Imladis

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY.

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze." Krzysztof K.
WITAMY SERDECZNIE NA WIELOTEMATYCZNYM FORUM DYSKUSYJNYM DLA MYŚLĄCYCH LUDZI

#81 2016-09-18 03:54:43

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie." Rz 3:19-24

Offline

 

#82 2016-09-27 01:32:21

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Jak żelazo gładzi się tylko żelazem, tak jeden człowiek urabia drugiego." Prz 27:17

Offline

 

#83 2016-09-29 01:23:41

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Razy przyjaciela są oznaką wierności, pocałunki wroga są zwodnicze." Prz 27:6

Offline

 

#84 2016-10-16 02:57:42

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"To On właśnie >>stał się kamieniem węgielnym odrzuconym przez budowniczych<<. Nie ma bowiem poza Nim zbawienia, gdyż na świecie nie ma innego imienia danego ludziom, dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni". Dz 4:11-13

Offline

 

#85 2016-10-30 05:44:58

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Serce jest zdradliwsze niż wszystko i tak przewrotne, że nie da się przeniknąć. Ale Ja, Pan, Ja badam ludzkie serca, Ja przenikam także nerki człowieka i odpłacam każdemu według jego czynów, według owoców poczynania jego." Jer 17:9-10

Offline

 

#86 2016-10-30 10:30:35

Ja?!
kreatorus moderatorus
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8318

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Jezus rzekł do nich: ‘Moja żona...„Ona będzie mogła zostać moją uczennicą.”
www.infra.org.pl/wiat-tajemnic/tajemnic … ny-papirus


fuck it.

Offline

 

#87 2016-11-03 04:57:58

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"(9) Wtedy zbliżył się jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czar napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie w te słowa. Chodź, pokażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. (10) I uniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi Święte Miasto Jerozolimę, które zstępowało z nieba od Boga, (11) całe w chwale Bożej, blaskiem swym pod

Offline

 

#88 2016-11-03 05:04:07

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

..... (22) Lecz nie widziałem w tym Mieście żadnej świątyni. Jego świątynią bowiem jest sam Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. (23) A Miastu niepotrzebne już ani słońce, ani księżyc, żeby je oświetlały. Rozjaśnia je bowiem majestat Boga, a jego lampą jest Baranek. (24) To w jego blasku będą chodziły narody, a królowie ziemscy wprowadzą doń swój przepych. (25) Jego bramy będą otwarte przez cały dzień, bo już nie będzie tam nocy. (26) I znajdą się w nim bogactwa i kosztowności wszystkich narodów. (27) Nie będzie zaś doń miało dostępu nic nieczystego, będzie zamknięte dla każdego, kto dopuszcza się występku i kłamstwa. Wejdą doń tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka." Ap 21

Offline

 

#89 2016-12-18 04:51:58

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Rozleję pośród was wodę żywą i zostaniecie oczyszczeni. Oczyszczę was z wszelkich brudów i uwolnię was od waszych bożków. I dam wam serce nowe i tchnę w was nowego ducha. Zabiorę wam wasze serca kamienne i włożę w was serca z żywego ciała. Przekażę wam mojego Ducha i sprawię, że zaczniecie postępować według moich praw i zachowywać moje przykazania, wprowadzając je w życie. Mieszkać będziecie znowu w kraju, który dałem kiedyś waszym ojcom. Staniecie się wtedy moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem." Ez 36:25-28

Offline

 

#90 2016-12-20 21:20:11

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"(20) Lecz kiedy uczynił to postanowienie, ukazał mu się we śnie anioł Pański i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej; to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. (21) Właśnie ona porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus; On to bowiem uwolni lud swój od jego grzechów. (22) A wszystko to stało się, aby się wypełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez Proroka: (23) Oto panna pocznie i porodzi syna, któremu będzie nadane imię Emanuel, to znaczy: Bóg z nami." Mt 1

Offline

 

#91 2016-12-30 23:38:24

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"(19) Wiadomo zaś, że cokolwiek mówi Prawo, mówi do tych, którzy są pod Prawem. Tak więc każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się poczuć winnym wobec Boga, (20) gdyż nikt w oczach Jego nie będzie usprawiedliwiony wskutek uczynków Prawa. Dzięki Prawu bowiem poznaje się [jedynie] grzech." Rz 3

Offline

 

#92 2017-01-03 04:00:42

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"(4) Gdy zaś wypełnił się czas, Bóg zesłał swego Syna, który urodził się z kobiety, urodził się pod panowaniem Prawa, (5) aby uwolnić tych, którzy byli pod panowaniem Prawa, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. (6) Aby zaś udowodnić, że jesteście synami, Bóg zesłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" Ga 4

Offline

 

#93 2017-01-16 06:07:30

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie." J 6:45

Offline

 

#94 2017-01-23 03:50:00

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"O nic nie bądźcie zbyt zatroskani, lecz każdą sprawę przedstawiajcie Panu, prosząc usilnie o to, co wam potrzebne, i dziękując [za to, co otrzymacie]. A pokój Boży, który przewyższa wszystko, co człowiek może zrozumieć, będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem." Fil 4:6-7

Offline

 

#95 2017-01-23 07:52:33

Ja?!
kreatorus moderatorus
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8318

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

rosa, dobrze sie czujesz ?
Żyjesz życiem literek w biblii, a gdzie twoje życie ?, jezus nie przeżyje życia za ciebie.


fuck it.

Offline

 

#96 2017-01-24 07:41:01

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1580

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Wbrew pozorom, nie mieszkam w pustelni img/smilies/smile

Mialam maly problem przez kilka ostatnich dni ale juz jest na wyprostowaniu.

Dlaczego krzyczysz na ludzi na forum?

Offline

 

#97 2017-01-24 11:03:20

Ja?!
kreatorus moderatorus
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8318

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Fajnie że problem rozwiązałaś img/smilies/smile

Krzycze ? Bo nie lubie głupoty :-P


fuck it.

Offline

 

#98 2017-01-25 17:05:45

SaperSaperSaper
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2014-08-03
Posty: 145

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

W chwili której sie nie domyślacie Syn Człowieczy PRZYJDZIE img/smilies/smile img/smilies/smile img/smilies/smile

Offline

 

#99 2017-01-25 17:10:53

SaperSaperSaper
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2014-08-03
Posty: 145

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Ojciec uwielbiony w Swoim Synu img/smilies/smile

Offline

 

#100 2017-01-26 01:57:31

Ja?!
kreatorus moderatorus
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8318

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Ja pierdole, głupota sięgnęła zenitu haha


fuck it.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo