Imladis

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY.

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze." Krzysztof K.
WITAMY SERDECZNIE NA WIELOTEMATYCZNYM FORUM DYSKUSYJNYM DLA MYŚLĄCYCH LUDZI

#21 2010-04-10 18:50:34

Ana
adept
Skąd: Gród Kopernika
Zarejestrowany: 2010-03-23
Posty: 66
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Najważniejszym objawieniem dla chrześcijan jest Apokalipsa św. Jana. Inne objawienie wierni nie muszą wierzyć. Kościół Katolicki uznaje objawienie tylko w tedy jak się zgadzają z Pismem Świętym i Tradycją Kościoła.


Im bardziej ktoś poznaje Boga tym bardziej staje się pokorny, bardziej boi się i bardziej kocha.
św. Tichon Zadoński
http://avatarek.pl/k5bmpbeBlR_2.jpg

Offline

 

#22 2010-04-10 19:00:41

Ana
adept
Skąd: Gród Kopernika
Zarejestrowany: 2010-03-23
Posty: 66
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

GŁÓD BOŻEJ OBECNOŚCI

Objawienia prywatne w znacznym stopniu kształtują polską religijność. O ich popularności świadczy liczba publikacji sprzedawanych w katolickich księgarniach, a propagujących przeróżne orędzia i wizje (niekoniecznie uznane przez Kościół). Warto się im przyjrzeć, tym bardziej, że dotyczą rzeczywistości pod wieloma względami paradoksalnej.

Paradoksalność objawień pokazuje nawet Katechizm Kościoła Katolickiego. Z jednej strony znajdziemy tam cytat ze św. Jana od Krzyża, który głosił, że domaganie się – po objawieniu się Chrystusa – dalszych wizji i objawień obraża Boga, z drugiej zaś informację, że niektóre objawienia zostały uznane przez Magisterium. Historia Kościoła zna przykłady zarówno powściągliwości (głównie w nurcie monastycznym), jak i znacznego zaangażowania w objawienia prywatne. Zdarzały się przypadki cytowania nadprzyrodzonych orędzi przez papieży – nie tylko w homiliach, ale także w dokumentach doktrynalnych. Silnie rozwijało się i rozwija duszpasterstwo budowane w oparciu o tego typu doświadczenia religijne.

Objawienia prywatne dotykają podstawowych zagadnień: rozumienia Kościoła, Objawienia Bożego, zbawienia. Niektóre stanowią jednak źródło potocznych błędów teologicznych (np. miłosierna Matka Boża przeciwstawiana surowemu Bogu). Propagują obraz Boga, który karze wojną i cierpieniem bez względu na indywidualną winę. Uzależniają zbawienie od pewnych pobożnych praktyk. Nadprzyrodzone orędzie, sformułowane w prostym i zrozumiałym języku, zawierające treści odpowiadające potocznej mentalności, może mieć siłę i sugestywność większą niż głos Kościoła czy trudne w lekturze Pismo Święte.

WOJCIECH BONOWICZ: – Czy objawienia prywatne rzeczywiście, jak twierdzi Artur Sporniak, stanowią kłopot dla Kościoła?

Ks. TOMASZ WĘCŁAWSKI: – To, że zdarzają się sytuacje, które trudno nam zrozumieć, polegające na odkryciu przez kogoś w jego wewnętrznym czy zewnętrznym doświadczeniu znaku spotkania z Bogiem, nie budzi kontrowersji. W Kościele istnieje gotowość przyjmowania podobnych znaków. Natomiast użycie w takich przypadkach słowa „objawienie” bez odpowiedniego komentarza powoduje zamieszanie wokół bardziej podstawowego rozumienia objawienia, które Kościół otrzymał jako Kościół i mocą którego istnieje.

Napięcie pojawia się więc między zasadniczym rozumieniem objawienia jako źródła, początku i mocy istnienia Kościoła, a tzw. objawieniem prywatnym. Oba typy „objawień” mają do pewnego stopnia podobny charakter, ale szczególna kwalifikacja tego pierwszego sprawia, że następne objawienia nie są już w ten sam sposób Kościołowi dane.

ARTUR SPORNIAK: – To rozróżnienie jest niezwykle istotne, ale z punktu widzenia teologów czy ludzi odpowiedzialnych w Kościele za depozyt wiary. W praktyce do wyobraźni wiernych silniej przemawia Bóg „bezpośrednio” zwracający się w objawieniu prywatnym niż Bóg mówiący za pośrednictwem Kościoła. Tym m.in. tłumaczyć można popularność objawień prywatnych. Tylko czy Kościół jest jeszcze wtedy potrzebny?

Ks. TOMASZ WĘCŁAWSKI: – Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, jak to się stało, że jesteśmy Kościołem. Tymczasem tego pytania z reguły nie stawiamy. Gdy to zrozumiemy, potrafimy objawienia prywatne umiejscowić na właściwym miejscu. Nieporozumienie może powstawać z braku świadomości, że poza Kościołem nie ma objawienia. Jeżeli ktoś mówi, że Kościół nie jest mu potrzebny, a wystarczy mu to czy tamto objawienie, nadużywa tego słowa.

Popularność i żywotność objawień prywatnych świadczy o istnieniu w człowieku pewnych potrzeb religijnych. Potrzeby te ujawniają się w podobny sposób w różnych religiach. Jest to bardzo istotna ludzka rzeczywistość. Bez niej człowiek nie byłby tym, kim jest. Objawienie w Jezusie Chrystusie, nie niszcząc tej rzeczywistości, a nawet do pewnego stopnia ją zakładając, jest jednak czymś innym. Jak długo nie potrafimy w wierze zrozumieć tej różnicy, tak długo będą się pojawiały nieporozumienia.

– Na jakie ludzkie potrzeby odpowiada fenomen objawień prywatnych?

IZOLDA TOPP: – Zadając to pytanie często ulegamy pokusie, by widzieć w objawieniu prywatnym rodzaj zastępczego, kompensacyjnego doświadczenia. Zakładamy nie tylko, że spełnia ono funkcje pozareligijne – co wydaje się oczywiste – lecz, co więcej,  że da się ono do tych funkcji sprowadzić. Jednak objawienie prywatne – także wtedy, gdy próbuje się zrozumieć jego kulturowy wymiar – to przede wszystkim bezpośrednie doświadczenie Bożej obecności w ludzkim świecie. Pojawia się ono wraz z poczuciem, że świat znajduje się w stanie kryzysu, w sytuacji szczególnego zagrożenia złem. W obliczu tego zagrożenia, które rodzi niepewność i zwątpienie, dramatyzmu nabiera pytanie o prawdę religijnego doświadczenia. Ujawnia się wówczas napięcie pomiędzy, będącym gwarantem tej prawdy, autorytetem Kościoła jako instytucji, a żywym doświadczeniem wizjonera.

Napięcie między charyzmatem osoby a charyzmatem wspólnoty istnieje zawsze. Zawierzenie bardziej temu pierwszemu wynika zwykle z uznawania personalnego doświadczenia za pełniejsze – odwołuje się ono bowiem nie tylko do rozumu, ale i do uczuć czy emocji. Historyczno-kulturowym źródłem tego przeświadczenia wydaje się romantyczne przypisanie autentyczności właśnie jednostkowemu przeżyciu. Lecz stawanie się wspólnotą zawsze związane jest z przekraczaniem własnej jednostkowości…

Jeśli Kościół rozumiemy jako wspólnotę a nie urząd, napięcie między charyzmatem jednostki a charyzmatem wspólnoty jest twórcze. Wówczas objawienie prywatne, które jest doświadczeniem granicznym, odbiegającym od normy, będącym niekiedy na krawędzi szaleństwa, sprzyja temu, by wspólnota nie uciekała przed ważnymi dla niej pytaniami w odpowiedzi skostniałe. Indywidualne doświadczenie religijne jest więc Kościołowi niezbędne. Jest także potrzebne jednostce, która chce przecież się we wspólnocie odnaleźć.
Dalsza część na stronie: http://www.apologetyka.katolik.pl/dysku … j-obecnoci


Im bardziej ktoś poznaje Boga tym bardziej staje się pokorny, bardziej boi się i bardziej kocha.
św. Tichon Zadoński
http://avatarek.pl/k5bmpbeBlR_2.jpg

Offline

 

#23 2010-04-10 19:13:49

bezemocji
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-18
Posty: 4533

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

transfer napisał(a):

W kościele katolickim najważniejszym objawieniem było życie, męka, śmierć i Zmartchwywstanie Jezusa Chrystusa.

---------------

Ana napisał(a):

Najważniejszym objawieniem dla chrześcijan jest Apokalipsa św. Jana. Inne objawienie wierni nie muszą wierzyć.

img/smilies/smile

Faktycznie mamy z dwoma rodzajami objawień.
"Tradycja i Pismo Święte, wzajemnie ściśle ze sobą powiązane, stanowią tzw. "objawienie publiczne" (łac. revelatio). Należy odróżnić od niego "objawienia prywatne" (łac. apparitio), które stają się częścią Tradycji, a więc objawienia publicznego, dopiero jeśli zostaną oficjalnie uznane przez Magisterium Kościoła."
I zakończenie rozmowy z apologetyki:

BARTŁOMIEJ DOBROCZYŃSKI: – Jako psycholog, czuję się w obowiązku dodać, że bardzo wiele objawień prywatnych powinno pozostać w domenie psychiatrii. I udaje się je zdiagnozować jako zaburzenia psychiatryczne. Może się oczywiście zdarzyć, że kontakt z osobą psychicznie chorą wpłynie na czyjeś nawrócenie, ale trudno wtedy mówić o specjalnym objawieniu. Chyba, że uznamy, iż wszystko jakoś jest Bożym objawieniem.

Ks. TOMASZ WĘCŁAWSKI: – W ten sposób powracamy do punktu wyjścia. Słowo „objawienie” w naszych wypowiedziach pojawiało się w różnych znaczeniach. Gdyby spojrzeć radykalnie, nie ma takiego objawienia, które byłoby bezpośrednie. Dotyczy to zarówno Objawienia, które stanowi fundament wiary, jak i tzw. prywatnych objawień w całej gamie: od autentycznych wizji aż po chorobę psychiczną. Każde objawienie zapośredniczone jest w kulturze oraz doświadczeniu tego, kto je doświadcza. I do końca nie da się wymierzyć, w jakich to dokonuje się proporcjach.


Przy nieznajomości rzeczy czy lepiej nic nie mówić i uchodzić za idiotę, czy otworzyć gębę i .... rozwiać wszelkie wątpliwości? img/smilies/roll

Offline

 

#24 2010-04-10 19:57:27

transfer
Gość

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Czyżbyś mnie i Anie cos sugerował? img/smilies/cool

 

#25 2010-04-10 22:30:11

Ana
adept
Skąd: Gród Kopernika
Zarejestrowany: 2010-03-23
Posty: 66
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Ciekawe co sugerował?


Im bardziej ktoś poznaje Boga tym bardziej staje się pokorny, bardziej boi się i bardziej kocha.
św. Tichon Zadoński
http://avatarek.pl/k5bmpbeBlR_2.jpg

Offline

 

#26 2010-04-10 22:42:41

bezemocji
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-18
Posty: 4533

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Nie sugerujcie się błędnym terminem. To nie sugerowanie, a cytowanie. Dwóch różnych wypowiedzi co jest najważniejszym objawieniem w chrześcijaństwie/katolicyzmie. (Chyba że to różne religie.) Ustalenie jest dość istotne. Jakie objawienie jest najważniejsze dla chrześcijan?


Przy nieznajomości rzeczy czy lepiej nic nie mówić i uchodzić za idiotę, czy otworzyć gębę i .... rozwiać wszelkie wątpliwości? img/smilies/roll

Offline

 

#27 2010-04-11 10:05:22

transfer
Gość

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

bezemocji napisał(a):

Nie sugerujcie się błędnym terminem. To nie sugerowanie, a cytowanie. Dwóch różnych wypowiedzi co jest najważniejszym objawieniem w chrześcijaństwie/katolicyzmie. (Chyba że to różne religie.) Ustalenie jest dość istotne. Jakie objawienie jest najważniejsze dla chrześcijan?

Chrześcijaństwo to nie sekta każdy ma swój ogląd świata.
Ana zdaje się jest bardziej fanatycznym wyznwacą ode mnie img/smilies/smile i bardziej skupia się na Boskości Jezusa niż na człowieczeństwie, dlatego to co ja uznałem za objawienie - ona uznała bardziej dogmatycznie.

 

#28 2010-04-11 14:31:47

Artur
Administrator
Skąd: Internet
Zarejestrowany: 2010-02-17
Posty: 4216

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

transfer napisał(a):

W kościele katolickim najważniejszym objawieniem było życie, męka, śmierć i Zmartchwywstanie Jezusa Chrystusa. Zatem każde objawienie musi być zgodne z tym co zostało powiedziane i zapowiedziane w Biblii.
Z tego co wiem to w ostatnim czasie nie było objawien, poza pojawianiem sie Matki Bożej, to Ona ostrzegała i zapowiadała wydarzenia, które miały sie stać w przyszłosci.
Dość niepokojacym faktem jest, że w ostatnich latach takowych objawień już nie ma.

To bardzo solidny kawałek wykładu teologicznego. Niemniej w codzienności liczą się bardziej objawienia prywatne, choćby fałszowane, ale spektakularne.


Pozdrawiam
Artur ♆

Żyjemy w czasach, gdzie wytwory schorowanej wyobraźni mają większe prawo obywatelstwa niż rzetelne myślenie.

Offline

 

#29 2010-04-11 16:14:47

transfer
Gość

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Artur napisał(a):

To bardzo solidny kawałek wykładu teologicznego. Niemniej w codzienności liczą się bardziej objawienia prywatne, choćby fałszowane, ale spektakularne.

Obawiam sie, że takowe objawienia (bardziej pasuje chyba nawiedzenia), o których mówisz, mogą sie nasilać do 2012 roku. img/smilies/smile

 

#30 2010-04-11 17:27:51

Artur
Administrator
Skąd: Internet
Zarejestrowany: 2010-02-17
Posty: 4216

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Co powiesz o Medjugorie? img/smilies/wink


Pozdrawiam
Artur ♆

Żyjemy w czasach, gdzie wytwory schorowanej wyobraźni mają większe prawo obywatelstwa niż rzetelne myślenie.

Offline

 

#31 2010-04-11 22:03:37

Ana
adept
Skąd: Gród Kopernika
Zarejestrowany: 2010-03-23
Posty: 66
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?


Im bardziej ktoś poznaje Boga tym bardziej staje się pokorny, bardziej boi się i bardziej kocha.
św. Tichon Zadoński
http://avatarek.pl/k5bmpbeBlR_2.jpg

Offline

 

#32 2010-04-12 10:44:35

merkaba
Moderator
Zarejestrowany: 2010-03-18
Posty: 763

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

a ja wierze  ze tam objawia  się  matka boska

«Módlcie się przez trzy godziny dziennie [...], za mało się modlicie, módlcie się najmniej pół godziny rano i wieczorem. Poświęćcie pięć minut Najświętszemu Sercu [...]».
«Zaczęliście się modlić przez trzy godziny dziennie, ale patrzycie na zegarek, troszczycie się o pracę. Troszczcie się tylko o to, co jest naprawdę zasadnicze. Pozwólcie, by Duch Święty prowadził was w głąb was samych. Wtedy praca pójdzie wam dobrze. Nie spieszcie się, pozwólcie się prowadzić, a zobaczycie, że wszystko się dobrze skończy».
«Bądźcie uważni [...], szatan będzie się starał zawrócić was z tej drogi. Ci, którzy oddają się Bogu, staną się przedmiotem ataków».
«Szatan jest oszalały z wściekłości na tych, co poszczą i nawracają się».
«Niech wszystkie rodziny poświęcają się Najświętszemu Sercu codziennie».


Pilne przesłanie z Medjugoria – Olivo Cesca   ebok 
historia   objawień jak się zaczęło  i jak zmieniło życie mieszkańców 
zaraz powiecie ze  materialnie nie bo duchowo  wyrzekli sie  materializmu   
przestali  nawet oglądać  telewizje 

http://www.freewebs.com/naszeksiazki/index3.htm

forum ludzi  ktuży  wierzą w objawienia
http://sursum-corda.pl/forum/index.php? … 347885689f


http://images.chomikuj.pl/button/antubis12.gif

Offline

 

#33 2010-04-12 11:28:49

bezemocji
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-18
Posty: 4533

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Forum ludzi, jacy w zdecydowanej większości nie wierzą w objawienia:
http://www.insomnia.pl/Filozofia%2C_Psy … -f147.html


Przy nieznajomości rzeczy czy lepiej nic nie mówić i uchodzić za idiotę, czy otworzyć gębę i .... rozwiać wszelkie wątpliwości? img/smilies/roll

Offline

 

#34 2010-04-12 12:12:07

Ana
adept
Skąd: Gród Kopernika
Zarejestrowany: 2010-03-23
Posty: 66
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Ja tylko piszę co Kościół naucza i ja to przyjmuję.

KKK 67 W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą 84 nie jest "ulepszanie" czy "uzupełnianie" ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane 93 do Kościoła.

Wiara chrześcijańska nie może przyjąć "objawień" zmierzających do przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego Chrystus jest wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich "objawieniach".

Objawienie (Epifania)

KKK 528 Objawienie (Epifania) jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Wraz z chrztem Jezusa w Jordanie i godami w Kanie (Por. Liturgia Godzin, I, Antyfona do pieśni Maryi w II Nieszporach Objawienia Pańskiego. celebruje się w tym dniu pokłon oddany Jezusowi przez "mędrców" przybyłych ze Wschodu (Mt 2, 1). W tych "mędrcach", reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia widzi pierwociny narodów, które przyjmują Dobrą Nowinę zbawienia przez Wcielenie. Przybycie mędrców do Jerozolimy, by "oddać [Królowi żydowskiemu] pokłon" (Mt 2, 2), pokazuje, że szukają oni w Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida (Por. Lb 24, 17; Ap 22, 16). Tego, który będzie królem narodów (Por. Lb 24, 17-19). Ich przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy mogą odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów (Por. J 4, 22. i przyjmą od nich obietnicę mesjańską, która jest zawarta w Starym Testamencie (Por. Mt 2, 4-6). Objawienie (Epifania) ukazuje, że "wielu pogan wchodzi do rodziny patriarchów" (Św. Leon Wielki, Sermones, 23: PL 54, 224 B; por. Liturgia Godzin, I, Godzina czytań z Objawienia Pańskiego) i uzyskuje godność izraelską (israeliticam dignitas) (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna 26: Modlitwa po trzecim czytaniu).


Im bardziej ktoś poznaje Boga tym bardziej staje się pokorny, bardziej boi się i bardziej kocha.
św. Tichon Zadoński
http://avatarek.pl/k5bmpbeBlR_2.jpg

Offline

 

#35 2010-04-12 12:14:07

Ana
adept
Skąd: Gród Kopernika
Zarejestrowany: 2010-03-23
Posty: 66
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Proszę zauważyć, że przesłania z Medjugori nie różnią się z tymi z przed kilku laty.
A Vicki i inni widzący nic pokory nie mają i zarabiają przy okazji na pielgrzymach, nie zły biznes.


Im bardziej ktoś poznaje Boga tym bardziej staje się pokorny, bardziej boi się i bardziej kocha.
św. Tichon Zadoński
http://avatarek.pl/k5bmpbeBlR_2.jpg

Offline

 

#36 2010-04-12 12:59:10

bezemocji
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-18
Posty: 4533

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

W Objawieniach fatimskich oficjalnie uznanych przez kościół martwi mnie straszące i epatujące traumatyczymi obrazami przesłanie Matki Bożej słodyczy wielkiej.
O dziwo Matka Boska w zasadzie straszy Bogiem i piekłem, występuje w imieniu Syna, ale jakoś mało widać miłości i ewangelicznego przebaczania.

Mówi:

"- Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: "O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi".

Przy tych słowach Piękna Pani rozłożyła ręce jak w dwóch poprzednich objawieniach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i dzieci zobaczyły piekło. Później Łucja dokładnie opisała to, co dzieci wówczas widziały. W tym samym objawieniu, najbogatszym w treści i konsekwencje, Matka Boża mówiła o swoim Niepokalanym Sercu oraz dawała pewne obietnice i ostrzeżenia.
Wizja piekła i Niepokalanego Serca Maryi stanowią dwie pierwsze części tajemnicy fatimskiej.

Po zapoznaniu dzieci z tajemnicą Matka Boża powiedziała:

- Kiedy odmawiacie różaniec, po każdym dziesiątku mówcie: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia."

Pokazanie dzieciom piekła musiało być dla nich wstrząsem, my raczej oszczędzamy swoim dzieciom oglądania cierpienia. Tak na marginesie niech wolnomyśliciele wybiją sobie z głowy, że piekła nie ma.


Przy nieznajomości rzeczy czy lepiej nic nie mówić i uchodzić za idiotę, czy otworzyć gębę i .... rozwiać wszelkie wątpliwości? img/smilies/roll

Offline

 

#37 2010-04-12 13:33:48

Nassanael Rhamzess
Zaklinacz - Hasziszijun
Skąd: Olsztyn
Zarejestrowany: 2010-02-14
Posty: 6518

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Grzech może być popełniony tylko przeciw Bogu a nie Marii, która była człowiekiem.


"Artyści kłamią, aby pokazać prawdę, a politycy, aby ją ukryć."
"Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne."
V jak Vendetta

Offline

 

#38 2010-04-12 14:32:55

Natanael
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2010-03-26
Posty: 374
Serwis

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Doskonałym narzędziem do odróżnienia dobra od zła w tym także do rozpoznania objawień i proroctw jest słowo Boże. Słowo Boże zapisane w biblii ostrzega o zwiedzeniu, fałszerstwach oraz wierze mylnym naukom i urojeniom. Warto rozważyć kilka wersów na ten temat.


Kol 2:8  "Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;"

2Tm 3:16-17 „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,(17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”

1J 4:1 "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat."


Bóg zadbał o to aby Jemu wierni - wierni Bogu - poddani Panu Jezusowi Chrystusowi nie błądzili. Udzielał i nadal udziela Ducha Świętego i darów Ducha tym którzy Jemu uwierzyli


1Kor 12:1-12  „A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy.(2) Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono.(3) Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.(4) A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.(5) I różne są posługi, lecz Pan ten sam.(6) I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.(7) A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.(8) Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,(9) inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.(10) Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.(11) Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.(12) Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;”


Kto szuka Boga szczerze,  uwierzy ewangelii, nawróci się może zostać napełniony Duchem Świętym. Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony


Hbr 11:6  "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają."Wiele objawień i cudów nie ma z Bogiem nic wspólnego co widać od razu gdy porówna się ich przesłanie ze słowami - obietnicami zapisanymi w biblii. Problem w tym że ludzie tam nie zaglądają lub nie wierzą słowu Bożemu gnając na oślep, nie słuchając Jego słów, ostrzeżeń, wskazówek, przykazań, obietnic, zachęty, nie szukając Jego miłości, bliskości a oddając się bałwochwalstwu pożądliwości i pysze - będąc przeciwnikami Boga są pod przekleństwem.


Jk 4:1-7 „Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych?(2) Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie.(3) Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności.(4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.(5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?(6) Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.”

Lk 11:11-13 „Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża?(12) Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona?(13) Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.”

1Kor 2:14  "Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać."

Prz 6:16-19 „Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością:(17) Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną,(18) serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego,(19) składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.”

Wj 20:7  "Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego."

Mt 23:9  "Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie."

1J 3:15  "Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego."

Ps 145:20  "Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci."

Ga 6:7 "Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie."

Mt 12:36  "A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu."

Mt 24:24   "Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych."

2Tm 4:3-4  "Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom."

Tt 1:16  "Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni."

2Tm 3:1-5 „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:(2) Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni,(3) bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre,(4) zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga,(5) którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.”

Jr 17:5 "Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!"

1Kor 16:22  "Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha."


Oz 4:6  "Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach."

Lk 16:15  "I powiedział im: Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem."

1Kor 6:9-11  „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,(10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.(11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.”


Dz 3:19  "Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,"

Ga 1:8  "Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!"

1Tm 2:5-6  „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,(6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.”

Rz 10:9    "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz."
Rz 10:10   "Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."

J 1:12    "Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego,"

Rz 8:14  "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."

Rz 8:16   "Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy."

Mt 12:30  "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza."

Mk 16:16  "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."

Ap 22:12-17  „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.(13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.(14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.(15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.(16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota."
cytaty: Biblia Warszawska 1975
http://apologetyka.com/biblia/


Zachęcam do wiary Bogu, poznawania i doświadczania obietnic ewangelii  Zapraszam do świadectw, filmów i innych materiałów (wykłady  dotyczące  proroctw, Ducha Świętego i Jego darów pod nr. 32)
http://imladis.p2a.pl/viewtopic.php?id=809


........................................................................................


Wiara Bogu prowadzi tam gdzie nie prowadzi niewiara

-  tedeus Dobre dzieje
........................................................................................
Steruj tak aby trafić do Dobrego portu

Offline

 

#39 2010-04-12 15:08:51

merkaba
Moderator
Zarejestrowany: 2010-03-18
Posty: 763

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

Objawienia
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.(Jn 16:12-13) Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.(Ap 19:10) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (Jn 17:26).


Dusza pokorna, jeśli nawet nie ma przekonania co do prawdziwości prywatnych objawień, orędzi czy innych łask, które JA rozdaję — bo nie może, nie umie tego objąć rozumem — nie będzie nigdy dochodziła Prawdy atakowaniem, lecz na wzór Mojej Matki odda Bogu wszystkie swoje niejasności, niepewności, i pełna ufności zwróci się w gorącej modlitwie do MNIE. Ja wtedy udzielam jej Światła i ona dobrze wie, jaką drogą ma kroczyć.
Natomiast dusza pyszna, która ustawicznie drąży dziurę w całym: sprawdza cudze łaski i wkracza na drogę kłamstwa i ciemności — gubi się i nie zauważa łask, których chce jej udzielić sam Bóg. Toteż taka dusza nigdy nie może zaznać pokoju. Zawsze będzie kroczyć drogą złudzeń, gdzie panuje węszenie, dochodzenie, sądzenie według własnych odczuć, a te najczęściej prowadzą duszę do zguby poprzez daleko idące zaślepienie. A gdzie w tym całym poszukiwaniu rzekomo Mojej Prawdy jest miłość do bliźniego?
Pamiętaj, Moje dziecko, że nigdy nie można mówić, iż kocha się Jezusa, jeśli nie kocha się bliźniego


http://images.chomikuj.pl/button/antubis12.gif

Offline

 

#40 2010-04-12 23:03:28

Nassanael Rhamzess
Zaklinacz - Hasziszijun
Skąd: Olsztyn
Zarejestrowany: 2010-02-14
Posty: 6518

Re: Objawienia - Skąd Różnice W Religiach, Jak Je Rozpoznawać?

merkaba napisał(a):

Objawienia
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz /jeszcze/ znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.(Jn 16:12-13) Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.(Ap 19:10) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (Jn 17:26).


Dusza pokorna, jeśli nawet nie ma przekonania co do prawdziwości prywatnych objawień, orędzi czy innych łask, które JA rozdaję — bo nie może, nie umie tego objąć rozumem — nie będzie nigdy dochodziła Prawdy atakowaniem, lecz na wzór Mojej Matki odda Bogu wszystkie swoje niejasności, niepewności, i pełna ufności zwróci się w gorącej modlitwie do MNIE. Ja wtedy udzielam jej Światła i ona dobrze wie, jaką drogą ma kroczyć.
Natomiast dusza pyszna, która ustawicznie drąży dziurę w całym: sprawdza cudze łaski i wkracza na drogę kłamstwa i ciemności — gubi się i nie zauważa łask, których chce jej udzielić sam Bóg. Toteż taka dusza nigdy nie może zaznać pokoju. Zawsze będzie kroczyć drogą złudzeń, gdzie panuje węszenie, dochodzenie, sądzenie według własnych odczuć, a te najczęściej prowadzą duszę do zguby poprzez daleko idące zaślepienie. A gdzie w tym całym poszukiwaniu rzekomo Mojej Prawdy jest miłość do bliźniego?
Pamiętaj, Moje dziecko, że nigdy nie można mówić, iż kocha się Jezusa, jeśli nie kocha się bliźniego

Co to ma być?? :ahaha:


"Artyści kłamią, aby pokazać prawdę, a politycy, aby ją ukryć."
"Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne."
V jak Vendetta

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo