Imladis

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY.

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze." Krzysztof K.
WITAMY SERDECZNIE NA WIELOTEMATYCZNYM FORUM DYSKUSYJNYM DLA MYŚLĄCYCH LUDZI

#1 2014-12-06 15:38:45

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Już Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach ( Mt. 13 : 24 - 30 ) ostrzegał przed synami Złego, którzy bardzo podobni do pszenicy mieli wielu wprowadzić w błąd i niczym chwasty mieli się rozplenić i pełnić pasożytniczą rolę wśród pszenicy.  Kiedy apostoł Paweł był w Efezie wezwał starszych zboru chrześcijańskiego  uprzedzając ich, że po jego odejściu wejdą między owce Pańskie wilki drapieżne, a nawet spomiędzy nich powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą - Dz.Ap. 20 : 29 - 30.
Natchniony świętym duchem Bożym przypominał, że  " w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku " - 1 Tym. 4 : 1 - 2. Następnie pisząc do Tymoteusza 2 list 4 : 3 - 4 zaznaczył  -  " przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,  i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. " 
Więcej szczegółów znaleźć można w liście apostoła Pawła 2 Tesaloniczan 2 : 3 - 12. Napisał tam, że odstępstwo będzie związane z pojawieniem się przeciwnika, który stanie się przedmiotem boskiej czci, który przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wsród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogla ich zbawić. "

Również Apostoł Piotr przestrzegał  przed fałszywymi nauczycielami, " którzy wprowadzać będą zgubne nauki " ( 2 Piotra 2 :1 ) i  " z chciwości wykorzystywać będą " ludzi "przez  zmyślone opowieści" ( 2 Piotra 2 : 3 ). Kolejnym apostołem, który przestrzegał przed odstępcami, którzy pojawią się jako anty-chryści był apostoł Jan - 1 Jana 2 : 18 - 19; 4 : 3; 2 Jana 1 : 7. Ci anty-chryści mieli z czasem urosnąć do szczególnej kasty ludzi. I tak też się stało. W czasie prześladowań chrześcijan wszczętych przez cesarzy rzymskich niektórzy okazali się niewierni. Zostali potem za zdradę wykluczeni z kościoła.

Ci zdrajcy wiary chrześcijańskiej nie pogodziwszy się z tym szukali protekcji Marcelina - biskupa Rzymu ( 296 - 304 ), który w okresie prześladowań wszczętych przez pogańskiego cezara również okazał się zdrajcą i nie tylko zdradził wiarę chrześcijańską i tchórzliwie wydał Święte Księgi władzom rzymskim, ale złożył ofiary przed ołtarzem Jupitera dzięki czemu mógł sobie spokojnie żyć do końca życia.
Od tego czasu biskupi Rzymu kolaborowali z cezarem. Stało się to widoczne zwłaszcza od 28 lutego 380 r. kiedy ogłoszono edykt cunctos populos, bo wtedy katolicyzm stał się religią państwową. Zadanie było ułatwione, gdyż ówczesny cezar był wychowankiem biskupa Mediolanu - Ambrożego, który podlegał władzy biskupa Rzymu - Damazemu. Władza biskupia sprzęgła się więc z władzą świecką, cesarską, która była odtąd w mniejszym lub większym stopniu na usługach kleru w zamian za poparcie dla  sprawującego władzę cezara. Takie sprzęgnięcie się Biblia nazywa nierządem. Od tamtej pory kler starał się przejąć władzę w wielu krajach, do czego niestety doszło.  Potem posługując się sfałszowanym dokumentami  takimi jak Dekretalia Isidora Mercatora ( Pseudo-Izydora ), którego częścią był dokument Constitututium Donatio Constantini Imperatoris - papiestwo utworzyło Państwo Kościelne, a papież stał się władcą absolutnym, który narzucał królom w Europie, a nawet poza jej obszarami swoją wolę. A obecnie papiestwo chce rządzić całym światem. Widać to we wszelkich dążeniach Watykanu do stworzenia NWO - ( New World Order ).

Aktualnie poprzez założenie Unii Europejskiej będącej tworem Watykanu, oraz poprzez politykę finansową sterowaną poprzez banki papieskie w tym FED stworzony rękami Rotschildów, papiestwo przywdziawszy maskę pokoju i miłości w propagowanym przez siebie ekumenizmie widzi możliwości zajęcia coraz bardziej uprzywilejowanej pozycji. Stworzeniu ogólnoświatowego rządu pod auspicjami Watykanu staje się coraz bardziej realne. Towarzyszy temu zjawisko inkulturacji widoczne w ekumenizmie propagowanym obecnie przez rządzących w Watykanie jezuitów. Ale to z kolei powoduje coraz większe spoganizowanie się katolicyzmu, który na zasadzie synkretyzmu przejmuje coraz więcej niebiblijnych nauk, praktyk i zwyczajów. W ten sposób katolicyzm staje się coraz  bardziej ogólno-ziemskim kościołem Anty-Chrysta zbierającym pod swoje skrzydła wszelkie swoje dzieci, które wyrwały spod jego władzy w okresie Reformacji. Ta "Macierz Nierządnic" ( Ap. 17 : 5 ) dąży nawet do wzięcia pod swoje skrzydła wszystkich pozostałych ludzi, nie mających nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ten kompromis oraz przejmowanie pogańskich obyczajów jest widoczne w różnych praktykach oraz świętach - co ujawnia, że Wielka Nierządnica jest Babilonem Wielkim opisanym w księdze Apokalipsy 17 : 5 ; 18 : 2, 8 - 18, gdyż ze starożytnego Babilonu wywodzą się te wszystkie doktryny i praktyki.

W 1946 roku Sir Winston Churchill zaproponował w słynnym przemówieniu w Zurychu w Szwajcarii, że "musimy zbudować coś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy". W 1950 roku Plan Schumana zaproponował stworzenie podstaw europejskiej jedności gospodarczej. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), założona w 1957 roku  na mocy Traktatu Rzymskiego przyniosła usuwanie barier w handlu między państwami członkowskimi oraz ujednolicenie polityki gospodarczej. Marzenie wskrzeszenia t.zw.Świętego Cesarstwa Rzymskiego za którym stoi Watykan w kierunku federalizmu Wspólnego Rynku stało się rzeczywistością.
Walter Hallstein, który w 1939 r. opracował nazistowski plan dla podbitych narodów został 18 lat później pierwszym przewodniczącym brukselskiej Unii Europejskiej ( 1958 - 1967 ).  Przez dziesięć lat był naczelnym architektem tego " tworu ". Oczywiście, Hallstein nie był osamotniony w swojej roli głównego architekta „brukselskiej UE”. Do jego otoczenia należał Carl Friedrich Ophuels członek partii nazistowskiej, NSDAP, z numerem członkowskim 2 399061 (dokument A). Razem z Gerhardem Schiedermairem – członkiem znanego rodzinnego klanu prawników nazistów – Hallstein awansował Ophuelsa w ciągu jednego roku (1949) na doktora i profesora prawa na Uniwersytecie Frankfurckim. Rok później, w 1950, Hallstein wyznaczył Ophuelsa na stanowisko „ambasadora w Brukseli” i uczynił go swoją prawą ręką w tworzeniu „brukselskiej UE”. Już w 16 lat później ten żarliwy, lojalny człowiek koalicji nazistów i kartelu podpisuje jako główny architekt „Statuty Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Powstanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – najwyższego organu prawa dzisiejszej „brukselskiej UE” - zostało przemyślnie zrealizowane i wpisane w system prawny przez udziałowców koalicji nazistów i kartelu IG Farben, łącznie z zarejestrowanymi członkami partii nazistowskiej. Przez pół wieku kartel był w stanie ukrywać przerażającą farsę swoich politycznych udziałowców. Teraz, kiedy jednak prawda została w końcu ujawniona, demokratyczna zasadność „brukselskiej UE” rozwiała się. Nikt nie powinien ignorować tej kryminalnej przeszłości. Struktura Unii Europejskiej jest ściśle związana z planami podboju Europy przez kartel firm chemicznych BASF, Bayer oraz Hoechst, powstałych z IG Farben - ten sam który był odpowiedzialny za produkcję Cyklonu-B. Siedemdziesiąt lat po tym, jak Hallstein przedstawił swoją wizję Europy w wygłoszonym przez siebie przemówieniu, jest ona bliska urzeczywistnienia. Sarkozy, Merkel, Berlusconi i inni politycy bezwzględnie słuchają rozkazów kartelu naftowo-farmaceutycznego. To nie przypadek, że dokładnie ci sami politycy przymuszali innych przywódców politycznych do złożenia podpisu pod tak zwanym Traktatem Lizbońskim, który umożliwia kartelowi przejęcie władzy nad Europą.

Ci wszyscy politycy z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso na czele są masonami i Rycerzami Maltańskimi podlegającymi jezuitom i realizują plan Watykanu. Znamienne jest, że Tony Blair - premier Wielkiej Brytanii, który 21 grudnia 2007 r., który przeszedł na katolicyzm, podpisał konstytucję Unii Europejskiej 29 października 2004 r. na tle ogromnego pomnika papieża Innocentego X na wzgórzu kapitolińskim w Rzymie co jednoznacznie wskazuje na korzenie Unii i papieski patronat sugerujący, że kontrreformacja nadal trwa - ( Adrian Hilton : The Principality and Power of Europe ).
Jaką rolę w takiej Unii Europejskiej ma spełniać sama masoneria ?  Na ten temat wypowiedział się były t.zw. Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji Christian Pozzo di Borgo: „Rola wolnomularstwa poprzez myśli i czyny każdego z jego Członków, polega na wprowadzaniu w życie tych wartości, na nadaniu im spójności, na ich obronie, na ich rozwijaniu poprzez dostarczanie im elementów współczesnej myśli i doświadczeń. Wielki Wschód Francji uważa w końcu, że Wolnomularstwo w każdym Państwie powinno być uznane za autorytet moralny " .

Czy Unia Europejska jest ostatecznym celem politycznym masonerii ? Z artykułu 5 „Karty Europejskiej Tożsamości” dowiadujemy się, że „w dobrze rozumianym interesie Unii Europejskiej” leży otwarcie na te państwa, które „opowiadają się za europejską wspólnotą”. Ma to być „droga” do „pokojowego rozwoju naszego świata”. W 1968 roku Konwent Światowej Konstytucji obradujący w Szwajcarii i w Niemczech podjął prace nad Konstytucją Świata. W 1977 roku opracowany projekt Konstytucji dla Federacji Świata podpisało kilkuset uczestników. Od tego czasu miały miejsce międzynarodowe, spotkania, które przemieniły się w Tymczasowy Parlament Świata. w 1978 roku powstało stowarzyszenie Federacja Świata. Stowarzyszenie to przygotowuje utworzenia światowego rządu. Federacja Świata ma, według jego planów, posiadać 5 stolic. Władzą ustawodawczą ma być Parlament Świata który ma składać się z trzech ciał ( House of People - Izba Gmin: House of Nation – Izba Narodów :  House of Counsellers - Izba Doradców ) i stanowić nadrzędną władzę nad Rządem Świata. Władza wykonawcza ma się składać z 5 członków Prezydium i gabinetu złożonego z 30 członków mianowanych przez Parlament Świata. Strukturę administracyjną ma tworzyć 30 ministerstw, urząd prokuratora i światowa policja. Unia Europejska w sposób wyraźny realizuje polityczne plany masonerii i program zgodny już nie tylko z jej ideologią, ale również z jej założeniami.
Celem masonerii jest stworzenie podobnych Unii na pozostałych kontynentach : Unii Azjatycko-Pacyficznej, Unii Afrykańskiej, Unii Północno-Amerykańskiej, a również Południowo-Amerykańskiej, i wyłonienie z nich jednego ogólnoświatowego rządu. Wszędzie Watykan chce odgrywać przewodnią rolę, co prędzej czy później musi doprowadzić do konfliktu. Apokalipsa wyraźnie mówi, że w pewnym momencie, gdy Wielka Nierządnica " pijana krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych " ( Ap 17 : 6 ) w swej pysze poczuje się jak Królowa, która wdową nie jest i żałoby nie zazna ( Ap.18 : 7 ), Bóg Wszechmocny pobudzi władców świata, by ją znienawidzili, spustoszyli, ogołocili, pożarli i zniszczyli - ( Ap. 17 : 16 ).  Stanie się to nagle jak grom z jasnego nieba ku zaskoczeniu większości ludzi - ( Ap. 18 : 5 - 24 ).

Dlatego Bóg wzywa wszystkich szczerych ludzi, aby opuścili tą strefę zagrożoną, by nie dotknęły ich plagi spadające na ów Babilon Wielki, gdyż aż do nieba narosły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości - Ap. 18 : 1 - 5.
Wszystkich tych, którzy wraz z upadłym moralnie klerem pozostaną w tej strefie spotka zagłada - Iz. 13 : 19 ; 52 : 11; Ap. 19 : 1 - 3. Aby wyjść z Babilonu Wielkiego trzeba wpierw odrzucić wszelkie niebiblijne praktyki i doktryny, które zwiodły wielu ludzi - Iz. 50 : 6 - 8
. Listę ich powstawania można prześledzić poniżej :

Początek II wieku – odcięcie się od tradycji hebrajskiej ; tłumaczenie hebrajskich pojęć biblijnych poprzez  pojęcia helleńskie, pogańskie;  utożsamienie logosu biblijnego z logosem helleńskim

ok. 120 r.  –  pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do "wypędzania duchów" nieczystych.

ok. 157 r.  – po raz pierwszy zastosowano formy pokuty

ok. 167 r. – precedens kultu zmarłych i relikwii dotyczący początkowo kilkunastu osób - ale po męczeńskiej śmierci biskupa Polikarpa i jedenastu wiernych z kościoła w Smyrnie zainicjowano praktykę czczenia zmarłych "świętych"

ok. 170 r. – wprowadzenie kultu relikwii

ok. 190 r. – zmiana w Rzymie zwyczaju obchodzenia Ostatniej Wieczerzy z dnia Paschy na dzień pogańskiej Wielkanocy;

200 r. – ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji oraz  podział na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

220 r. – przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia

220 - 230 r.  – biskup rzymski Urban I przekształca proste spotkania modlitewne w ceremoniał mszy i zaleca używanie podczas tej ceremonii kielichów wykonanych ze złota lub srebra

250 r. – wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

ok. 300 r. – błędna doktryna o współistotności Ojca i Syna t.zw. homoousios przyjęta w Aleksandrii i w Rzymie pod wpływem gnostyków; wprowadzenie filozofii do interpretacji biblijnej dotyczącej hipostazy oraz istoty ( gr. ousia ); początek modlitw za umarłych; wprowadzenie znaku krzyża

320 r. – wprowadzenie zwyczaju zapalania woskowych świec

321 r. – wprowadzenie Dies Solis ( czyli niedzieli ) edyktem cezara Konstantyna wywyższającym pogańskie święto solarne jako dzień wolny od pracy, który uległy cezarowi kler uznał za dzień święty, dzień Pański

325 r. – na soborze nicejskim rzucenie „klątwy kościelnej” na obchodzących Ostatnią Wieczerzę w dniu Paschy ( później potwierdzone przez papieża Jana VII w 878 r.);  wprowadzenie niebiblijnego wyznania wiary t.zw. credo nicejskiego, według którego Jezus jest współistotny ( homoousios ) Ojcu
339 r. – wprowadzenie przez Ambrożego biskupa Mediolanu liturgii zamiast praktykowanych spotkań na wspólną modlitwę;  powstaje forma nabożeństw ze śpiewem i koncelebracją, przez co zgromadzenie przekształca się w multimedialne widowisko opierające się w dużej części na obrządkach mitralnych

360 r. – wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów - powstaje nowa "nauka" - angelologia

ok.366 r. – wprowadzenie świąt t.zw. Bożego Narodzenia

375 r. –  oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie” 

378 r. – Damazy biskup rzymski powołuje się na sukcesję apostolską i przechwytuje tytuł pontifex maximus, którego zrzekł się cezar ; państwo w związku z uznaną władzą biskupów udziela pomocy do wykonywania wyroków kościelnych; przyznanie zwierzchności
biskupa rzymskiego nad wszystkimi metropoliami Zachodu; biskup rzymski błędnie uznany następcą Piotra i błędnie utożsamiony z Opoką; Rzym nazwany - Stolicą Piotrową

380 r. – narzucenie wszystkim mieszkańcom Imperium doktryny trynitarnej edyktem cesarskim cunctos populos wyznawanej przez Damazego - biskupa Rzymu; katolicyzm staje się jedyną uznawaną religią państwową - odtąd ścisła współpraca władz kościelnych z władzą cezara - co według Biblii  jest duchowym nierządem; koniec tolerancji wszystkich którzy się z tym nie zgadzają i początek represji wobec osób o innych poglądach; cesarz Teodozjusz I wydaje  - Codex Theodosianus XVI.1.2 ( De fide Catholica ),  na którego podstawie wszyscy nie-katolicy uznani są za przestępców w świetle prawa rzymskiego

381 r.  – sobór w Konstantynopolu - wprowadzenie niebiblijnego dogmatu trynitarnego ujętego w wyznaniu wiary w t.zw. credo nicejsko-konstantynopolitańskim

384 r. – biskup rzymski Syrycjusz  oficjalnie tytułuje siebie  - papieżem; powstanie kancelarii papieskiej

387 r. – biskup Jan Chryzostom wygłasza w Antiochii swoich osiem kazań przeciwko Żydom ( Adversus Judaeos ). Kazania te były antysemickie i nawoływały do odcinania się od Żydów

388 r.  –  cesarz Teodozjusz I  z inspiracji  papieża Syrycjusza  zakazuje wszelkich publicznych dysput odnośnie natury Boga i pozostałych zagadnień teologicznych lub religijnych  co znajduje oddźwięk  w Kodeksie Prawnym zwanym Codex Theodosianus XVI.4.2. Od tej pory o Bogu można  rozmawiać jedynie w kościołach

391 - 392 r. – edykty anty-pogańskie zapoczątkowały falę niszczenia kultury antycznej oraz palenie bibliotek; wiele świątyń pogańskich przekształcono na kościoły, a posągi bogów greckich i rzymskich - na świętych : kara śmierci z inspiracji biskupa Ambrożego i za aprobatą papieża Syrycjusza dla wszystkich, którzy nie poddadzą się rozporządzeniom cesarskim

393 r. – zniesienie Igrzysk Olimpijskich

394 r. – codzienne odprawianie mszy

408 r. – usprawiedliwienie przez Augustyna -  ( katolickiego świętego ) zabijania w obronie wiary

412 r. –  początek większej fali pogromów i prześladowań Żydów

418 r. – sobór w Kartaginie zapoczątkował chrzest niemowląt stwierdzając, że „dzieci zmarłe bez chrztu przynależą do szatana”

431 r. – sobór w Efezie z matki Chrystusa zrobił Matkę Bożą ( Bogarodzicę ), co dało początek kultu Marii - nie przypadkowo, gdyż Efez był w tym czasie ośrodkiem kultu Królowej Niebios – Artemidy  – poganie stawiali jej kapliczki przy drogach, a jej wizerunki umieszczali w domach na długo zanim zwyczaje te powiązano z kultem Maryi; upowszechnienie pojęcia "Maryja-pośredniczka łask" zapoczątkowało modlitwy do niej

451 r. – sobór chalcedoński przyjął formułę, że Jezus współistotny Ojcu co do Bóstwa ( gr. ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα ; łac. consubstantialem Patri secundum deitatem ) i współistotny nam co do człowieczeństwa, przed wiekami zrodzony z Ojca według Boskości, urodzony  jako człowiek z Maryi Dziewicy - Bożej Rodzicielki ma dwie natury : Boską i ludzką

449 r. – papież Leon I występuje z tezą o prymacie biskupa Rzymu jako biskupa powszechnego całego kościoła zachodniego i wschodniego, powołując się na wywyższenie Piotra i na sukcesję apostolską; Rzym papieski jest określany jako Stolica Apostolska

494 r. – papież Gelazy I poucza cesarza Anastazjusza I o wyższości władzy papieskiej nad władzą świecką

500 r. – prezbiterzy i episkopat jako t.zw. duchowieństwo ( łac.  clerus ) jako kapłani zaczynają nosić wyróżniające ich stroje

526 r. – ostatnie namaszczenie

527 r.  –  cesarzem zostaje katolik - Justynian

529 r.  – zamknięcie słynnej Akademii Platońskiej  i  zamiast niej założenie pierwszego zakonu benedyktynów sprawującego kontrolę nad edukacją; cesarz Justynian polecił opracować Corpus Juris Civilis ( zbiór praw rzymskich ), prace nad tym dziełem, zwanym "Kodeksem Justyniana" zakończone zostały w 534 r.  Kodeks stanowił odtąd podstawę prawną zabezpieczającą pozycję i władzę kleru mając wielki wpływ na późniejsze prawodawstwo europejskie. Ludzie mający odmienne poglądy religijne zostali wyjęci spod prawa. Justynian wyraźnie włączył katolicką doktrynę trynitarną, do rzymskiego prawa państwowego. W księdze 1, zatytułowanej "De Trinitate et Fide catholica", rozdział 1 uznaje katolicki trynitaryzm jako oficjalną religię państwową i zabrania jakiegokolwiek krytycznego wyrażania myśli pod karą spalenia na stosie. W sekcji 5 Justynian definiuje trynitaryzm według credo nicejskiego, a każda próba odejścia od tej wiary powinna być karana.

539 r. – dekret cesarza Justyniana, który powołując się na sukcesję apostolską postawił biskupa Rzymu ponad innymi biskupami, co oficjalnie dało początek instytucji papiestwa

547 r. – ustanowienie 40-dniowego Wielkiego Postu

550 r. – ostatnie namaszczenie chorego

565 r. – próba wprowadzenia  przymusowego celibatu wszystkich kandydatów na biskupów ( Novella CXXXVII )

593 r. – papież Grzegorz I wymyślił doktrynę o istnieniu czyśćca

600 r. – nakaz papieża Grzegorza I aby w modlitwach i na nabożeństwach używany był wyłącznie język łaciński; wprowadzenie tzw. "godzinek do M.B."

607 r. – przyznanie kościołowi rzymsko-katolickiemu zwierzchnictwa nad wszystkimi kościołami chrześcijańskimi, poprzez uznanie papieża za „Biskupa Powszechnego” tytuł został nadany przez cesarza Fokasa papieżowi Bonifacemu III

610 r. – wprowadzenie święta Wszystkich Świętych ( łac. sollemnitas omnium sanctorum) obchodzone 1 listopada

638 r.  – na szóstym soborze w Toledo nakazano przymusowe chrzczenie wszystkich Żydów zamieszkałych w Hiszpanii

680 r. – zaczęto używać krzyża jako godło

681 r. –  sobór konstantynopolitański III ustala, że Jezus miał dwie wole

694 r. – na siedemnastym synodzie toledańskim uznano wszystkich Żydów za niewolników,  ich kapitały zostały konfiskowane i rozpoczęto im odbierać dzieci od siódmego roku życia wzwyż

709 r. – wprowadzenie całowania stopy papieża  przez papieża Konstantyna

715 r. – wprowadzenie modlitw do świętych

726 r. –  w Rzymie zaczęto czcić obrazy

730 r. – uniezależnienie się papiestwa od cesarza wschodniorzymskiego

765 r. – utworzenie Państwa Kościelnego - papiestwo sprytnie posłużyło się sfałszowanymi dokumentami t.zw. Dekretaliami Izydora.  Druga część Dekretaliów obejmuje sfałszowany dokument zwany Darowizną Konstantyna ( Constitututium Donatio Constantini Imperatoris ), który stwierdzał, że cesarz Konstantyn w dowód wdzięczności za wyleczenie z trądu przekazał  biskupowi Sylwestrowi pałac laterański, miasto Rzym z jego prowincjami, dystryktami i pozostałymi miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu, w tym też wyspy. Odtąd kapłani są jako " familiares Dei " -  " spirituales "  ( duchowymi ), a laicy ( świeccy ) są " carnales " ( cieleśni ). Kto grzeszy przeciw nim - grzeszy przeciwko samemu Bogu. Nie podlegają oni żadnym ziemskim trybunałom i odpowiedzialni są tylko przed Bogiem, który wyznaczył ich na sędziów ludzkich. Rzym jako Stolica Apostolska jest źródłem wszelkiej władzy. Bez zgody papieża, żaden biskup nie może być usunięty i żaden sobór nie może być zwołany. Swą  władzę ugruntowali papieże nieco później, kiedy papież Hadrian I przedstawił Karolowi Wielkiemu sfałszowany dokument z „donacją Konstantyna"


787 r. – II Sobór w Nicei zaakceptował kult krzyża, relikwii i t.zw. obrazów świętych. Kult obrazów ( ikon ) pokłony przed nimi, palenie świec i kadzidła uznano za prawowierne

801 r. – wprowadzenie t.zw. Dni Krzyżowych ustanowionych przez Leona III

813 r. – ustanowiono święto Wniebowzięcia NMP

850 r. – wprowadzenie święconej wody zmieszanej ze szczyptą soli i błogosławionej przez księdza

897 r.  – synod trupi - papież Stefana VII wykopuje z grobu jednego z ze swoich poprzedników (z którym rywalizował o papiestwo) i urządza mu kilkudniowy proces

988 r. – opat z Cluny – Odilon de Mercœur wprowadził w klasztorach kluniackich dzień modlitw za dusze zmarłych czyli t.zw Zaduszki 

993 r. – kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez papieża Jana XV

998 r. – post piątkowy w czasie t.zw.Wielkiego Postu

1077 r. – ogłoszenie przez papieża Grzegorza VII w „Dictatus Papae” m.in. że : tylko rzymski pontifex może być prawnie nazwany uniwersalnym ; jemu wolno nie tylko biskupów składać z godności, ale i władcami rozporządzać, a więc i cesarzy z tronu składać; przez nikogo  nie może być on sądzony; kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, nigdy nie pobłądzi

1090 r. – wynalezienie różańca przez Piotra z Amiens ( Eremitę ) - francuskiego zakonnika i organizatora I krucjaty w 1096 r. - początek krucjat

1095 r. – papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę inicjując w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową; udzielił „odpustu” uczestnikom pierwszej wyprawy krzyżowej

1096 r. – pierwsza wyprawa ludowa - pod wpływem przemówienia Piotra z Amiens ( Eremity ) oraz papieża Urbana II cala rzesza chłopów i mieszczan głównie z Niemiec i Południowej Francji wyruszyła na krucjatę. Po drodze urządzano pogromy Żydów w Spirze, Wormacji, Moguncji, Kolonii, w Trewirze, Metz, Neuss, Eller, Wawelinghofen i Xanten

1097 - 1099 r.  – pierwsza wyprawa krzyżowa na wezwane papieża Urbana II w celu zdobycia Jerozolimy

1113 r.  – założenie zakonu Rycerzy Maltańskich ( SMOM ) uznanych przez papieża Paschalisa II. Zakon miał od samego początku międzynarodowy charakter. Aktualnie zajmuje się nadzorem banków ( FED ), mediów, CIA i wojskowości. Należą do niego głowy różnych państw, najbogatsi ludzie świata oraz wpływowi ludzie sprawujący wysokie funkcje. Zakon ten podlega papieżowi. Pełna nazwa zakonu to Niezależny Wojskowy Zakon Malty ( SMOM ) - wł. Sovrano Militare Ordine di Malta

1015 r.  – wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny - przedtem duchowni mieli żony i dzieci

1118 r. – założenie zakonu Templariuszy

1123 r. –  sobór laterański I wprowadził  całkowity zakaz obejmujący prezbiterów, diakonów i subdiakonów dotyczący pożycia z konkubinami i żonami oraz zamieszkiwania z innymi kobietami

1150 r. – pierwsza krucjata szwedzka

1140 r. – ułożenie i przyjęcie t.zw. "7 sakramentów świętych".

1147 r. – krucjata przeciw Słowianom Połabskim ( krucjata połabska ) oraz druga wyprawa krzyżowa  ( 1147 - 1149 ) z inicjatywa papieża Eugeniusza III ; oraz II wyprawa ludowa pod wpływem kazań opata cysterskiego Bernarda z Clairvaux do tzw. Palestyny złożona z drobnego rycerstwa i ludzi pozostałych stanów

1154 r. – krucjata przeciw Finom, przeciw Tavastam w 1249 r. , oraz przeciw Karelom w 1293 r. - z inicjatywy papieża Celestyna III

1170 r. – papież Aleksander III zatwierdził kanonizację zmarłych świętych ( zapoczątkowaną przez Jana XV w 995 r. )

1184 r. – papież Lucjusz III w Weronie ustanowił Świętą Inkwizycję ( łac. Sanctum officium ). W bulli Ad abolendam ustalił procedurę postępowania według której najpierw biskup miał przeprowadzić badanie (inquisitio), czy podejrzany rzeczywiście jest heretykiem. W przypadku potwierdzenia zarzutu herezji winnego należało wezwać do nawrócenia, a w razie odmowy oddać władzy świeckiej, która wtedy mogła wymierzyć stosowną karę. Władze świeckie zobowiązano do współpracy z biskupami w zwalczaniu herezji. Słudzy kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Piece służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistowskich Niemców, po raz pierwszy  były stosowane przez katolicką inkwizycję

1189 - 1192 r. –  trzecia wyprawa krzyżowa zwołana z inicjatywy papieża Grzegorza VIII

1190 r. – wprowadzenie sprzedaży odpustów

1191 r. – zatwierdzenie założonego zakonu krzyżackiego przez papieża Klemensa III

1198 r. – papież Innocenty III ogłosił, że każdy złapany na czytaniu Biblii będzie ukamienowany przez " żołnierzy wojska Kościoła "

1204 - 1204 r.  – czwarta wyprawa krzyżowa - papież Innocenty III wysłał armie krzyżowców w celu  wsparcia zbrojnego państw łacińskich na Bliskim Wschodzie, jednak zakończyła się zdobyciem i złupieniem Konstantynopola w 1204 r., a następnie utworzeniem  Cesarstwa Łacińskiego poddanego papiestwu; nawracanie przy użyciu siły fizycznej

1207 r. – krucjata liwońska przeciw ludom takim jak Liwowie, Łatgalowie lub Kurowie z inicjatywy papiestwa ( tereny Łotwy i Estonii )

1208 r. – Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków i ich sprzymierzeńców - rozpoczęła się krucjata przeciw Albigensom której celem było ich wymordowanie.  Szacuje się, że krucjata ta pochłonęła ok.milion istnień ludzkich i dotknęła również większą część populacji południowej Francji

1209 r. - krucjata przeciw waldensom - papież Innocenty III upoważnił swego legata Arnalda Amalryka oraz Szymona de Montfort do zorganizowania wyprawy zbrojnej. Dowodem ścisłej współpracy między kościołem rzymskim a jego „ramieniem świeckim” jest kanon De Haereticus soboru laterańskiego IV z 1215 r. uchwalony przez Innocentego III

1212 r. – krucjata dziecięca - dotyczyła dwóch wypraw krzyżowych ich uczestnikami były dzieci francuskie i niemieckie, które zgodnie z planami organizatorów przez sama czystość serca miały oswobodzić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów

1213 r. – Dominik Guzman odpowiedzialny za rzeź Albigensów spopularyzował różaniec upamiętniający zwycięstwo nad heretykami

1215 r. – na soborze laterańskim IV papież Innocenty III wprowadził obowiązkową spowiedź uszną ( przed kapłanem ), która do tej pory była jedynie zalecana; ogłosił też transsubstancjację ( przeistoczenie ) opłatka i wina podczas mszy  w rzeczywiste ciało i krew Chrystusa; założenie zakonu dominikanów do zwalczania heretyków -  oficjalnego zatwierdzenia zakonu dokonał nowy papież, Honoriusz III w grudniu 1216 r.

1219 r.  –  pierwsza krucjata do Prus powołana z inicjatywy biskupa Chrystiana i papieża Honoriusza III - użycie siły usprawiedliwiane było nawracaniem pogan

1217-1221 r. – piąta wyprawa krzyżowa skierowana przeciw Egiptowi z inicjatywy papieża Honoriusz III

1220 r. – adoracja opłatka (hostii) zarządzona przez papieża Honoriusza III 

1222 r. – druga krucjata na teren Prus z inicjatywy biskupa Chrystiana i papieża Honoriusza III ; założenie zakonu dominikanów w Kijowie, aby nawracać prawosławnych Rusinów na katolicyzm

1223 r. – trzecia krucjata do ziemi Prusów z inicjatywy biskupa Chrystiana i papieża Honoriusza

1228 r. – Konrad Mazowiecki przekazuje Krzyżakom część ziemi chełmińskiej i wieś Orłowo na ziemi kujawskiej co dla Polaków oznacza początek utrapień z krzyżakami

1229 r. – synod w Tuluzie zakazał pod karą śmierci czytania i posiadania Biblii przez laików ; papież Grzegorz IX pod sankcją kar inkwizycyjnych wydał zakaz czytania Biblii w ogóle ; synod w Walencji w 1229 r. obłożył zakazem Biblię, zakazując by laikat posiadał księgi Starego i Nowego Testamentu w języku ludu z wyjątkiem posiadania Psałterza lub brewiarza

1231 r. – papież Grzegorz IX  w lutym  w bulli Excomunicamus et anathematisamus zatwierdził zwyczaj stosowania kary śmierci dla heretyków poprzez palenie na stosie ; ( 11 października )  powołał Inkwizycję bullą Cum de summo munere

1233 r. – wkroczenie krzyżaków do Prus 

1234 r. – synod w Tarragonie w drugim kanonie uchwalił, że : " Nikt nie może posiadać ksiąg Starego i Nowego Testamentu w języku romańskim, a jeśli ktoś je posiada, musi  je przekazać do miejscowego biskupa w ciągu ośmiu dni po ogłoszeniu dekretu "

1240 r. – krucjata przeciw prawosławnym Rusinom dowodzonym przez księcia Aleksandra Jarosławicza ( Newskiego ) w wyniku czego doszło do bitwy nad Newą 15 lipca 1240 r. Krucjata była częścią zorganizowanej kampanii skierowanej przeciwko Rusi. Według fińskiego historyka G. A. Donnera  pomysł wspólnej kampanii narodził się w papieskiej kurii i był zaplanowany przez legata Wilhelma z Modeny, który również opracował go organizacyjnie. Decyzje miały zapaść przypuszczalnie podczas negocjacji między zakonem krzyżackim a królem duńskim. W późniejszym czasie Wilhelm, Krzyżacy i Duńczycy mieli włączyć do swego planu także Szwedów

1236-1316 r. – krucjaty przeciw Litwinom i Żmudzinom

1248-1254 r. – szósta wyprawa krzyżowa zorganizowana z inicjatywy papieża Innocentego IV

1250 r. – druga krucjata szwedzka

1252 r. – papież Innocenty IV zatwierdził bullą używanie tortur i głodu wobec posądzonych o herezje w celu wymuszenia zeznań

1264 r. – papież Urban IV bullą  Transiturus wprowadził święto Bożego Ciała, a jej opracowanie powierzył Tomaszowi z Akwinu

1270 r. – siódma wyprawa krzyżowa zorganizowana celem zaatakowania Tunisu i zmuszenia jego władcy do przejścia na katolicyzm:  w tym czasie papież Grzegorz X brał udział w wyprawie krzyżowej w Ziemi Świętej

1275 r.  – w odpowiedzi na dyskusje na temat płacenia daniny papież ekskomunikował całe miasto - Florencję

1293 r. – trzecia krucjata szwedzka

1311 r.  – papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się  tiarą ( łac. triregnum ) - jako potrójną koroną, na oznaczenie, że jest władcą nieba, ziemi i podziemia ( czyśćca )

1322 r. – wprowadzenie przez papieża Jana XXII szkaplerza ( wierzchniej części habitu ) - bulla Sabattina mówila, że noszący szkaplerz i przestrzegający reguł zakonnych będą uwolnieni od płomieni czyśćcowych w sobotę po śmierci

1323 r.  – papież Jan XXII ogłasza bullę Cum inter nonnullos, według której uważano za herezje twierdzenie, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych

1349 r. – w Strasburgu spalono dwa tysiące Żydów, ich majątek zaś został rozdzielony między katolików;  w ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem

1377 r. – Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessne. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 r. przy zamkniętych bramach miasta żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 r. Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemens VII

1400 r.  – od tego czasu masowe prześladowania lollardów

1408 r. – trzeci synod w Oksfordzie zakazał nieautoryzowanego angielskiego tłumaczenia Biblii i zarządził, że tłumaczenie angielskie musi być zatwierdzone przez władze diecezjalne

1414 r. – sobór w Konstancji zabronił laikatowi spożywania wina w czasie komunii

1415 r.  – spalenie na stosie Jana Husa

1426 r. – wypędzono Żydów z Kolonii — „na chwałę Boga i Świętej Dziewicy”.

1439 r. – dogmat o tzw. Siedmiu Sakramentach

1443 r. – dogmat o czyśćcu zatwierdzony na soborze we Florencji – zbawienie można nabyć cierpieniem w czyśćcu lub ofiarami poprzez odpusty

1450 r. –  początek  okresu polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono od tamtego czasu setki tysięcy kobiet posądzanych o czary

1466 r. – papież Paweł II - homoseksualista lub transseksualista, rozpoczął krucjatę przeciwko husytom

1476 r. – ustanowienie „godzinek” do Najświętszej Marii Panny przez papieża Sykstusa IV

1477 r. – "uzasadnienie"obchodu Świąt "Niepokalanie Poczętej"

1478 r. – 1 listopada  papież Sykstus IV - generał Zakonu Franciszkanów, udzielił Ferdynandowi Aragońskiemu i Izabeli Kastylijskiej prawa do nominowania inkwizytorów, natomiast sam w 1483 r. zatwierdził na stanowisku Inkwizytora Generalnego przeora Dominikanów - Tomasa de Torquemada.

1484 r. –papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami - zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice

1492 r. – bezlitośnie wypędzono wszystkich nie ochrzczonych Żydów z Hiszpanii, a pięć lat później ten sam los spotkał Żydów portugalskich

1493 r. – bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia  katolicyzmu

1515 r. – ponowne zatwierdzenie odpustów przez papieża Leona X z dodatkową możliwością odpustu dla zmarłych

1529 r. – w Ratyzbonie doszło do eksterminacji gminy żydowskiej co było konsekwencją kilkudziesięcioletniego szczucia, jakie uprawiali katoliccy duchowni, zwłaszcza dominikanie

1540 r. – papież Paweł III powołuje zakon jezuitów do zwalczania Reformacji

1542 r. - powołanie oficjalnego Trybunału Inkwizycyjnego przez Pawła III

1545 - 1563 r.  – sobór trydencki uznał ludzkie tradycje przyjęte przez kościół za autorytet w sprawach wiary równy Pismu Świętemu; sfałszowaną Wulgatę uznano za tekst święty wraz z apokryfami

1547 r. – zatwierdzenie „polewania” dzieci jako chrzest

1555 r. – pięć przykazań kościelnych ustanowione podczas trwającego soboru trydenckiego

1556 r.  – sprowadzenie jezuitów do Ingolstadt w Bawarii - w efekcie odkąd przybyli oni do Bawarii, bardzo drastycznie zmienił się stosunek do protestantów. Rozpoczęły się prześladowania, które szczególnie boleśnie dotknęły anabaptystów. Tysiące ich wypędzono z domów, zakuto w łańcuchy i wrzucano do więzień.

1558 r.  – atak wielkiej Armady hiszpańskiej na protestancką Wielką Brytanię; jezuici kontrolowali Hiszpanię poprzez Filipa II Habsburga. Postanowili rozprawić się z protestantami angielskimi jednym wielkim uderzeniem wykorzystując hiszpańską flotę wojenną Grande y Felicísima Armada czyli t.zw. Wielką Armadę. W tym celu papież przeznaczył 2 miliony koron. Gdy wyruszyło ponad 30 tysięcy wojska w flocie liczącej ok. 130 statków jezuici przekonani o przewadze militarnej zagrzewali wszystkich do rozprawienia się z niewielką flotą angielską liczącą tylko 34 okręty królewskie.

1564 r. – sprowadzenie jezuitów do Polski w celu pozbycia się wszystkich protestantów, a zwłaszcza unitarian; Piotr Skarga rektor kolegium jezuitów, wezwał z ambony króla Zygmunta III Wazę, by wytępił wszystkich unitarian

1568 r. – hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach "gezów" ( (od fr. les gueuxżebracy ) - wolą być "raczej Turkami niż papistami".

1570 r.  – pierwsze redukcje jezuickie w Ameryce Północnej - założenie St. Mary's Mission 36 lat przed osiedleniem się Anglików w Jamestown

1572 r. – we Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwa Dzień św. Bartłomieja wymordowano 10 000 protestantów. Po tych wydarzeniach papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków". Mordy nie ograniczyły się wyłącznie do Paryża. W sumie zginęło ponad 75 000 ludzi. Jako pierwszy został zamordowany przez zamachowców przywódca hugenotów Gaspard II de Coligny. Jego odciętą głowę wysłano kardynałowi Charles de Lorraine edukowanemu przez jezuitów we Flandrii. Po tej masakrze w Watykanie zapanowała radość. Na pamiątkę nocy św. Bartłomieja papież Grzegorz XIII, następca Piusa V, kazał wybić medal z napisem: Ugonotorum strages ( Rzeź Hugenotów: na licu portret Grzegorza XIII, na odwrocie anioł zadający cios Hugenotom ) i zamówił u Vasarego freski do jednej z sal Watykanu przedstawiające rzeź hugenotów

1584 r. – papież Grzegorz XIII w bulli  In coena Domini zrównuje protestantów z piratami i zbrodniarzami zezwalając katolikom na ich mordowanie

1600 r. – 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony, a liturgia wynikiem zabobonu. kler katolicki uważał wówczas, że ziemia jest płaska

1605 r. – 5 listopada Gunpowder plot ( spisek prochowy ) uknuty przez jezuitów - celem wysadzenie w powietrze Brytyjskiego Parlamentu wraz z królem Jakubem I

1608 r. –  utworzenie jezuickich redukcji paragwajskich w Ameryce Południowej, które miały zupełnie komunistyczny system. Skolonizowani Indianie guarani żyli w tych redukcjach do 1767 r.

1616 r. - wprowadzenie dzieł Kopernika do Indeksu Ksiąg Zakazanych

1633 r. –  proces Galileusza. Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego uczonego na dożywotnie więzienie. Dzieła jego spalono i wpisano do Indeksu Ksiąg Zakazanych

1648 r.  –  na fali antysemityzmu, wymordowano w Polsce ok. 200 000 Żydów

1657 r. – oddanie narodu polskiego pod zwierzchnictwo Maryi ogłoszonej  " Królową Polski "  przez jezuitę ex-kardynała Jana Kazimierza - ogłoszonego królem Polski

1658 r. – Uchwala Sejmowa Rzeczpospolitej nakazująca Braciom Polskim ( unitarianom ) opuścić ziemie polskie. Za niepodporządkowanie się groziła kara śmierci

1664 r. – umieszczenie przez papieża Aleksandra VII wszystkich Biblii w językach narodowych na Indeksie Ksiąg Zakazanych

1668 r. – postanowienie Sejmu Rzeczpospolitej, że nie wolno pod karą śmierci porzucić wiary katolickiej

1713 r. – papież Klemens XI wydaje konstytucję Unigenitus Dei Filius, w której m.in znajduje się potępiona teza, że czytanie Pisma świętego jest dla wszystkich ( 80 ).

1724 r. – słynny tumult Toruński. Oskarżyciele jezuiccy doprowadzili do wydania wyroku śmierci na protestantów. Dnia 7 grudnia ścięto prezydenta Jana Gotfryda Roesnera, a trzy godziny później jeszcze dziewięcioro  innych skazanych

1742 r. – pasje (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV wieku, a zatwierdził je Benedykt XIV

1789 r. – papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd"

1814 r. – od tego czasu władza w Watykanie jest sprawowana przez jezuitów

1824 r. – papież Leon XII wydaje encyklikę Ubi primum, w której potępił rozprzestrzeniające się Towarzystwa Biblijne odrzucające tradycję katolicka i dekrety soboru trydenckiego i dążące do tłumaczenia Biblii w pospolitych językach wszystkich narodów

1825 r. – tajne spotkanie jezuitów w Chieri we Włoszech. Celem było przejęcie kontroli nad Biblią co wyszło na światło dzienne dzięki notatkom nowicjusza jezuitów Abbate Leone  ( The Jesuit Conspiracy : The Secret Plan of the Order, 1848, str. 98 ).

1832 r. – encyklika Grzegorza XVI Mirari vos z 15 sierpnia potępiająca wolność sumienia i druku

1833 r. – zainicjowanie t.zw. Ruchu Oksfordzkiego w celu skatolicyzowania anglikanizmu

1852 r. – nabożeństwa majowe do NMP

1854 r. – dogmat o niepokalanym poczęciu N. Marii Panny - matka urodziła Marię w sposób nadprzyrodzony; papież Pius IX stwierdził i ogłosił, że jedynym zbawiającym kościołem jest kościół katolicki

1855 r. – sprzeciw kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych - "wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga"

1861-1865 r. – w czasie wojna secesyjnej w Ameryce między „Północą” czyli Unią i Konfederacją czyli „Południem”, które wystąpiło z Unii, jezuici i papież popierali południe pragnące utrzymać niewolnictwo

1864 r. – Konsylium Watykańskie potępiało: wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych nie zatwierdzonych przez kościół rzymski i potwierdziło tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi

1870 r. – ogłoszenie nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności; papież Leon XIII nadal udowadnia, że najwyższa kara daje się uzasadnić następująco: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchowa"

1897 r. – wpisanie Biblii do Indeksu Ksiąg Zakazanych przez Papieża Leona XIII ;  w ogłoszonej konstytucji Officiorum napisał, że „wszelkie przekłady na języki ojczyste, nawet opublikowane przez katolików, są bezwzględnie zakazane, chyba że uzyskały aprobatę Stolicy Apostolskiej lub są wydane pod nadzorem biskupów.”

1898 r.  – papież Pius X powiedział, że ślub bez księdza katolickiego jest nieważny ;

1917 r. – tortury były prawnie dozwolone przez kościół od roku 1252, w którym zostały usankcjonowane przez papieża Innocentego IV aż do roku 1917, w którym to zaczął obowiązywać nowy Codex Juris Canonici

1929 r. – 11 lutego podpisanie traktatów laterańskich i konkordatu z faszystowskim rządem Mussoliniego - poparcie dla jego rządu w zamian za uprzywilejowaną pozycję papiestwa i kleru katolickiego i w zamian za uznanie religii katolickiej za  " jedyną religię państwową we Włoszech ". W szkołach podstawowych i średnich wprowadzono obowiązkową naukę religii. Włosi zostali zmuszeni do płacenia trybutu na rzecz Watykanu, a ponadto papiestwo otrzymało 750 milionów lirów i 1 miliard lirów w pożyczce 5 procentowej dzięki czemu stało się wielkim posiadaczem papierów wartościowych;  zawieranie małżeństw było możliwe tylko w kościele; ograniczono wolność wyznaniom protestanckim

1933 r.Reichskonkordat zawarty 20 lipca 1933 r.  między Eugenio Pacellim - przyszłym Piusem XII a rządem Hitlera - w zamian za uprzywilejowaną pozycję kleru katolickiego papiestwo udzieliło poparcia rządowi Hitlera

1935 r. – 3 października krucjata przeciw Abisynii ( Etiopii ) przeprowadzona rękami Mussoliniego i faszystów włoskich. Gdy Włosi wkroczyli do Abisynii, entuzjazm faszystów i purpuratów  był bezgraniczny. Włoscy biskupi wezwali duchowieństwo do przekazywania złota i dzwonów na potrzeby  zwycięskiej wojny, którą arcybiskup Tarentu nazwał „świętą wojną, krucjatą”, choć była to agresja, a poprzedziło ją odprawienie mszy na pokładzie jednej z łodzi podwodnych. Arcybiskup Neapolu urządził procesję z Pompei do Neapolu, w trakcie której niesiono obraz Madonny, równocześnie zaś samoloty wojskowe zrzucały ulotki gloryfikujące w tym samym zdaniu Najświętszą Panienkę, faszyzm oraz kampanię abisyńską. Arcybiskup Mediolanu, kardynał Schuster, który jesienią 1935 roku pobłogosławił wojska wyruszające na front, porównał Mussoliniego z Cezarem, Augustem i Konstantynem, i pouczył włoską dziatwę szkolną, że poprzez to, czego dokonuje Duce, „wypowiedział się Bóg, który jest w niebie”

1939-1975 r. – poparcie papiestwa dla faszystowskiej dyktatury generała Franco. Religia katolicka staje się jedyną religią narodu hiszpańskiego. Ograniczono swobody obywatelskie, pozamykano wszystkie kościoły i szkoły protestanckie; t.zw. Matkę Boską ogłoszono honorowym generałem armii hiszpańskiej

1941-1945 r. – 10 kwietnia utworzenie katolickiego państwa chorwackiego rządzonego przez ustaszy, którzy przy poparciu kleru katolickiego wymordowali w sadystyczny sposób ok. 300 000 prawosławnych
1941 r. – 7 czerwca podpisano układ z faszystowskim rządem generała Franco zapowiadającym zawarcie konkordatu, według którego religia rzymsko-katolicka jest jedyną religią i wyklucza wszelki inny kult ( Art. 1 ), wszelka edukacja będzie dostosowana do doktryny kościoła katolickiego ( Art. 2 ), żaden biskup lub duchowny katolicki nie będzie napotykał przeszkody w wykonywaniu swoich funkcji, a urzędy państwowe będą otaczać ich opieką i będą udzielać im pomagać, aby wszyscy darzyli ich szacunkiem ( Art. 3 ), rozpowszechnianie środków antykoncepcyjnych miało podlegać karze grzywny lub więzienia

1941 r. – 22 czerwca krucjata przeciw bolszewizmowi w ZSRR znana pod kryptonimem Operacja Barbarossa ( niem. Unternehmen Barbarossa ). Gdy wojska hitlerowskie przekroczyły granice ZSRR nuncjusz papieski Cesare Orsenigo nie krył zadowolenia. " Zapewne damy więcej niż samo poparcie moralne "- deklarował w imieniu papieża.  Kościół udzieli Niemcom poparcia wszelkimi siłami, jakimi rozporządza. Sama nazwa „ Barbarossa ” wywodzi się od przydomka cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ ten właśnie cesarz pod dyktando papieża Grzegorza VIII zorganizował III krucjatę w 1189 r., która zagroziła Bizancjum. Celem było zdobycie Jerozolimy, ale też przy okazji pozbycie się wszelkich wrogów papiestwa. Wskazuje to na bezsporny fakt, że faktycznym inicjatorem akcji skierowanej przeciwko ZSRR było papiestwo. Celem było przejęcie dla papiestwa terenów prawosławnych

1941 r.–  tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR ( 22 czerwca ),  z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera ; Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. "Statutu Żydów". Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw kościoła

1945 r. – Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną

1948 r. – Indeks ksiąg Zakazanych obejmował już wtedy 4 126 dzieł - spisywanie zakazanych ksiąg rozpoczęto od 325 r. od dzieł Ariusza - za ich posiadanie groziła kara śmierci

1950 r. –  wynosząc kult Maryi jako Orędowniczki  Pius XII ogłosił dogmat o wniebowzięcie Marii Panny

1962 r. – papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła

1964 r. – 21 listopada  konstytucja dogmatyczna o kościele "Lumen Gentium" - Rozdział III KK 18. ustanowienie, wiecznej trwałości, znaczeniu i naturze świętego prymatu biskupa rzymskiego i o jego nieomylnym urzędzie nauczycielskim. KK25 - . Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymski, Głowa Kolegium Biskupiego, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze (por. Łk 22,32), ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów... (...) Biskup Rzymski nie wyraża sądu jako osoba prywatna, lecz jako najwyższy nauczyciel Kościoła powszechnego, któremu przysługuje w szczególniejszy sposób charyzmat nieomylności samego kościoła, wykłada naukę wiary katolickiej lub bierze ją w obronę. Nieomylność obiecana kościołowi przysługuje także Kolegium Biskupiemu, gdy wraz z Następcą Piotra sprawuje ono najwyższy urząd nauczycielski."

1968 r. – papież Paweł VI ogłasza encyklikę Humanae vitae, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj; jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość  i metoda kalendarzyka, a każde zbliżenie ma mięć na celu poczęcie życia

1980 r. – beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego - Nie pierwszy to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze

1984 r.  – 10 stycznia  USA i Watykan nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne

1986 r. – ekumeniczne spotkanie w Asyżu zwołane przez Jana Pawła II na którym katolicy razem z przywódcami niekatolickich kościołów i niechrześcijańskich wyznań modlili się wspólnie o pokój co stanowiło pogwałcenie zasady biblijnej, by nie mieszać tego  chrześcijańskie z tym co pogańskie - 1 Kor. 10 : 20 - 21; 2 Koryntian 6 : 14 - 18

1995 r. – członek Knesetu Avraham Shapira ogłosił w Knesecie, że ma informacje, iż wszystkie nieruchomości Watykan w Jerozolimie mają być zwolnione od podatku oraz że wiele nieruchomości na górze Syjon oddano papieżowi na zawsze ( dotyczy m.in. Wieczernika łac. Coenaculum )

1998 r. – 3 października beatyfikacja kardynała Alojzije Stepinaca powiązanego ze zbrodniczymi chorwackimi ustaszami przez Jana Pawła II, który złożył publicznie Stepinacowi hołd modląc się przed jego mauzoleum

2000 r. – 14 luty podpisanie porozumienia z Jaserem Arafatem . Ahmed Qurei - premier Autonomii Palestyńskiej oświadczył, że porozumienie jest " uznaniem przez kościół katolicki roszczeń palestyńskich do wschodniej Jerozolimy. " Według rzecznika Arafata - Nabila Abu Rudaineh - Arafat wywierał nacisk na ideę podziału Jerozolimy i zwierzchnictwo Watykanu nad Starówką Jerozolimy; umowa wymaga, by Jerozolima stała się miastem międzynarodowym na podstawie uchwał międzynarodowych i międzynarodowych gwarancji; w marcu Izrael odwiedza Jan Paweł II i powtarza nacisk Watykanu, że " międzynarodowy nadzór jest gwarantem chroniącym święte miejsca miasta i wszystkie religie ".  ( Jednak w nadzorze ONZ decydujący głos ma Watykan ).

2000 r. – 6 sierpnia kardynał Joseph Ratzinger - prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary przemianowanej w 1965 r. ze Świętego Oficjum  ogłosił deklarację „Dominus Iesus”, w której główną myślą było to, że: „tylko w Kościele Rzymsko-Katolickim można znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia”. Jedynie wiara katolicka zawiera prawdę absolutna w pełni. Stąd też w deklaracji widać wyraźnie rolę jedyno-zbawczą kleru katolickiego z papieżem na czele.

2000 r. – 31 października ogłoszenie katolickiego świętego Tomasza Morusa ( ang. Thomas More ) zwalczającego protestantyzm - patronem rządzących i polityków przez Jana Pawła II  w dniu kiedy w różnych krajach Europy jest obchodzony dzień Reformacji, w rocznicę dnia, gdy Marcin Luter przybił 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze

2003 r. – kościół anglikański całkowicie podporządkowany papiestwu - arcybiskup Canterbury lord Rowan Williams klęczy przed papieżem Janem Pawłem II

2008 r. – 29 czerwca kardynał Francis Arinze prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów działając na polecenie Benedykta XVI przekazał rozporządzenie biskupom całego świata, że występujące w różnych formach w mowie i piśmie imię Boga wszechmogącego : Jahwe, Yahwe, Jahweh, Jawe, Yehowah - ma być odtąd zastępowane słowem Pan ( hebr. Adonaj, gr. Kyrios, Łac. Dominus ). Zgodnie z dyrektywą Imię Boże ma zniknąć z przekładów Biblijnych, tekstów, modlitw, pieśni kościelnych i z liturgii słowa

2011 r. – Watykan chce powołać Światowy Bank Centralny pod nadzorem ONZ i auspicjami papiestwa - projekt papieskiej Rady Iustitia et Pax ; papiestwo wzywa do utworzenia Rządu Światowego NWO;
zwołanie przez Benedykta XVI drugiego spotkania ekumenicznego w Asyżu będącego pogwałceniem biblijnej zasady, by nie mieszać tego  chrześcijańskie z tym co pogańskie - 1 Kor. 10 : 20 - 21; 2 Koryntian 6 : 14 - 18

2013 r. – 13 marca jezuita kardynał Jorge Mario Bergoglio zostaje papieżem i przyjmuje imię Franciszek I. Od tej pory jezuici oficjalnie rządzą w Watykanie

2014 r. – 8 czerwca ekumeniczne modlitwy papieża Franciszka I, Szymona Peresa i Mahmuda Abbasa w Watykanie

Jest to bardzo ogólny zarys tylko niektórych przestępstw przeciw Bogu i chrześcijanom jakich dopuściło się papiestwo i katolicki kler. Do tego należałoby dodać antysemicką politykę kleru prowadzoną przez 16 stuleci, która w końcu wydała obozy zagłady i Holocaust. Niemieccy historycy ujawnili kilka lat temu, że  Hitler planował die Endlösung der Judenfrage ( niem. ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej ) również w dzisiejszym Izraelu, który w czasie wojny był brytyjskim terytorium mandatowym. Sojusznikiem w tej akcji miał być wielki mufti Jerozolimy Muhammad Amin al-Husajni (1895-1974) wuj Jasira Arafata.
30 listopada 1941 r. odbyło się spotkanie Hitlera i wielkiego muftiego Jerozolimy. Muhammad al-Husajni od początku lat 30 był zafascynowany Hitlerem, któremu już na początku rządów zaoferował wprowadzenie ideologii nazistowskiej na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Palestynie. W czasie pobytu w Niemczech wygłaszał przemówienia w Radio Berlin, nawołujące m.in. do zabijania Żydów w imię Allaha. Do końca II wojny światowej prowadził na rzecz III Rzeszy działalność propagandową w celu werbunku ochotników muzułmańskich do niemieckiej armii. Niemcy mieli więc bardzo wpływowego sojusznika - wielkiego muftiego Jerozolimy al-Husseiniego, który miał pomóc to zorganizować Holocaust na miejscu, bo wysyłanie ogromnej ilości Żydów do obozów zagłady w Polsce stało się zbyt kosztowne. Wielki mufti Jerozolimy Muhammad Amin al-Husajni spotykał się z Adolfem Eichmannem wielokrotnie w celu doprecyzowania operacji w Palestynie. Einsatzgruppe Ägypten była gotowa do uderzenia na Palestynę już latem 1942 roku. Miał nimi kierować Generalfeldmarschall Erwin Rommel (Wehrmacht) oraz Obersturmführer Walther Rauff (SS). Obersturmführer Walther Rauff uratował skórę dzięki pomocy Aloisa Hudala, katolickiego biskupa z Watykanu, który ratował wielu czołowych nazistów przed wymiarem sprawiedliwości i organizował im bezpieczną ucieczkę. Wiele lat później podczas rządów junty wojskowej generała Augusto Pinocheta Rauff służył pomocą tajnej policji DINA udzielając porad na temat stosowania tortur oraz planowania obozów koncentracyjnych.

Odrażające zbrodnie ludobójstwa,  których dopuściło się papiestwo i kler bezpośrednio lub pośrednio używając często w białych rękawiczkach do tego celu " świeckiego ramienia " w ciągu XVI stuleci wskazują, że zbliża się nieodwołalna zagłada kościoła Anty-Chrysta przyrównanego w  17 rozdziale Apokalipsy do Wielkiej Nierządnicy. Jest ona jaskrawym przeciwieństwem Oblubienicy Baranka i szatańską parodią zbawczego dzieła Bożego. Nie wiadomo co jeszcze pokaże w przyszłości i jakie jej grzechy ostatecznie zaważą na wyroku Bożym, który spadnie jak grom z jasnego nieba. Ale wszystko wskazuje na to, że ten odstępczy kościół wraz z papieżami bluźnierczo uważającymi się za " Zastępców Chrystusa " po targnięciu się na prawdziwych chrześcijan ( Ap. 17 : 6 ), kiedy już wydawać by się mogło, że nikt nie podważy ich autorytetu i władzy, którą być może papiestwo i kler nawet zdobędzie na krótką chwilę - zostanie nagle zdruzgotany, właśnie w tym momencie, gdy jego grzechy i pycha urosną aż do samego nieba, a więc osiągną apogeum - Ap. 18 : 4 - 8. Sam Bóg Wszechmocny rozprawi się z nimi - Ap. 17 : 17 i położy raz na zawsze kres ich istnieniu.

_____________________________________________

Offline

 

#2 2014-12-06 17:25:05

Abesnai
Canis dirus / Administrator
Skąd: Stąd
Zarejestrowany: 2010-05-07
Posty: 7300

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

http://www.catholicnewsagency.com/images/size500/Pope_Francis_kisses_a_man_suffering_from_boils_in_Saint_Peters_Square_at_the_end_of_his_Wednesday_general_audience_Nov_6_2013_Credit_ANSA_CLAUDIO_PERI_CNA_11_6_13.jpg

Tam gdzie jest miłość, jest nadzieja.


Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Offline

 

#3 2014-12-06 19:09:11

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Offline

 

#4 2014-12-06 19:11:16

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

http://i.ytimg.com/vi/1-iHadgVeT0/0.jpg

Offline

 

#5 2014-12-06 19:12:34

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

[img]http://i.ytimg.com/vi/Ec5z2l0ymOs/0.jpg/img]

Offline

 

#6 2014-12-06 19:13:31

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

http://i.ytimg.com/vi/Ec5z2l0ymOs/0.jpg

Offline

 

#7 2014-12-06 19:43:47

maly_kwiatek
przyboczny
Zarejestrowany: 2013-11-30
Posty: 3134

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Benjamin.Szot,
a Ty jesteś katolikiem?


https://zenforest.files.wordpress.com/2008/12/budda2.jpg?w=529

Offline

 

#8 2014-12-06 19:45:08

Abesnai
Canis dirus / Administrator
Skąd: Stąd
Zarejestrowany: 2010-05-07
Posty: 7300

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Benjamin.Szot napisał(a):

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15242416,Watykan__nie_ma_mozliwosci_ekstradycji_abp__Wesolowskiego.html

http://bi.gazeta.pl/im/6b/1c/de/z145562 … lowski.jpg

“Papież w rozmowie z prokuratorem generalnym Dominikany oświadczył, że prawda musi zawsze wziąć górę i wyraził życzenie, aby instytucje sądowe obu krajów działały z pełną swobodą i zgodnie z obowiązującymi normami” - podkreślił ks. Lombardi.
03.12. Watykan (PAP)
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Insta … 2132424899

Widzę, że przeszedłeś do nurtującego Ciebie tematu Benjaminie.
Więc po kolei:
http://forum.protestanci.info/printview … 1d9637b9a7
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?p=2 … 0c0fc70b69
http://www.forumowisko.pl/topic/213756- … BCa/page-2
itp. itd. ... .
Benjaminie, czy w swym zacietrzewieniu anty religijnym przypadkiem nie zauważyłeś, że zawężanie zjawiska pedofilii tylko do struktur kościelnych odbywa się właśnie kosztem potencjalnych ofiar pedofili? Co z dziećmi krzywdzonymi przez lekarzy, nauczycieli, opiekunów ... ? Ich cierpienia są dla Ciebie marginalne ?


Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Offline

 

#9 2014-12-06 22:40:15

O'cet
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2013-06-27
Posty: 582

Ostrzeżenia: 5

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Abesnai napisał(a):

Benjamin.Szot napisał(a):

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,15242416,Watykan__nie_ma_mozliwosci_ekstradycji_abp__Wesolowskiego.html

http://bi.gazeta.pl/im/6b/1c/de/z145562 … lowski.jpg

“Papież w rozmowie z prokuratorem generalnym Dominikany oświadczył, że prawda musi zawsze wziąć górę i wyraził życzenie, aby instytucje sądowe obu krajów działały z pełną swobodą i zgodnie z obowiązującymi normami” - podkreślił ks. Lombardi.
03.12. Watykan (PAP)
http://www.pap.pl/palio/html.run?_Insta … 2132424899

Widzę, że przeszedłeś do nurtującego Ciebie tematu Benjaminie.
Więc po kolei:
http://forum.protestanci.info/printview … 1d9637b9a7
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?p=2 … 0c0fc70b69
http://www.forumowisko.pl/topic/213756- … BCa/page-2
itp. itd. ... .
Benjaminie, czy w swym zacietrzewieniu anty religijnym przypadkiem nie zauważyłeś, że zawężanie zjawiska pedofilii tylko do struktur kościelnych odbywa się właśnie kosztem potencjalnych ofiar pedofili? Co z dziećmi krzywdzonymi przez lekarzy, nauczycieli, opiekunów ... ? Ich cierpienia są dla Ciebie marginalne ?

Lekarz, nauczyciel, opiekun nie kurwią boskiego autorytetu względem dziecka w tym samym stopniu, w którym może to czynić kapłan!
W niewyszukanej refleksji jakościowe stosunki ordynarnie pierdolą się z jakościowymi, a przemoc wzmacnia ... kapłańska inwokacja do nie-boskich trzewi?
Pomyśl o różnicy ja-koś-cio-wej!!!
... w imię ofiar proszę!


.

Offline

 

#10 2014-12-06 23:57:30

Abesnai
Canis dirus / Administrator
Skąd: Stąd
Zarejestrowany: 2010-05-07
Posty: 7300

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Nie widzę różnic pomiędzy gwałtem dziecka przez osobę świecką czy duchowną O'cet.
Nie widzę tym bardziej z tego powodu, że czy to "ksiądz", czy "rodzic" dziecka bądź inne bydlę dopuszczające się tego czynu spada poniżej godności do miana człowieka, choć z obrzydzeniem wobec nich je stosuję. Natomiast skrzywdzone dziecko pozostaje skrzywdzonym dzieckiem, bez względu na to, kto się tego dopuścił.
Wiem o czym piszesz, tylko dla mnie te różnice, jak je nazwałeś - jakościowe, zupełnie się zacierają w tym przypadku przez wzgląd na powyższe.
Jesteś w stanie to zrozumieć ?
Więc proszę ze swojej strony, nie powołuj się na "imię ofiar". Na forum jest multum moich wypowiedzi, które odzwierciedlaj moje stanowisko wobec tych osobników.

Zwróć uwagę ponadto O'cet, bo i w tym jest sens mojej poprzedniej wypowiedzi, jak to jest, że zarzucający obłudę KrK sami zwykle intensywnie ją uprawiają. Bezrefleksyjnie, byleby nadać argumentom odpowiednią siłę rażenia i ciężar, przedmiotowo traktując również ofiary molestowania jako uzasadnienie swoich racji w dowolnie wybranym temacie i zakresie.

Dodam, majestat macierzyństwa, starszy niż wszystkie znane systemy wierzeń razem wzięte, w tym autorytety kacyków, szamanów, kapłanów różnego pokroju stoi w mojej hierarchii wartości daleko wyżej od jakiejkolwiek religii świata. Nie przez przypadek zresztą kult bogini matki, dawczyni życia, należy do najstarszych. Jak nisko w moich oczach są istoty dające krzywdzić swoje młode, lub co gorsza, dopuszczające się tego.
Pedofili gwałcicieli trzeba tępić wszelkimi znanymi środkami i metodami, żaden dewiant krzywdzący dziecko bądź mający to w zamiarze bez względu na jego społeczny status nie powinien czuć się bezpieczny.
Szlag mnie swego czasu trafił na wiadomość, że były prezes fundacji Kidprotect defraudował pieniądze ale to przecież nikogo nie interesuje, bo po co. Przeprosił i zadeklarował wycofanie z życia publicznego, nożesz qwa. Człowiek na którego barkach spoczywała tak olbrzymia odpowiedzialność. Co później robił ... ktoś może wie ? Podpowiem !
Księża to pedofile i temat zamknięty. Gdzieś w tle przemknie jeden spośród tysięcy przypadków gwałtów "ojczyma" bądź "ojca" na córce bądź synu, gawiedź się rozewrze, uniesie i ... zapomni.
Księża pedofile - temat bardziej medialny. Jakby problem seksualnego wykorzystywania dzieci nie dotyczył wszystkich warstw całego społeczeństwa. Piexxxlona hipokryzja.


Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Offline

 

#11 2014-12-07 21:18:28

Lunadari
przyboczny
Zarejestrowany: 2011-06-16
Posty: 2282

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Benjamin.Szot napisał(a):

1564 r. – sprowadzenie jezuitów do Polski w celu pozbycia się wszystkich protestantów, a zwłaszcza unitarian; Piotr Skarga rektor kolegium jezuitów, wezwał z ambony króla Zygmunta III Wazę, by wytępił wszystkich unitarian

Zygmunt III Waza urodził się w 1566 roku, a panowanie rozpoczął 1587.
jak już podajesz daty, to rób to z sensem img/smilies/smile.


"Kochamy się, bo ona tak samo mi się nie podoba jak ja jej, i nie ma nierówności."
Witek Gombrowicz

Offline

 

#12 2014-12-08 21:39:49

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Lunadari

Skoro w 1564 r. zostali sprowadzeni jezuici do Polski to rzecz jasna, że w tym samym roku nie mógł Piotr Skarga wygłaszać swoich kazań do króla Zygmunta III tym bardziej, że funkcję rektora kolegium jezuickiego pełnił w latach 1574 - 1579, a funkcję nadwornego kaznodziei Zygmunta III  dopiero od 1588 r. [ Stąd też przed nazwiskiem Piotr Skarga rektor kolegium jezuitów widniej ŚREDNIK , ale przyznaję, że może być mylące umieszczenie obu tych informacji w jednym szeregu].

Zygmunt III Waza pod wpływem jezuitów Piotra Skargi,  Andrzeja Boboli, Bernarda Gołyńskiego i prymasa Stanislawa Karnkowskiego umacniał się w nietolerancji wobec różnowierców, a zwłaszcza wobec unitarian. Dążył do współpracy z papiestwem i katolickimi Habsburgami, w 1592 r.  zawarł związek małżeński z Anna z Habsburgów. Król opowiadał się za kontrreformacją.

Offline

 

#13 2014-12-08 22:25:27

Lunadari
przyboczny
Zarejestrowany: 2011-06-16
Posty: 2282

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

no i teraz wszystko jasne img/smilies/smile


"Kochamy się, bo ona tak samo mi się nie podoba jak ja jej, i nie ma nierówności."
Witek Gombrowicz

Offline

 

#14 2014-12-09 00:42:02

voltaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-26
Posty: 3209

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

W Anglii jest afera, i to spora, politycy w tym partii Torysów są oskarżani o pedofilie a nawet morderstwa dzieci. W Polsce praktycznie nic o tym nie da się przeczytać. Jedyne co znalazłem to artykuł WSieci.

Offline

 

#15 2014-12-09 00:47:32

voltaren
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-26
Posty: 3209

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Benjamin.Szot napisał(a):

Lunadari

Skoro w 1564 r. zostali sprowadzeni jezuici do Polski to rzecz jasna, że w tym samym roku nie mógł Piotr Skarga wygłaszać swoich kazań do króla Zygmunta III tym bardziej, że funkcję rektora kolegium jezuickiego pełnił w latach 1574 - 1579, a funkcję nadwornego kaznodziei Zygmunta III  dopiero od 1588 r. [ Stąd też przed nazwiskiem Piotr Skarga rektor kolegium jezuitów widniej ŚREDNIK , ale przyznaję, że może być mylące umieszczenie obu tych informacji w jednym szeregu].

Zygmunt III Waza pod wpływem jezuitów Piotra Skargi,  Andrzeja Boboli, Bernarda Gołyńskiego i prymasa Stanislawa Karnkowskiego umacniał się w nietolerancji wobec różnowierców, a zwłaszcza wobec unitarian. Dążył do współpracy z papiestwem i katolickimi Habsburgami, w 1592 r.  zawarł związek małżeński z Anna z Habsburgów. Król opowiadał się za kontrreformacją.

Protestanci umacniali się w nietolerancji wobec katolików, a katolicy wobec innowierców, to działało wówczas w dwie strony. Ginęli ludzie po obu stronach.
Piotr Skarga namawiał do tego i owego, a Marcin Luter namawiał cesarza do zgładzenia katolików mieczem i obmywaniu rąk ich krwią.
Taki był wówczas sposób rozwiązywania konfliktów

Offline

 

#16 2014-12-09 01:24:18

maly_kwiatek
przyboczny
Zarejestrowany: 2013-11-30
Posty: 3134

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Ta walka trwa.
To, w istocie, walka szatana o to, by zatrzymać ludziom drogę ku zbawieniu.


https://zenforest.files.wordpress.com/2008/12/budda2.jpg?w=529

Offline

 

#17 2014-12-09 09:19:01

Gorgiasz
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 254

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Ta walka trwa.

No to przestańcie wreszcie walczyć Szanowni Chrześcijanie! To Wy walczycie, Wy, ludzie. I nie zwalajcie własnej winy na jakiegoś "szatana".

„Z religią czy bez niej, dobrzy ludzie mogą czynić dobro, a źli zło; żeby jednak dobrzy ludzie mogli czynić zło – do tego potrzebna jest religia”
/ S. Weinberg cytowany przez: Michio Kako w „Wszechświaty Równoległe” ; Prószyński i s-ka , Warszawa /

Offline

 

#18 2014-12-09 10:01:21

efroni
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2013-11-13
Posty: 417

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

MY , Gorgiaszu , MY LUDZIE
My jesteśmy przeciwnikami Boga  (satanami)
My, ludzie ludziom czynimy to całe zło które jest .
My walczymy ze sobą i z Bogiem .


Jak zrozumiałem tak i piszę i nie wierz w ani jedno maje słowo ,
ale sam(a) sprawdzaj badaj , doświadczaj czy się rzeczy aby tak mają .

Offline

 

#19 2014-12-09 16:04:02

Gorgiasz
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2013-11-17
Posty: 254

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

Ad. efroni
W kwestii zaimków: napisałem „Wy”, ponieważ sformułowanie „Ta walka” odnosiło się do postu voltarena, w którym pisał on konkretnie o protestantach i katolikach. Wprawdzie wszyscy katolicy i protestanci są ludźmi, ale nie wszyscy ludzie należą do tych dwóch wyznań. A ponieważ nie utożsamiam się z żadnym z nich, piszę „Wy”.
Natomiast jeśli dokonamy ekstrapolacji względem ogółu społeczeństwa, to zapewne można to ująć tak jak Ty to ująłeś, choć trochę wyjątków by się znalazło.

Offline

 

#20 2016-04-01 02:06:15

Ja?!
kreatorus moderatorus
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8318

Re: Jak doszło do wielkiego odstępstwa przepowiedzianego w Biblii ?

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-oneci … dim/yhzcnb

Mega skandal w watykanie, wyszły brudy skrywane od I wojny światowej.


http://ocdn.eu/images/pulscms/ZTQ7MDQsMCw0ZiwzMDAsMWIwOzA2LDMxNCwxYmM7MGMsMTQwYjFjZmU3ZjBhYzUyZWRjMDEwZDcwOTc4ZTg0YmUsMSwxLDYsMA__/89e2d5239685991731a2096519ed6afa.jpeg


fuck it.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo