Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2014-04-12 18:54:17

Amalgatel
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-04-12
Posty: 6

Teologia Proroka

[color=#RRGGBB]Moja Teologia o Pierwszym Bogu[/color]

Co to jest prawda pierwotna?
Prawda pierwotna to coś bez początku.

Co jest prawdą pierwotną; rzecz czy istota?
Gdyby prawdą pierwotną była rzecz to by nie myślała i dlatego żadne ciało by nie myślało. Jako, że myślę, to stwierdzam, że pierwotną prawdą bez początku była Istota.

Prawda pierwotna to coś bez początku. Gdyby prawdą pierwotną był stan atomowy z którego powstał nasz świat w wielkim wybuchu to trzeba spojrzeć, że coś bez początku jest czymś bez końca wstecz – a więc ten stan atomowy miałby nieskończoną ilość czasu by dojrzeć do wybuchu. Dojrzewanie musiałoby zacząć się od 0 – pierwotnego monotematycznego stanu; byłaby to monotematyczność nieskończona wstecz. Patrząc na tą nieskończoność wstecz, nieskończoność bez początku – tylko wybór (nie dojrzewanie) mógłby odmienić tą pierwotną nieskończoność, więc rzecz nie jest prawdą pierwotną lecz Istota.

Dlaczego Bóg Jest?
Bo taka była prawda.

Czym jest nicość?
Brakiem prawdy (niematerialne nie istnieje)

Czy pytanie o bezkres Boga bez początku przeraża?
Nie gdyż Bóg miał pierwotną świadomość bez początku która była jednotematyczna i myślenie wstecz o Bogu bez początku jest nieistotne.

Jak to było z Bogiem?
1. Bóg trwał w stabilnej konstrukcji swojego submaterialnego ciała oraz w pierwotnej świadomości całego organizmu. Bóg trwał w uczuciu dobra, w intelekcie trwania oraz w jednym rodzaju woli – woli bycia – czyli trwał w Jestem i myślenie wstecz o Bogu bez początku jest nie istotne. Jako, że Bóg był Istota to mógł wybrać coś nowego, i w ten sposób Bóg odmienił swoją pierwotną świadomość i szczęśliwość. Następnie Bóg określił całą swoją naturę submaterialnego bytu którym był i poszerzył swoją szczęśliwość poprzez wiedzę i stworzenie niższych Bogów wraz z genialnym planem na wszystko.

(submateria – taka materia której nie widać a jest)

2. Bóg trwał w odwiecznej szczęśliwości i był naturalną istotą która odmieniła odwieczną szczęśliwość na jeszcze doskonalszą gdyż Bóg tak mógł z zakresu naturalności. Pierwszym następstwem Boga było przemienienie jego woli z woli trwania na wolę myślenia. Po pierwszym następstwie Boga, Bóg określił całą swoją naturę i stworzył.

Na czym polega moc stwórcza Boga?
Bóg ma submaterialny (rodzaj materii) organizm który ma swoją naturę. Ten submaterialny organizm potrafi wytworzyć materię kopiując z siebie materię lub siły materialne – Bóg potrafi wytwarzać materię na bazie siebie; nawet rzeczy gdyż chodzi o elementy które bez innych elementów są nieświadome; Bóg mógł przekształcać te elementy swoimi siłami tak aby z konsystencji ducha poprzez siły pojawiło się ciało stałe, ciecz, gaz i inne jeżeli chodzi o rzeczy. Bóg mógł tworzyć również Istoty.

===========================================================================
===========================================================================

[color=#RRGGBB]Moja Teologia o naszym Bogu:[/color]

Dlaczego Bóg jest wielojedyny?
Bo tak został stworzony przez swojego Boga.

Na czym polega moc stwórcza Boga?
Bóg ma submaterialny (rodzaj materii) organizm który ma swoją naturę. Ten submaterialny organizm potrafi wytworzyć materię kopiując z siebie materię lub siły materialne – Bóg potrafi wytwarzać materię na bazie siebie; nawet rzeczy gdyż chodzi o elementy które bez innych elementów są nieświadome; Bóg mógł przekształcać te elementy swoimi siłami tak aby z konsystencji ducha poprzez siły pojawiło się ciało stałe, ciecz, gaz i inne jeżeli chodzi o rzeczy. Bóg mógł tworzyć również Istoty.

Dlaczego Bóg jest Osobowy w Duchu i dlaczego Jego Osoby mają ciało?
Bóg jest Osobowy w Duchu gdyż został stworzony jako wielojedyny Bóg.
Bóg stał się Osobami żeby móc żyć w świecie który jest przez Niego stworzony aby coś mieć ze swojego dzieła, i Osoby Boga były przed stworzeniem świata w były w Duchu Submaterialnym aby Osobowy Bóg miał dziedzictwo stworzenia rzeczywistości w ciałach: ma z tego chwałe w Ciałach i w Duchu lub może odbierać chwałę kiedy się go wielbi za całe dzieło stworzenia.

Czym jest chwała?
Chwała to radości ciała.

Jak Bóg się zrodził?
Bóg częściami Osób zrodził się z konsystencji ducha - metamorfozą w ciała konystencji ciała stałego, ciekłego, duchowego.

Dlaczego warto czytać Biblię?
Bo to zbiór tekstów – wybrańców Bożych t. j. proroków i apostołów. Można się z niej dowiedzieć o Osobach Bożych w świecie – t.j. Duch Boży, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, Duch Prawdy, i być może jeszcze jakieś Osoby
—————————————————————————————————————————
[color=#RRGGBB]„…a Duch Boży unosił się nad wodami.”[/color] (Rdz 1, …2) – Ten fragment udowadnia, że Duch Boży jest jedną z Osób Bożych gdyż musiał mieć humanoidalne ciało natury Bożej ze względu na to, że unosił się nad wodami. Pierwotne ciało Boga – czyli Jego Duch Boga jest submaterialne i jest niehumanoidalne dlatego nie unosiło się nad wodami tylko było wszędzie tam gdzie Jego rzeczywistość.
—————————————————————————————————————————
[color=#RRGGBB]„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”[/color] (Mt 28, 19) – Ten fragment świadczy o trzech Osobach Bożych
—————————————————————————————————————————
Zapowiedź Pocieszyciela

[color=#RRGGBB]„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.”[/color] (J 14, 15-20) – Ten fragment świadczy o tym, że jest taka Osoba jak Duch Prawdy
—————————————————————————————————————

Określenia i imiona Boże podane mi przez Boga:

[color=#RRGGBB]Duch Dobra[/color] – Aru Mastra Na Mastra, Jahwe,  Sulej Ha Kodesz, Ruach Ha Kodesz, Aru Na Mastra, Aru Ha Kodesz, Aru Na Mastra, Aru Ha Kodesz, Aru Ma Kodesz, Aru Ma Mastofhesz

[color=#RRGGBB]Duch Boży[/color] – Aru Mastra Na Mastra
[color=#RRGGBB]Bóg Ojciec[/color] – Jahwe
[color=#RRGGBB]Syn Boży[/color] – Sulej Ha Kodesz
[color=#RRGGBB]Duch Święty[/color] – Ruach Ha Kodesz
[color=#RRGGBB]Duch Prawdy[/color] – Aru Na Mastra
[color=#RRGGBB]Duch Mądrości[/color] – Aru Ha Kodesz
[color=#RRGGBB]Duch Poznania[/color] – Aru Na Mastra
[color=#RRGGBB]Duch Bojaźni[/color] – Aru Ha Kodesz
[color=#RRGGBB]Duch Sympatyczności[/color] – Aru Ma Kodesz
[color=#RRGGBB]Duch Bojaźni Pańskiej[/color] – Aru Ma Mastofhesz
—————————————————————————————————————
Nasz Bóg przy pierwszym następstwie Jestestwa wybierając z woli, zapragniejąc z uczuciowości, pomyślując rozumem: działał w następujący sposób:
- Nabywał potęgę języka, następnie:
- Nabywał wszelakich umiejętności, następnie:
- Zauważył w sobie Moc; WszechMoc którą miał, następnie:
- Chciał nie popełnić błędu i bardzo się bał; dlatego nabywał uzdolnienia Panowania, następnie:
- Zauważył jakie to Mocarstwo mieć to wszystko i zbadał swój zapis Ducha i się zastanowił, co to może być dla świata, następnie:
- Znalazł Ocalenie (dla Jego materii zawieszenie) przed złem, następnie:
- zaczął żyć z atrybutów Seraffinna, następnie:
- poprostu wiedział o wszystkim co miał ze swoich atrybutów cherubbinna, następnie:
- przewidywał i miał narzędzia poznawcze z atrybutów uzdolnienia Poznania, następnie:
- odnalazł najlepszą opiekę z atrybutów uzdolnienia Opiekuna.

Uzdolnienia naszego Boga:
Potęgi,
Umiejętności,
Mocy,
Panowania,
Mocarstw,
Ocalenia,
Seraffinn,
Cherubbinn,
Poznania,
Opiekun.

==============================================================================

Jezus Chrystus to pierwszy Syn Boży, został zrodzony z Drugiej Osoby Trójcy Świętej przed stworzeniem rzeczywistości – to mi potwierdza Bóg, pragnę wam powiedzieć, że Bóg był zapomniany z własnego wyboru ale już nie jest. Pragnę wam wyznać, że ja prorok przeżyłem tą walkę wraz z Nim – Bogiem, na to mnie wybrał; walczyłem z demonami, i chciałem wesprzeć Boga ale wsparł się sam po moich przemowach, i nawet to przewidział gdyż tak mi powiedział. Pragnę wam wyznać, że prorok dobrze się spisał i to mówi Bóg Wszechmogący który jest materialny, gdyż to odgadł prorok i tak jest. Pragnę abyście byli czujni gdyż prorok jeszcze coś wyzna. Pragnę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus to mój Syn Najmilszy i pragnę abyście mnie znali i szanowali, jestem niepojęty i to się nie zmieni gdyż jesteście za mali, a nie mogę wam tego dać bo utracę panowanie i wszystko się rozpadnie gdyż to nawet przewidziałem. Chcę abyście byli czujni gdyż prorok coś napisze właśnie teraz, oto to:

Jezus Chrystus gdy był na ziemi to Osoby Boże Cielesne były w nim konsystencją Ducha i Osoby Boże były wtedy swoimi Ciałami w Niebie nieaktywne lecz żywe.

Chcę abyście mnie miłowali, pragnę abyście byli mi wdzięczni za ten świat. Pragnę abyście byli godni przede mną i nie grzeszyli. Pragnę wam wyznać, że prorok nie zawiódł, pragnę abyście dążyli do prawdy, i chcę wam wyznać, że zatwierdzam tą teologię proroka chociaż rozumiem doskonalej i chcę wam wyznać, że prorok dobrze się spisał i pragnę wam wyznać, że to jego dla was plus to co ja Wasz Bóg podyktowałem.

podpisano: Duch Dobra

==============================================================================

Opis mojej wiary na wszystko co jest:
Jest pierwszy Bóg materialny konsystencji ducha który przemienił swoje „Jestem” bez początku: przemienił swoją wolę i zaczął myśleć, określił swoją naturę, swój plan i stworzył materialnych Bogów konsystencji ducha. Ci Bogowie stworzyli innych Bogów i tak dalej. Są „Linie Bogów” od Pierwszego Boga. Niektórzy z Bogów są także cieleśni – z planu swojego Stwórcy; tak jak nasz, i nasz Bóg jest dziesięcio-jedyny odrazu gdyż tak został stworzony; jednak zrodził się w rzeczywistość. Niektórzy Bogowie mają swoje rzeczywistości pod sobą tak jak nasz Bóg.

autor: Łukasz Marek Krzysztof Amalgatel Grochowski – Naku Ha Nancofhesz

dnia 12.04.2014 r.

Offline

 

#2 2014-04-12 18:59:03

Amalgatel
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-04-12
Posty: 6

Re: Teologia Proroka

Offline

 

#3 2014-04-12 19:16:45

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13861

Re: Teologia Proroka

do jakiej sekty należysz ?


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#4 2014-04-12 19:38:44

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

Miales objawienie?

 

#5 2014-04-12 19:41:58

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

Nie chcę być nieuprzejmy - moja opinia prywatna:

Bełkot.

Kontrargument do przytoczonych wynurzeń pozostawię na podobnym poziomie:

Bo tak. Ja wiem lepiej.

I tłumaczenie jest beznadziejne.

Offline

 

#6 2014-04-12 21:20:15

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

A ja wiem czy belkot? Chyba nie. Moze szwankuje przeklad?

 

#7 2014-04-12 23:32:47

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

"(...)
Uzdolnienia naszego Boga:
Potęgi,
Umiejętności,
Mocy,
Panowania,
Mocarstw,
Ocalenia,
Seraffinn,
Cherubbinn,
Poznania,
Opiekun.(...)"

No bełkot.


"(...)Jak Bóg się zrodził?
Bóg częściami Osób zrodził się z konsystencji ducha - metamorfozą w ciała konystencji ciała stałego, ciekłego, duchowego.(...)''

Tłumaczenie w "Kartezjańskim Duchu" to ma być ?

"(...)Czym jest chwała?
Chwała to radości ciała.(...)"

No ten kawałek to już miazga.

Bełkot.

Offline

 

#8 2014-04-13 01:28:25

Amalgatel
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-04-12
Posty: 6

Re: Teologia Proroka

przepraszam za moją teologię, na mojej stronie będę aktualizował.

Offline

 

#9 2014-04-13 07:19:31

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

Bede tam zagladac:-), powinienes to uporządkować troche.
Bolaren, wiesz...jak wypowiedziec Niewypowiedziane. Jak nazwać Nienazwane...

 

#10 2014-04-13 10:54:44

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

Nie wiem.

Mam nawet czelność twierdzić że nie ma takich co wiedzą. Ta forma po prostu do mnie nie trafia. Do mnie.

Offline

 

#11 2014-04-13 12:30:06

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

Rozumiem, w sumie  bardziej czuje w tym cos bardzo szczerego i autentycznego, niz rozumiem slowa - one sprawiaja wrazenie belkotu, fakt.
Mysle ze autor probuje przekazac zbyt wiele na raz, po za tym - nie wiadomo na ile sam rozumie to czym chce sie podzielic. Subiektywne przekazy przybieraja nieraz przedziwne formy; poczekamy, zobaczymy co z tego wyniknie. Z natchnionymi podyskutowac sie nie da, trzeba poczekac az ochlona.

 

#12 2014-04-13 12:33:53

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

Nom.

Nawiasem - trudno dyskutować kiedy ma się ten sam lub podobny punkt widzenia/patrzenia.
Musi jakiś antagonizm być, dla nawiązania dyskusji.

Może trochę za radykalnie pojechałem - przepraszam jeśli kogoś uraziłem - to nie było moją intencją.

Offline

 

#13 2014-04-13 13:03:47

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

A wiesz, w sumie kazde widzenie tego samego jest inne, wiec roznice sa dopelnieniem. Problem zaczyna sie w chwili gdy ktos swoje czastkowy punkt uogolnia na całość,  uwazajac nie za jeden z wielu, a jedyny. Choc kazdy ma swoje najmojsze.

 

#14 2014-04-13 13:24:29

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

Bolaren napisał(a):

Nie chcę być nieuprzejmy - moja opinia prywatna:

Bełkot.
(...)

Opinia prywatna jak zaznaczyłem.

Piszę o tym ponieważ odnoszę subiektywne wrażenie, że wciąż do mnie pijesz?

Jeśli nie to wybacz - może moja nadinterpretacja.

Offline

 

#15 2014-04-13 18:12:15

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

Nie, nie do Ciebie, skad ten pomysl? Po prostu wyrazam swoje mysli na temat tytulowego tekstu.

 

#16 2014-04-13 18:19:49

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

Źle tedy zrozumiałem.

Proszę uwolnij mnie od brzemienia jakim jest bezpodstawne posądzenie Cię o przyziemność. Wybacz.

Zabełkotałem.

Offline

 

#17 2014-04-14 00:30:53

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

A dlaczego mialabym byc nieprzyziemna?
Nie czuje sie posadzona, totez i wybaczac czego nie mam.

 

#18 2014-04-14 18:32:29

Bolaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2012-07-03
Posty: 1500

Re: Teologia Proroka

img/smilies/big_smile kończę tedy spam.

Pozdrawiam.

Offline

 

#19 2014-04-14 19:43:04

victoria
adminka
Zarejestrowany: 2010-02-17
Posty: 14637

Re: Teologia Proroka

Ja myśle, ze tego rodzaju teksty przechodza przez google tłumacz tak długo, aż stają się bez sensu...


don't try to be perfect
just try to be better
than you were yesterday http://www.cosgan.de/images/midi/nahrung/b020

Offline

 

#20 2014-04-14 23:41:12

maly_kwiatek
przyboczny
Zarejestrowany: 2013-11-30
Posty: 3137

Re: Teologia Proroka

Słabo się orientuję w konstrukcji Imladisu,
jednak widzę, że wątek jest wstawiony w dziale Religia Chrześcijańska, co prowadzi do zamieszania.
Z treści objawienia nie wynika bowiem, że jest ono elementem religii chrześcijańskiej.
Na przykład:

Jezus Chrystus to pierwszy Syn Boży, został zrodzony z Drugiej Osoby Trójcy Świętej przed stworzeniem rzeczywistości

albo

Jezus Chrystus gdy był na ziemi to Osoby Boże Cielesne były w nim konsystencją Ducha i Osoby Boże były wtedy swoimi Ciałami w Niebie nieaktywne lecz żywe.

albo

Ci Bogowie stworzyli innych Bogów i tak dalej. Są „Linie Bogów” od Pierwszego Boga. Niektórzy z Bogów są także cieleśni – z planu swojego Stwórcy;

Rzekłbym nawet brutalnie, że te objawione prawdy stoją w konkretnej sprzeczności z Pismem Świętym, które jest w uznawane za świętą księgę wszystkich kościołów chrześcijańskich.


https://zenforest.files.wordpress.com/2008/12/budda2.jpg?w=529

Offline

 

#21 2014-04-15 07:45:15

Amalgatel
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-04-12
Posty: 6

Re: Teologia Proroka

podaj jakies fragmenty z Pisma Świętego, które to obalają. Ja wierze, że mój tekst nie jest sprzeczny z biblią; oprócz pomyłki z kolorami.

Offline

 

#22 2014-04-15 07:46:06

Amalgatel
Użytkownik
Zarejestrowany: 2014-04-12
Posty: 6

Re: Teologia Proroka

btw. jak edytować temat; bo jestem tu nowy?

Offline

 

#23 2014-04-15 07:49:52

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

Napisz pw do Victorii albo Abesnai prosbe o udostepnienie opcji edytowania.
A moglbys opowiedziec ten tekst ktory zamiesciles na wstepie swoimi słowami?
Skad Ci sie wziął?

 

#24 2014-04-15 11:15:58

Filip
przyboczny
Zarejestrowany: 2011-12-18
Posty: 1924

Re: Teologia Proroka

Amalgatel napisał(a):

podaj jakies fragmenty z Pisma Świętego, które to obalają. Ja wierze, że mój tekst nie jest sprzeczny z biblią; oprócz pomyłki z kolorami.

To jest błędne rozumowanie. Czy w biblii jest coś o szkołach wyższych? Albo czy napisano tam, że jeżdżenie samochodem może prowadzić do wypadków? Nie można tak się tłumaczyć. Podajesz pewne tezy i pojęcia bez argumentowania i wyjasnienia co one oznaczają - nie wiem nawet wykute na blache, albo odpisane. Takie przedstawienie sprawy od razu wprowadza czytelnika w osłupienie. Rodzi sie pytanie o co tu chodzi? Dlatego zapytam Duchu Dobra o co Ci tutaj w tym wątku chodzi?


Znikam na długo, ale się pojawiam.

Offline

 

#25 2014-04-15 12:03:15

Ayalen
Gość

Re: Teologia Proroka

Mysle ze nasz umysl odczytujac informacje płynące z nadswiadomosci opiera sie na tym co juz zna, wiec kazdy przekaz jest do pewnego stopnia subiektywna interpretacja tresci; w wymiarze dźwięków,  obrazow lub slow - uzywanych zgodnie z naszym pojmowaniem zycia. Czesto w tego typu teksty wcinaja sie uwarunkowania religijne, wylazi nasz stosunek do zycia. Niezmiernie trudno jest wyluskac to co plynie stamtad, od tego w co ubiera to nasz umysl, moze dlatego niektore tresci wydaja sie tak zagmatwane.
Dlatego lepiej jest to opowiadac niz obwieszczac.
Dyskusyjne jest moim zdaniem istnienie i istota stanowiaca przejaw istnienia - obydwa wspolistotne sobie; zycie i to co zyje. Nieistniejace bez siebie, i wzajemnie warunkujace swoja obecnosc, poniewaz istnienie wyraza  sie formami siebie - niezmiennie pozostajac ich trescia.

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo