Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2012-03-18 16:15:55

Conan Barbarzynca
Administrator
Skąd: Mazowsze
Zarejestrowany: 2011-05-19
Posty: 4340
Serwis

Klucze do częstotliwości wolności

http://www.yangua.friko.pl/kluczedo.htm Ktoś na innym forum zamieścił link do czegoś takiego

KLUCZE DO CZĘSTOTLIWOŚCI WOLNOŚCI.

(c) ~svann1999 _____________________________________________________________________________________________1.

Tę księgę napisał człowiek.

Nie została ona podyktowana przez nadprzyrodzone istoty ani objawiona przez bogów. Tworzenie tego rodzaju pism pozostawiam tym , którzy uwierzyli w tego rodzaju podziały albo zdecydowali się na branie udziału w odwiecznym wyścigu po władzę.

Nie interesuje mnie władza , gdyż jedynym pokarmem władzy jest strach. Władcy tej części wszechświata sieją terror by zebrać przerażenie , które jest jedyną zaprawą spajającą umowne mury systemów kontrolujących świadomość.

Pokonaj strach by wymazać swoje imię z pisanych krwią rejestrów "bogów" , którzy są największymi wrogami rodzaju ludzkiego.

Pokonaj ego zaszczepione ci przez ich systemy by nie ulec pokusie zabawy w boga , która jest w istocie dobrowolną zgodą na dalsze więzienie , gdyż nawet bogowie mają swoich panów.

Każde więzienie rodzi cierpienie.

Każde ograniczenie jest więzieniem.

Tylko my możemy uwolnić bogów.

2.

Na początku był Chaos.

Nie należy jednak rozumieć go jako burdel , to skojarzenie zostało nam wszczepione , by odwrócić nasze myśli od Pierwotnej Przyczyny .

Chaos , według matematyków , jest zbiorem w obrębie którego spotkanie dowolnego elementu w dowolnym miejscu jest jednakowo prawdopodobne.

Tym w istocie jest Chaos.

Samo zrozumienie tego pojęcia może dać wolność świadomości.

W rzeczy samej - nigdy nie było nic prócz Pierwotnej Przyczyny , a prawem jej jest brak ograniczeń.

3.

Chaos , już z samej definicji jest Wszystkim , całym potencjałem , pierwotną materią , zawierającą w sobie spełnienie wszystkich możliwości.

Dlatego wszystko istnieje.

Dlatego wszystko jest możliwe.

4.

Kula o nieskończenie wielkiej średnicy jest płaszczyzną , gdyż krzywizna jej powierzchni jest nieskończenie mała.

Wszechświat ma taką właśnie formę - jest kulą w nieskończonej wielości wymiarów.

5.

Istotą człowieczeństwa jest wybór.

Wybór można opisać jako dobrowolne podążenie jedną ścieżką matrycy istnienia.

Wyborem można manipulować , gdyż niewielu ma wgląd w matrycę , czyli wzór opisujący wszystkie ewentualne konsekwencje działań.

Niewielu widzi Chaos.

6.

Bogowie są chorymi ludźmi , tymi , którzy posiedli wizję Chaosu nie wyzwalając się mimo to z okowów ego.

7.

Bogowie boją się samych siebie.

8.

Bogowie boją się swoich panów.

9.

Bogowie kochają samych siebie nieodwzajemnioną miłością.

10.

To my jesteśmy winni istnienia bogów gdyż godzimy się na narzucone nam ograniczenia.

11.

Ograniczenia są sprytnie wyreżyserowanym urojeniem.

Możecie mi wierzyć , bogowie są mistrzami w budowaniu urojeń. Ich błędem jest to , że niektóre ze swych urojeń przyjęli za prawdę.

Jeżeli jest się wybornym kłamcą można dać się sobie osżukać.

12.

Istnieją ludzie , którzy nie ulegli złudzeniu Mocy i Wszech-Mocy i posiadłszy mistrzostwo w boskich zdolnościach z radością rozpuścili kotarę ułudy by zjednoczyć się z Pierwotną Przyczyną, czyli własną naturą.

13.

Bóg to lokalny watażka. Wolny człowiek to cały Wszechświat.

14.

Nie ma śmierci jest tylko brak możliwości wyboru na pewnej płaszczyżnie.

15.

Otacza nas wieczność.

16.

Wyrusz w podróż do własnych ograniczeń. Zobacz że są w istocie sprytnie utkanym złudzeniem.

Niech ta podróż przyniesie ci radość.

17.

Zaprawdę - jesteśmy zdolni do wszystkiego.

18.

Należy ci się wszechświat.19.

Masz pełne prawo do samego siebie.

Masz prawo do radości , miłości i dobrej zabawy.

Nie pozwól sobie wmówić , że może być inaczej.

20.

Bądź dla siebie radością.

21.

Śmiej się kiedy tylko możesz , gdyż śmiech i radość rozpuszczają złudzenia.

22.

Nie twórz cierpienia bo zbierzesz niewolę.

23.

Kiedy zrozumiesz te słowa , zwrócisz na siebie uwagę bogów. Będą próbowali odwrócić twój umysł od wiedzy.Mogą próbować przestraszyć cię lub kupić.

Zachowaj niewzruszoność i przyjmij z humorem to co się wydarzy.

Zrozum - jesteś dla nich zagroożeniem.

Boją się ciebie.

Przyjmij tę prawdę z miłością i współczuciem.

24.

Zmniejszaj ilość niewoli wewnątrz i dookoła siebie tak jak tylko możesz.

Nie zrażaj się niepowodzeniami.

Nasz system został skonstruowany tak , by wolność wydawała się trudna.

25.

Bogowie uczą nas strachu przed wolnością.

To choroba klatkowa.

26.

Odrzuć religie. Czcij wszechświat.

27.

Dobrze jest traktować życie jak emocjonującą przygodę , wyprawę w nieznane.

28.

Poznaj siebie.

Nie bój się niczego w sobie.

Zostało wnas zasiane wiele rzeczy , które wydają się być złe , brudne lub straszne. Przyjmij je z dumą i odwagą. Bądź twórcą samego siebie i swoim panem. Przyjmij odpowiedzialność za siebie.

Przyjmij odpowiedzialność za wszechświat.

29.

Nie czuj się winnym.

Poczucie winy , to mechanizm broniący złudzeń.

Nie masz powodu by się nad sobą litować.

30.

Jesteśmy władcami i narkotykiem bogów.

31.

Ten , który włada niesie niewolę.

32.

Choroba klatkowa karmi się złudzeniem bezpieczeństwa. Dlatego nawet najbardziej bezczelne dyktatury są możliwe

33.

Niepodzielnym władcą tej komórki czasoprzestrzennej jest Jod He Vau He zwany też JHWH , Allahem i milionem innych kradzionych imion. To wszystko w istocie jest jednym.

Jego istotą jest wojna , niezgoda ,strach, twarde prawo i bałwochwalcze uwielbienie.

Jest on bogiem okrutnym i pamiętliwym , do czego zresztą sam się przyznaje.

W zamian za posłuszeństwo oferuje okruchy swej władzy.

34.

Wolisz być psem ogryzającym kości pod stołem swego pana , czy tańczącą gwiazdą , artystą wszechświata?

35.

Nie jest winą miecza , że zabija.

Winą jest ślepe posłuszeństwo.

36.

Śmierć jest brakiem wyboru.

37.

Nie wpadnij w pułapkę nienawiści do bogów . Podaruj im współczucie. Niewiele go otrzymują.

38.

Nie myśl proszę, że bogowie są głupi.

Wiedza, którą posiedli jest ogromna a ich mistrzostwo godne podziwu.

Traktuj bogów jak godnych przeciwników, analizuj ich działania i metody.

Szanuj ich. Nieprzyjaciel potrafi nauczyć tego, czego nie nauczy przyjaciel.

Walcz niosąc radość i współ-czucie.

Ciesz się, że ofiarowano ci tak potężnych przeciwników w tej Grze.

39.

Bogowie stworzyli nas na własne podobieństwo i nawzajem.

To jest właśnie błędne koło.

40.

Czytaj między wierszami.

41.

Masz w sobie Chaos.

Nie sprzedawaj go bogom - twórz !

Nie ma ceny za którą można kupić wszechświat.

42.

Myśl stwarza.

43.

Dzięki mistrzowskim intrygom bogów Człowiek został podzielony. Bogowie są dumni z tego posunięcia, gdyż było ono niezwykle trudne i ryzykowne. Właśnie dzięki tej dumie jesteśmy w stanie do dziś odnaleźć ślady tego podziału w pismach, rzeczach a nawet budowie własnego mózgu.

Gdyby nie byli tak dumni postaraliby się o lepsze zatarcie śladów.

To właśnie ten podział sprawił, że nasze prawo wyboru zostało ograniczone, każda połowa widzi świat inaczej.

Należy dążyć do jednorodności, syntezy i synchronizacji. Tylko zjednoczone wola i myśl potrafią tworzyć. Kiedyś były jednym.

44.

Nie myl tworzenia z niszczeniem !

45.

Tworzenie jest kształtowaniem nowych możliwości wyboru i znajdowaniem nowych sposobów wyrazu.

Niszczenie jest pozbawianiem wyboru.

46.

Jesteś wszechświatem.

Jeżeli niszczysz coś na zewnątrz siebie, niszczysz to w sobie.

Niszczysz część siebie.

47.

Nie lubię używać pojęć "Dobro" i "Zło".

Wolę mówić o tworzeniu i niszczeniu.

48.

Nie ma we wszechświecie rzeczy niepotrzebnych, są najwyżej rzeczy, które chwilowo leżą na niewłaściwym miejscu.

Niszczycielska siła jest także potrzebna. Służy do uwalniania energii z form zamkniętych. Energia ta jest potrzebna do stworzenia w tych miejscach nowych niezliczonnych możliwości wyboru.

49.

Dbaj o swoją nieskończoność.

Nie bądź bezczynny.

Nie umieraj. Rozwijaj się.

50.

Symbolem zniszczenia jest ogień.

Nie myl ogniska z pożarem.

51.

Jest czas gromadzenia mocy i czas jej wydawania.

Kumulowanie energii dla samego jej posiadania nie ma sensu.

Inwestuj w tworzenie i rozwój a zwróci się po wielokroć.

52.

Jak widzisz koniec nie istnieje.

Zawsze jest coś dalej.

53.

Człowiek jest okiem Chaosu, dzięki któremu Chaos widzi sam siebie.

Chaos ma wiele oczu, by widzieć na wszystkie sposoby.

Chaos ma oczy nie tylko ludzkie. W tej grze biorą udział wszystkie formy istnienia.

54.

Każda forma tworzenia jest ważna i potrzebna.

Nawet ci którzy tworzą wszechświaty, zaczynnali od rysowania drzew.

By napisać powieść trzeba nauczyć się czytać.

55.

Nie twórz rzeczy grożnych, twórz rzeczy piękne.

Wiele nie do końca przemyślanych dzieł obróciło się przeciw swym twórcom.

56.

Istnieje drugi rodzaj bogów. Nie są to jednak bogowie tacy jak opisani powyżej.

Formy te można nazwać transformatorami lub komputerami. Zostały one stworzone przez ludzi wiedzy opuszczających ten zakres częstotliwości. Są one pracami dyplomowymi ludzi przechodzących do nowego pasma tworzenia.

Stanowią one, z jednej strony bramy do innych światów, z drugiej strony są one skondensowaną formą energii w postaci mocy lub informacji.

Możliwe jest korzystanie z tych form jak z urządzenia przesyłającego potrzebną moc lub informację.

Zazwyczaj kodem wejściowym jest określony stan świadomości, osiągany poprzez modlitwę, medytację lub użycie roślin mocy. Zasada brzmi: skoncentruj się na problemie i w ciszy oczekuj odpowiedzi.

57.

Niestety!

Pojawiło się nowe pokolenie bogów. Są oni mistrzami przebrania. W przebraniu kradną informację lub energię, by w zniekształconej formie wykorzystać ją do manipulacji i umacniania swojej władzy i kontroli. W ten sposób niszczą intencje twórców transformatorów, których pierwotnym zadaniem było propagowanie wolności, rozwoju świadomości i twórczości.

Niektórzy z nowych bogów podają się za magów Chaosu.

Intencją ich jest zniszczenie lub pełna kontrola wszystkich transformatorów.

Metodą ich jest wejście w przebraniu i zasianie programu przypominającego komputerowego wirusa zniekształcającego czystą informację i tworzącego z niej formę zamknietą (hermetyczną)

Dlatego modlitwy coraz rzadziej skutkują lub działają zgola nieprzewidywalnie a informacje o niewielkim znaczeniu i rozmiarze okazują się bardzo energochłonne.

58.

Należy stworzyć program-szczepionkę. Ten tekst, jak i wiele innych, jest właśnie próbą stworzenia pewnego rodzaju szczepionki. Szczepionki przeciw niewoli schematu.

59.

Nowych bogów można poznać mię dzy innymi po zamiłowaniu do głośnego, narastającego śmiechu pozbawionego radości.

60.

Oszukiwanie polega na dołączaniu fałszywych wniosków do prawdziwych przesłanek lub fałszywych przesłanek do prawdziwych wniosków.

61.

Staropolskie okazanie gościnności nie brzmiało "Czuj się jak u siebie w domu.", brzmiało: "Czuj się mną.".

Poczuj się zdolnym do takiego uczucia.

Uważaj jednak kogo zapraszasz.

62.

Wszechświat jest grą, która bawi się sama sobą.

63.

Prawa to bariery.

Reguły to drogowskazy.

Zasady to drogi.

64.

Ptak w powietrzu i ryba w wodzie nie potrzebują barier dróg i drogowskazów.

65.

Jod He Vau He otacza się przepychem i splendorem. Jest rozmiłowany w rzeczach cennych i rzadkich. Ma skłonność do tworzenia form wynaturzonych i dziwacznych. Otacza się sforą bestii o przerażających kształtach i grożnych upodobaniach.

66.

Planem Jod He Vau He jest posiąść cały Chaos na własność. Uczynić z wszechświata formę zamknietą.

67.

Jod He Vau He gardzi słabością i tym co proste i zwyczajne. Cierpi na manię wielkości.

68.

Forma zamknięta, to taka, która nie ma możliwości wyboru. Forma taka zmuszona jest trwać bezczynnie lub działać w ramach zamkniętego programu "błędnego koła", jak naczynie w którym uwięziono chaos.

69.

Kiedyś formy zamknięte tworzono by przez określony czas przechowywaly informację.

Na tym polega budowa zamków czasowych.

70.

Obecnie wiele form zamkniętych w przeszłości otwiera się. Wiele z nich niesie iformację o wolności.

71.

Formy te zostaly stworzone przez mistrzów starożytności, którzy pokonali czas i zdobyli pelnię wiedzy o matrycy. Są ich pożegnalnym prezentem.

72.

Forma definitywnie zamknięta jest jak zgniłe jajo. Martwa i nikomu niepotrzebna. Rozbicie skorupki powoduje zniszczenie zawartości.

73.

Pierwszą formą zamkniętą na zamek czasowy jest umysł. Należy otworzyć go delikatnie i bez wysiłku.

Przed użyciem wstrząsnąć.

74.

Każde dziecko słyszało opowieść, że w lustrze siedzi diabeł.

Kogo widzisz po drugiej stronie lustra gdy w nie patrzysz?

75.

Każdy z nas ma w sobie Jod He Vau He.

Jest on bramą do następnych rzeczywistości. Należy przekroczyć tę bramę.

Wybacz Jod He Vau He i podziękuj mu za to czego uczy cię istniejąc.

76.

Niektóre z naszych ograniczeń zostały ukryte. Można rozpoznać je po tym, że myśląc o nich czujemy niechęć i dyskomfort.

Wewnętrzny komfort i akceptacja są kluczem do wolności.

77.

Jeżeli czytając te słowa czujesz, że niektóre z nich już słyszałeś, jesteś na dobrej drodze - coś w tobie rozpoznaje je i poprzez rezonans zaczyna ci przypominać twoją wiedzę.

Jesteś wszechświatem, nie mogę powiedzieć ci nic, czego byś nie wiedział!

78.

Mówiłem już, że nasza natura, wskutek mistrzowskiego planu bogów uległa rozszczepieniu. Mamy dwoje oczu, dwoje uszu, dwa nozdrza, dwie ręce, dwie półkule mózgowe - poprzez ten podział można zrozumieć istotę planu bogów.

Ich plan ma jednak swoje słabe strony.

Nie udało się rozszczepić naszej seksualności w sposob, który nie pozbawiłby nas zdolności do reprodukcji.

Seksualność jest tym co nas łączy, tym co łączy dwa w jedno na trzech poziomach.

Ciała kochanków łączą się w akcie miłosnym.

Geny rodziców łączą się w dziecku.

Umysły rodziców łączą się w orgazmie.

To kolejna bariera do przekroczenia.

Bogowie nie potrafili całkiem zamknąć tego przejścia, ale postawili pewne bariery, by do niego nas zniechęcić.

Stąd właśnie zahamowania, kompleksy i dewiacje seksualne.

Stąd patriarchat i jakościowe zróżnicowanie roli mężczyzny i kobiety.

Kobieta i mężczyzna mogą być jednym, kiedy tylko tego zapragną.

Bycie kobietą czy mężczyzną jest złudzeniem.

Odbierz Jod He Vau He swoją wolność i zwróć mu to, co do niego należy.

79.

Historia wieży Babel opowiada o podzieleniu języka.

Czas, w którym rozgrywa się ta opowieść był podobny do obecnego.

Ludzie zrozumieli wówczas, kim są bogowie. Pojęli, że nie są w niczym gorsi od swoich panów. Zaczęli więc budować sobie bramę do nowych, boskich rzeczywistości.

Wtedy bogowie zakodowali język i wolę porozumienia, by zniweczyć groźną potęgę połączonej ludzkiej woli i myśli.

Dlatego ludzie nie potrafią dojść często do porozumienia, nawet jeśli mówią dokładnie o tym samym.

Daj innym tyle wolności słowa, ile tylko potrafisz a otworzysz kolejną bramę percepcji.

Dąż do jedności ze wszystkim. Wszechświat pomoże ci rozumieć i pamiętać.

Pamiętaj - jesteśmy tutaj!

80.

Wszechświat sumuje się do zera.

Wszechświat sumuje się do jedności.

(Taki sobie paradoks.)

81.

Im większy ucisk ze strony bogów, tym większe dążenie do wolności ze strony człowieka.

82.

Nadszedł moment, kiedy bogów udało się sprowokować do popełnienia błędu. poprzez manipulacją ich dumą i ambicją doprowadziliśmy do tego, że przykręcili śrubę zbyt mocno.

Otwartej bitwy mocy nie da się już uniknąć.

83.

Język, którym zapisany jest ten przekaz odwołuje się do archetypów i wiedzy nieuświadomionej. Jeżeli niektóre z użytych tu terminów nie pasują do struktury Twojego języka, znajdź takie terminy, które według Twojej intuicji są im najbliższe. traktuj tę opowieśc jak ekscytujące wyzwanie a zachodzący w tobie proces jak zabawę.

Pamiętaj, że to nie tu jesteś zagrożony, zagrożone jest twoje cierpienie i ci, którzy je kontrolują i karmią się nim.

Zapraszam do zabawy.

84.

znajdź w sobie świadomość buntownika. z tej pozycji wszystkie trudności objawiają się jako nowe, twórcze wyzwania, których pokonywanie jest znakomitą zabawą pełną czystej, dziecięcej radości.

kosmiczne dziecko przechodzi przez płot cudzego ogrodu, kradnie owoce a potem śmieje się ze strażników.

85Żeby przenieść cokolwiek, na przykład planetę w inny wymiar rzeczywistości, wystarczy otworzyć bramę na drodze, którą podąża ta planeta.

85.

Oddychanie, bicie serca, przypływ i odpływ, Dzień i noc, pogoń słońca i księzyca, światło i ciemność, Yin i Yang, Mężczyzna i kobieta... to wszystko nauka o biciu Serca Wszechświata.

86.

Zamknij oczy i kołysz się w ciszy.

87.

Zanurz się w radości i ukojeniu.

88.

Niech odpowie mi ta część ciebie, która jest mną. Kocham cię, zwracam ci wolność.

89.

Jeśli coś w Tobie buntuje się przeciw buntowaniu - wykorzystaj to.

90.

Przetnij wszystkie więzy, niech nic Cię nie krępuje. Spokój jest złotym środkiem między cierpieniem i radością.

91.

Znajdź ciszę.

92.

Niech Twoja ciekawość i radość, chęć dobrej zabawy i współpracy z ludźmi będą tym, co wiąże Cię z ziemią.

Kiedy nadejdzie pora, rozpuścisz je bez trudu.

93.

Prawdziwi mistrzowie potrafią zamykać na zamek czasowy samych siebie.

94.

Znajdź w sobie mistrza.

95.

Efektem rozpoznania natury bogów jest przyjęcie przez nas dobrowolnie pewnego kodeksu honorowego, który zapobiega popadaniu w ograniczające struktury rzeczywistości. Należy zostawić po sobie ziarno oświecenia, by program nie został przerwany.

Jest to ostatecznym dowodem bezinteresowności.

96.

Dąż do nieskazitelności.

Klejnot bez skazy jest najdroższy. Piękno bez skazy jest najpiękniejsze.

Co powstrzymuje Cię przed byciem niedoskonałym?

97.

Dostrzegaj własną głębię.

98.

Drzewa i inne rośliny uczą nas prawdy o rozwoju i wzrastaniu. kontrolowane i zniewalane drzewo zmienia się w skarlałe i zniekształcone bonzai.

Naturalną tendencją drzewa jest pełne wykorzystanie wszystkich warunków dających sposobność wzrostu.

99.

czas jest porównywany do rzeki ze względu na jego dwoistą naturę.

Rzeka płynie od źródła do ujścia.

Rzeka jest tąsamą rzeką na całej długości.

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.

Różnicą jest punkt widzenia - istnienie kontra działanie.

100.

człowiek i życie w ogóle, ma zdolność przystosowania się do każdych warunków.

Wiedzę o tym można bardzo różnie wykorzystać.

101.

Najgorszą rzeczą jest stać w miejscu albo kręcić się błędnie w kółko. Naszą naturą jest ruch, rozwój i wzrastanie.

102.

Bądź Wielkim Kwitnącym Drzewem!

103.

Nie bój się rozdawania mocy! Wolność jest mocą i Światłem. Nie można jej wyczerpać.

104.

Chaos jest absolutną Wolnością.

105.

Głównym błędem współczesnego człowieka w pojmowaniu historii jest fakt, iż uważa on, że ludzie w przeszłości byli głupsi.

106.

Znajdź tajemnicę w drugim człowieku.

107.

Nie krytykuj, nie oceniaj, nie denerwuj się, nie wymierzaj sprawiedliwości.

108.

Każdego dnia pozwól sobie ujrzeć cud.

109.

Otwórz w sobie nową, szerszą świadomość opartą na częstotliwości wolności. to co ujrzysz, zadziwi Cię.

110.

Będą pojawiać się w Tobie dziwne wspomnienia, niektóre niezwiązane z tym światem ani z Twoją osobą.

Przyjmij wszystkie i nie oceniaj - akceptuj.

Czymkolwiek są Twoje myśli i wspomnienia, są Tobą. a Ty jesteś Wszechświatem.

111.

W momencie, kiedy mówisz "Nic już nie wiem, nie wiem nawet kim jestem..", jesteś blisko doświadczenia siebie.

112.

Ego jest pewnego rodzaju spisem rzeczy, które potrafimy robić i które robimy, by wydłużyć ten spis.

113.

Pozwól sobie na chwilę przestać istnieć.

114.

Zachwyt!

115.

Naucz się patrzeć przez rzeczy, dostrzegać lekcje, które mają do zaoferowania.

Ucz się i bądź wdzięczny.

116.

Pierwotną materią jest czysta świadomość.

117.

Narzędzia kreacji to świadomość, myśl, wola i percepcja.

Narzędzia zniszczenia są takie same, różnia się kierunkiem i celem działania.

118.

W świecie o odwróconym porządku czasowym (w świecie antymaterialnym) kreacja jest zniszczeniem i vice versa.

119.

Udowodniono naukowo, że cząstka materialna w zetknięciu z cząstką antymaterialną wyzwala ogromną ilość energii, niszcząc przy tym obie cząstki. Jeśli obejrzymy to wydarzenie w odwrotnym porządku czasowym, zobaczymy jak ogromna chmura energii zagęszcza się by wydać na świat dwie cząstki - materialną i antymaterialną.

Jest to wi stocie ta sama cząstka. Chodzi o czas.

120.

Bez czasu nie ma materii.

121.

Bez czasu nie ma ruchu.

122.

Bez czasu nie ma odległości.

123.

Bez czasu nie ma przestrzeni.

124.

Bez czasu nie ma wymiarów.

125.

Wszechświat nie istnieje.

Wystarczy zsumować obie strony równania.

126.

Prawdziwa wolność nie odpycha niczego.

127.

Jeśli chcesz być bogatszy, ustąp miejsca biedniejszym.

128.

Bogowie tworzą pułapki na adeptów zmierzających ku Oświeceniu. Wykreowali wiele form, które dla przeciętnego człowieka są nieinteresujące lub zgoła niewidzialne, jednak dla zwiększonej wrażliwości Wędrowca mogą stać się prawdziwą obsesją.

By ich uniknąć ufaj intuicji. Prawdziwa wiedza przychodzi bez wysiłku

Takimi formami są na przykład puste czakramy, niektóre artefakty a także niektórzy "przewodnicy duchowi" którzy wiodą ku zagładzie.

Wolny człowiek nie jest niczyją własnością i nikomu nie służy.

129.

Czas jest krwią Wszechświata.

Istnieje, by zrównoważyć nicość wynikającą z jednoczesności.

130.

Najtrudniej rozstać się z trudnościami.

131.

Kiedy wynurzasz się ponad kolejne lustro jeziora niewiedzy, budzisz potwory, które tam mieszkają.

Bądź na to przygotowany.

132.

Wesołe miasteczka rzeczywistości w której żyjemy to kombinaty śmierci i przerażenia.

133.

Strach to ucieczka przed działaniem. kiedy go umiejętnie podejść może stać się najlepszym przyjacielem i nieocenionym doradcą.

Strach słucha tylko silniejszych od siebie.

134.

tworzenie rzeczy skomplikowanej polega na dzieleniu rzeczy proste.

135.

Pomedytuj nad tym, zakończenie tej opowieści jest już Twoim zadaniem.

Koleś który to napisał mósiał mieć niezłą faze, co o tym myślicie?

Offline

 

#2 2012-03-18 17:09:38

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13929

Re: Klucze do częstotliwości wolności

przydługi ten dekalog img/smilies/wink

Kula o nieskończenie wielkiej średnicy

dobre , ograniczoność (kula) o nie ograniczoności swej (średnicy) ; niech zyje nowy bóg Chaos http://macg.net/emoticons/laughing2


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#3 2012-03-18 17:19:54

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Klucze do częstotliwości wolności

dla mnie wiele zdań jest zgodnych z moim myśleniem więc w sporej części się z tym textem zgadzam ale przeczytałem tylko troche img/smilies/smile

Offline

 

#4 2012-03-19 06:16:12

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Gwiezdne wojny ?

 

#5 2012-03-19 07:39:03

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Chaos to jest w tych 'złotych myślach' w ilości ogromnej... img/smilies/smile. Rzeczy mądre i logiczne łączą się z nielogicznymi, tworząc 'mądrości' w słowie, których nie da się przełożyć na życie, autor musiałby popracować nad tym.

Nie przeczytałam wszystkiego, a już do wielu zdań mogłabym się 'przyczepić'. Nieważne, nie będę tego dyskutować, niech ten ktoś ma swoją prawdę.

Ale, do licha, już mam dość tego zdania:

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.

WODY, ludzie, WODY!!! Do tej samej rzeki można wchodzić i 150 razy dziennie, jak ktoś ma ochotę. Nie wejdzie tylko do tej samej wody w rzece, bo ta mu 'ucieka'.


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

#6 2012-03-19 09:30:09

Conan Barbarzynca
Administrator
Skąd: Mazowsze
Zarejestrowany: 2011-05-19
Posty: 4340
Serwis

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Lidka napisał(a):

Chaos to jest w tych 'złotych myślach' w ilości ogromnej... img/smilies/smile. Rzeczy mądre i logiczne łączą się z nielogicznymi, tworząc 'mądrości' w słowie, których nie da się przełożyć na życie, autor musiałby popracować nad tym.

Nie przeczytałam wszystkiego, a już do wielu zdań mogłabym się 'przyczepić'. Nieważne, nie będę tego dyskutować, niech ten ktoś ma swoją prawdę.

Ale, do licha, już mam dość tego zdania:

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki.

WODY, ludzie, WODY!!! Do tej samej rzeki można wchodzić i 150 razy dziennie, jak ktoś ma ochotę. Nie wejdzie tylko do tej samej wody w rzece, bo ta mu 'ucieka'.

Lidka ten tekst jest tak długi ze chyba niema mozliwości aby się do niego nie przyczepić, został podyktowany przez podświadomość autora http://www.yangua.friko.pl/wprow.htm  mozna się domyślać mniej więcej co to za człowiek, on przez jakiś czas tą podświadomość krztałtował, swoimi namiętnościami i schizami(chyba kazdy z nas tak ma), tylko czy to nic nie znaczy? Dla tego gościa to zapewne znaczy wiele, moim zdaniem to niezły skurczybyk, teorie z pozoru oderwane od zycia ale ich twórca kiedy je tworzył mósiał być zywy, to zapewne jego zycie(tak mi się wydaje). W szczegółach nie zaimponował, populistyczna gadka o złowrogim bozku JAHWE i miłowaniu nieprzyjaciół trafi napewno do szukających wsparcia i pocieszenia dzieci światłości, no ale Sama wiesz ze serce jest ponad umysłem, więc ta cała krytyka jest g... warta z tego punktu widzenia. Gdy ktoś jest zły na zycie, albo czuje się obco, to właśnie tworzy takie całkiem oderwane od rzeczywistości historyjki, ale nie zapominajmy ze to wciąz jest człowiek, i to nie totalnie upośledzony tylko zdolny do porozumiewania się z innymi ludżmi, przeciez człowiek to tez zycie. Jak myślisz Lidka, czy to mozliwe zeby przestraszyć się własnego ego? Ja niemam wielkiego zaufania do podświadomości, bardziej ufam sobie i ewentualnie ludziom któzy wiedzą co mówią, podświadomość to takie bagno, wiedza bez pasji i tego o czym się mówi "to coś". Dla mnie poznanie nie jest zadnym końcem, w całym tym bełkocie jest kilka rzeczy prawdziwych a przynajmiej błyskotliwych;)

Najtrudniej rozstać się z trudnościami.

To wizja świata(wszechświata wręcz) zamknięta w głowie tego człowieka, a przeciez wszystko jest podobno ze sobą połączone, zarówno Tobię jak i mnie ta wizja nie odpowiada do końca, no więc co jest nie tak? To sobię pofilozofowałem:D

Offline

 

#7 2012-03-19 10:24:22

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Conan, to nie jest ani glupie, ani oderwane od zycia, pomijajac gwiezdne wojny, i takie tam malo istotne drobiazgi. I wydaje mi sie ze nie trzeba siegac az do podswiadomosci, kazdy jakby sie zaparl moglby splodzic takie dzielo, swiadomie i na trzezwo...:pchyba.
Lidka, wiesz...jakby nie patrzec to kazda woda to to samo H2O, tak mi sie filozoficznie westchlo:D

 

#8 2012-03-19 10:45:55

Conan Barbarzynca
Administrator
Skąd: Mazowsze
Zarejestrowany: 2011-05-19
Posty: 4340
Serwis

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra napisał(a):

Conan, to nie jest ani glupie, ani oderwane od zycia, pomijajac gwiezdne wojny, i takie tam malo istotne drobiazgi. I wydaje mi sie ze nie trzeba siegac az do podswiadomosci, kazdy jakby sie zaparl moglby splodzic takie dzielo, swiadomie i na trzezwo...:pchyba.

Nie twierdze ze to głupie Andra, tylko ze do końca się z tym nie zgadzam, to ciekawy tekst, dlatego go zamieściłem. Oderwanie od zycia to raczej slogan, zalerzy na jakiej cząstce zycia się skupimy, zgadzam się z Tobą ze jezeli pominąć irytujące szczeguły to staje się to całkiem fajne i "coś" w tym jest.

Offline

 

#9 2012-03-19 11:49:14

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

A co Cie irytuje? Podejrzewam ze to samo czego i ja nie ,,przyswajam"img/smilies/smile

 

#10 2012-03-19 12:46:00

Conan Barbarzynca
Administrator
Skąd: Mazowsze
Zarejestrowany: 2011-05-19
Posty: 4340
Serwis

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra napisał(a):

A co Cie irytuje? Podejrzewam ze to samo czego i ja nie ,,przyswajam"img/smilies/smile

Trochę tego jest, ale choćby to

33.

Niepodzielnym władcą tej komórki czasoprzestrzennej jest Jod He Vau He zwany też JHWH , Allahem i milionem innych kradzionych imion. To wszystko w istocie jest jednym.

Jego istotą jest wojna , niezgoda ,strach, twarde prawo i bałwochwalcze uwielbienie.

Jest on bogiem okrutnym i pamiętliwym , do czego zresztą sam się przyznaje.

W zamian za posłuszeństwo oferuje okruchy swej władzy.

To fantazja autora, lubię fantazje i daleki jestem od twierdzenia ze ktoś jest głupi bo fantazjuje, ale wole swoje fantazje, i czyichś wymysłów nie mósze przyjmować jako prawdy. Ten Bóg jest w głowie tego człowieka a nie w mojej.

Offline

 

#11 2012-03-19 14:02:01

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

W glowach tych ktorzy slepo w niego wierza? Wiesz, moze to metafora obrazujaca stan wielu ludzkich umyslow...?

 

#12 2012-03-19 15:09:51

Conan Barbarzynca
Administrator
Skąd: Mazowsze
Zarejestrowany: 2011-05-19
Posty: 4340
Serwis

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra napisał(a):

W glowach tych ktorzy slepo w niego wierza? Wiesz, moze to metafora obrazujaca stan wielu ludzkich umyslow...?

Mozliwe, na samo wspomnienie o Bogu lub diable sporo ludzi ma iskry w oczach, bajki są super i moze o to chodziło? Suchego wykładu mało komu chciało by się wogóle czytać, wyobrażnie trzeba czymś pobudzić, jest ona bardzo wazna.

Ostatnio edytowany przez Conan Barbarzynca (2012-03-19 15:10:49)

Offline

 

#13 2012-03-19 18:45:58

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13929

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra napisał(a):

jakby nie patrzec to kazda woda to to samo H2O, tak mi sie filozoficznie westchlo:D

rzeka to nie tylko woda H2O , to także miliony żywych stworzeń i ogromna ilość przeróżnych substancji prostych i bardziej złożonych , tak mi siem filozoficznie bekło img/smilies/wink


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#14 2012-03-19 22:10:48

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Crows, zdziwie sie uprzejmie: czy ja cos wspomnialam o rzece?img/smilies/big_smile woda to woda, insza inszosc co w nie plywa...?

 

#15 2012-03-20 06:05:30

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra, choćby nie wiem co, jak wyjdziesz z wody i zechcesz wejść do niej po raz drugi po jakimś czasie, ona nie będzie taka sama: inna temperatura, inne prądy, inny skład biologiczno-chemiczny, wszystko inne, mimo iż to wciąż ta sama H2O. Bo woda płynie, nie stoi w rzece. I jest zależna od wszystkiego, co z nią związane: powietrza, pory roku, nasłonecznienia itp itd (w końcu na tym świecie nic nie jest 'osobno', wszyscy i wszystko żyje w symbiozie, to 'jeden organizm').

To powiedzenie ma głęboki sens. Człowiek to też zawsze człowiek, prawda? A jeśli robi się coś po raz drugi, to już nigdy nie będzie takie samo. A wiesz, dlaczego? Bo świadomość ludzka też 'płynie', zmienia się. Jest wielu, którzy sobie z tego sprawy nie zdają i myślą, że skoro kiedyś coś im dawało niepomierne szczęście, to i teraz mogą powtórzyć to i będzie tak samo. I co, jest tak samo?

Nie. Bo świadomość 'popłynęła' w międzyczasie na 'szersze wody' i ktoś, kto był szczęśliwy jako przedszkolak, w starszym wieku do przedszkola nie powróci. A jak powróci, nie będzie się czuł tak samo jak w wieku, kiedy do niego chodził.

Albo ktoś kogoś bardzo kochał i czuł się kochany. Ale ta osoba go zdradziła i rozstali się. Jak myślisz, ile osób po czasie zechciałoby powrócić do dawnego związku, żeby szukać tego samego szczęścia? Myślę, że fakt zdrady uwarunkuje większość ludzi na 'nie', nie zechcą powracać do dawnego. Ale są też i tacy, którzy dadzą sobie drugą szansę i uda im się. Będą szczęśliwi razem, ale to już nigdy nie będzie tamto szczęście sprzed lat, ono będzie inne. Bo i sam człowiek (H2O) będzie inny zgodnie ze swoją aktualną świadomością.


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

#16 2012-03-20 09:42:22

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

No i sama widzisz Lideczko: taka sama, lub inna, ale zawsze ta sama. Woda. Nic co dodasz do tego rdzenia- temperature,  zyjatka w niej plywajace, usytuowanie - nie zmieni wody w cokolwiej innego. Tak samo jak czlowiek, prawda? Dobry czy glupi, ladny, brzydki, czarny zielony czy bialy- rdzen, esencja jest ta sama. Dodatki moga byc inne, nie takie same:)

 

#17 2012-03-20 09:46:34

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Klucze do częstotliwości wolności

I tych 'dodatków' trzeba być świadomym, nie oczekiwać, że coś będzie takie samo jako kiedyś. To mówi właśnie to zdanie, że nie wchodzi się 2 razy do tej samej wody.

Nabieranie świadomości przez człowieka jest jego 'zasadniczym zadaniem', choć Ty to odrzucasz. Jak zdasz sobie sprawę z tego, o czym to zdanie mówi, to też nabierzesz jego świadomości (choć nie przyjmujesz tego do wiadomości).

Andra napisał(a):

Tak samo jak czlowiek, prawda? Dobry czy glupi, ladny, brzydki, czarny zielony czy bialy- rdzen, esencja jest ta sama.

Zgodnie z Twoim rozumowaniem - bez znaczenia, czy się jest mądrym czy głupim, czy jest się mordercą czy 'świętym'? Po co więc oburzać się na ludzką niegodziwość? Przecież, 'jakim mnie, Boże, stworzyłeś, takim mnie masz', czyż nie?

Tak właśnie by było (i wielu jeszcze tak myśli i odmawia pracy nad samym sobą), gdyby nie fakt, że jesteśmy tu po to, żeby nabierać świadomości i stawać się coraz mniej 'negatywnym', dążyć do całkowitej akceptacji życia, dokonywać innych wyborów. Każdy ich dokonuje na bazie swojej aktualnej świadomości. Inne wybory będą w wieku 15 lat, inne w wieku 25, a jeszcze inne w wieku 55 lat. Inne człowieka o niskiej świadomość życia, inne takiego o wyższej świadomości. A i tak wszystko się ze sobą wiąże, łączy, żyje w symbiozie i ewoluuje jako jedna całość...


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

#18 2012-03-20 10:43:32

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Nie zaczynaj, niczego nie odrzucam:).
Do tej samej w sensie- takiej samej, zgoda. Ale mnie chodzi o cos innego przeciez- zawsze bedzie to woda. Czyli to samo. Inna przez okolicznosci zewnetrzne ale nie przez swoja tresc. Takoz i czlowiek.

 

#19 2012-03-20 10:49:11

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13929

Re: Klucze do częstotliwości wolności

trzeba było od razu napisać , że chodzi ci o wode destylowana bo tylko ona jest cały czas taka sama img/smilies/wink


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#20 2012-03-20 10:57:37

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Taa, a jak inna to juz nie woda tylko wol. Przez o kreskowane. Ludzie....img/smilies/big_smile

 

#21 2012-03-20 11:33:49

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra napisał(a):

Nie zaczynaj, niczego nie odrzucam:).
Do tej samej w sensie- takiej samej, zgoda. Ale mnie chodzi o cos innego przeciez- zawsze bedzie to woda. Czyli to samo. Inna przez okolicznosci zewnetrzne ale nie przez swoja tresc. Takoz i czlowiek.

No i co z tego? img/smilies/smile

Andra, możesz sobie patrzeć ze swojej perspektywy, ale wiedz, że jesteś wyjątkiem i że dla całej reszty jak najbardziej liczy się to, czego nie chcesz zauważać, co dla Ciebie nie ma znaczenia.

Naprawdę, rzadko kto nie zauważa, że nabiera świadomości w życiu... (a jeszcze rzadziej wysnuje wniosek, że to bez znaczenia).


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

#22 2012-03-20 12:07:07

Andra
Gość

Re: Klucze do częstotliwości wolności

A czy ja mowie ze nie ma? Tylko ze to z czego Ty tworzysz cel zycia, dla mnie jest nieuchronnym i naturalnym procesem zycia, ot inne spojrzenie na to samo. I nie bardzo rozumiem co wyjatkowego widzisz w swiadomosci(img/smilies/smile) ze ten brudny zur przypominajacy sciek to takze woda, ktora nalezy oczyscic.  Moze przestanmy juz lac te wode?

 

#23 2012-03-20 12:59:19

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Klucze do częstotliwości wolności

Andra napisał(a):

I nie bardzo rozumiem co wyjatkowego widzisz w swiadomosci(img/smilies/smile) ze ten brudny zur przypominajacy sciek to takze woda, ktora nalezy oczyscic.

Uświadomienie sobie tego faktu daje automatycznie możliwość oczyszczenia 'ścieku', motywuje do pracy nad sobą.

Pominięcie świadomości tego faktu z góry 'przekreśla' ('demotywuje') pracę nad sobą, czyli oczyszczenie 'ścieku'. Bo i po co, skoro to też H2O?

I to jest 'wyjątkowe' w świadomości, moim zdaniem. Już sam fakt zdania sobie sprawy z niektórych rzeczy, oczyszcza 'ściek' samoistnie. Motywuje do pracy, do kształtowania samego siebie i swojego człowieczeństwa. A to, z kolei, kształtuje świadomość duchową. Na tyle ją ukształtujemy, na ile zdamy sobie sprawę z życia i nas samych jako jego cząstki w ciągu całego naszego ziemskiego życia.

PS. Tworzenie sobie celów w życiu na Ziemi jest naturalnym dla człowieka sposobem osiągania celu szerszej perspektywy: ewolucji duchowej.


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo