Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#101 2017-01-27 03:21:46

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Bez przeklenstw w tym wątku, uprasza sie.

Offline

 

#102 2017-02-08 02:46:28

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Zapytali Go więc: - Kimże Ty jesteś? Jezus im powiedział: - Jestem tym, o którym wam mówię." J 8:25 (Biblia Poznanska)

Offline

 

#103 2017-03-03 04:59:24

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego." 1 J 1:5-10

Offline

 

#104 2017-03-27 04:27:00

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał." J 1:10

Offline

 

#105 2017-05-07 05:09:00

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Ale to wszystko, co miało dla mnie wartość, ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe. I naprawdę uważam za stratę to wszystko w porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i uważam to za śmieci, byle bym tylko mógł zdobyć Chrystusa i w Nim się znaleźć, nie mając mojej sprawiedliwości (płynącej) z Prawa, ale tę, którą daje wiara w Chrystusa - Bożą, opartą na wierze." Fil 3:7-9

Offline

 

#106 2017-05-12 05:27:53

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Bo których poznał przed wiekami, tych też przeznaczył, aby się stali podobnymi do obrazu Jego Syna, który będzie przez to pierworodnym pośród wielu braci." Rz 8:29

Offline

 

#107 2017-05-16 04:39:39

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Jestem też przekonany, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa." Fil 1:6

Offline

 

#108 2017-05-30 00:39:10

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać." J 3:30

Offline

 

#109 2017-07-02 21:41:26

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim." J 3:36

Offline

 

#110 2017-10-22 17:01:35

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Biada tym, którzy nazywają złe dobrem a dobre złem; którzy pokładają ciemność za świetłość, a światłość za ciemność; którzy pokładają gorzkość za słodkość, a słodkość za gorzkość! Biada tym, którzy się sobie zdadzą być mądrymi, a sami u siebie roztropnymi!" Iz 5:20-21

Offline

 

#111 2017-10-25 04:54:37

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym." Iz 14:12-14

Offline

 

#112 2017-12-17 03:04:34

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." Heb 11:6

Offline

 

#113 2017-12-26 04:52:18

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Syn Człowieczy przyszedł po to, by szukać i ratować to, co było zaginione." Łu 19:10

Offline

 

#114 2018-01-04 04:15:35

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Świętego Ducha, który w was przebywa? Otrzymaliście Go od Boga i nie należycie do siebie. Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga." 1 Kor 6:19-20

Offline

 

#115 2018-03-31 04:41:21

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Bo Syn człowieczy przyszedł, aby zachował to co było zginęło." Mt 18:11

Offline

 

#116 2018-04-01 00:53:09

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu." Mk 10:45

Offline

 

#117 2018-04-06 03:00:01

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym." J 6:37-40

Offline

 

#118 2018-06-10 02:36:37

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." J 14:1-6

Offline

 

#119 2018-07-23 02:10:27

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Nie dajcie się zwodzić rozmaitym obcym naukom, dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami nic nie dającymi tym, którzy o nie zabiegają." Heb 13:9

Offline

 

#120 2018-08-10 04:25:50

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"W ten sam sposób Duch wspiera nas w naszej słabości. Nie wiem bowiem, o co i w jaki sposób mamy się modlić, dlatego sam Duch wstawia się za nami przez niewyrażalne błagania. Bo Ten, który doskonale zna wnętrze człowieka, wie, jakie jest pragnienie Ducha. Duch przecież zgodnie z wolą Bożą wstawia się za świętymi." Rom 8:26-27

Offline

 

#121 2018-08-31 02:10:47

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia." 1 J 5:10-12

Offline

 

#122 2018-09-08 04:51:50

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i ostatni, I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci." Obj 1:17-18

Offline

 

#123 2018-09-28 01:04:33

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." J 3:16

"To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję." J 15:12-14

"Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł." J 14:6-10

Offline

 

#124 2018-10-24 05:08:17

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków." Jak 1:2-4

Offline

 

#125 2018-11-06 03:43:01

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości." Prz 3:5-8

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo