Imladis

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY.

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze." Krzysztof K.
WITAMY SERDECZNIE NA WIELOTEMATYCZNYM FORUM DYSKUSYJNYM DLA MYŚLĄCYCH LUDZI

#1 2015-09-18 17:26:14

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Zwodniczy Kult Maryjny

Kult maryjny wysuwa się w katolicyzmie coraz bardziej na przednią pozycję do tego stopnia, że cześć jaką ludzie winni Zbawicielowi - Jezusowi Chrystusowi zeszła na plan dalszy, a o Bogu Ojcu rzadko kto pamięta. Jak doszło do tego skandalicznego przekrętu, warto się nad tym zastanowić i prześledzić całą historię.

W 1854 roku Pius IX zadeklarował:
"Stwierdzamy i ogłaszamy... doktrynę, która uznaje, że Błogosławiona Dziewica Maria była od samego momentu swego poczęcia wolna od zmazy grzechu pierworodnego, dzięki łasce Wszechmocnego Boga i w rezultacie zasług Jezusa Chrystusa Zbawiciela, w co wszyscy wierni muszą mocno i niezachwianie wierzyć."
Nie wszyscy wiedzą na czym polega dogmat o Niepokalanym Poczęciu Marii. Otóż, nie chodzi w nim bynajmniej o to, że Maria poczęła Jezusa, jako dziewica, bo z tym zgadzają się wszyscy chrześcijanie. Dogmat ten głosi, że Maria urodziła się bez tzw. grzechu pierworodnego, tak samo jak Jezus, a więc, że matka urodziła Marię w sposób nadprzyrodzony.
Teologiczne implikacje tego dogmatu są poważne. Jego przyjęcie sugeruje, że Jezus nie jest jedynym, który narodził się w sposób niepokalany, jak twierdzi Słowo Boże: "Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego... wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie
" (Rz.3:10,23-24). Tomasz z Akwinu wskazał słusznie, że zwrot "wszyscy bowiem zgrzeszyli" obejmuje też Marię, która potrzebowała odkupienia tak samo, jak inni potomkowie Adama.

Maria była błogosławioną niewiastą, wzorem czystości i posłuszeństwa. Nie była jednak bez grzechu, gdyż wszyscy ludzie rodzą się w grzechu (Ps.51:7). Każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela, również Maria, dlatego powiedziała: "Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk.1:47). Maria zdawała sobie sprawę z grzeszności swej natury. Dowodzi tego fakt, że gdy po narodzinach Jezusa nadszedł czas oczyszczenia, udała się do świątyni, aby złożyć ofiarę ustanowioną w Starym Testamencie za grzech (Kpł.12:7-8; Łk.2:22-24). Gdyby była bez grzechu to logiczne jest, że jej wypowiedź z Łuk. 1 : 47 byłaby pozbawiona sensu, gdyż człowiek " bez grzechu " nie potrzebuje Zbawiciela.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu był potrzebny papiestwu z dwóch względów. Po pierwsze, niepokalane poczęcie otwierało drogę do dogmatu o cielesnym wniebowstąpieniu Marii bez jej śmierci. Po drugie, dopiero bezgrzeszną Marię można było zrównać z Chrystusem, usprawiedliwiając takie tytuły jak Współodkupicielka (łac. Co-Redemptrix) oraz Pośredniczka (łac. Mediatrix), a nawet Pośredniczki łask wszelkich. Sobór watykański II w konstutucji dogmatycznej Lumen gentium ( KK 62 ) wyraził się o Maryi następująco : " Dlatego też do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. "

Katolicki święty - franciszkanin Bernard ze Sieny ( 1380 - 1444) opisywał pośrednictwo Marii jako działanie łaski Bożej zstępującej na ludzi jakby po trzech ustalonych stopniach: Bóg udziela jej najpierw Chrystusowi, od Chrystusa przechodzi na Maryję, a z rąk Maryi zstępuje na ludzi.
Takie rażące oszustwo przedstawia Marię jako pośrednika do Jedynego Pośrednika, którym jest Jezus. Zaprzecza to w jaskrawy sposób temu co mówi słowo Boże - Biblia, w której napisano :  "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. "  - 1 Tym. 2 : 5

" I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. " - Dz.Ap. 4 : 12

Papież Benedykt XV tak wyjaśnił współudział Marii w odkupieniu ludzkości: "Maria cierpiała i niemal zmarła wraz ze swym cierpiącym Synem; dla zbawienia ludzkości odrzuciła swe matczyne przywileje i tak dalece, jak to od niej zależało, ofiarowała swego Syna boskiej sprawiedliwości, dlatego możemy powiedzieć, że wraz z Chrystusem zbawiła ludzkość."
Pogląd, że Maria miała współudział w odkupieniu świata przez swe cierpienie jest jawnym oszustwem, gdyż Maria nie cierpiała przybita do krzyża, ani nie niosła na sobie grzechów świata. Jej ból jako matki był niezaprzeczalnie większy, niż cierpienie Jana, Marii Magdaleny i innych uczniów patrzących na śmierć Jezusa ( Jana.19:25-27; Marka.15:40 ). Jednak tylko Jezus cierpiał  za grzechy ludzkie. Tylko on wziął je na siebie i umarł  dla naszego zbawienia - Iz.53 : 10 - 12; 2 Kor. 5 : 14; Rzym. 5 : 19.

Dogmatu, który zrównałby Marię z Chrystusem, jeśli chodzi o odkupienie, domaga się zjawa ukazująca się jako Maria w Akita w Japonii i ta, która podczas objawień w Amsterdamie zapowiedziała, że "uwieńczy to dogmat maryjny", nalegając by teolodzy katoliccy spełnili jej żądanie.
Służba Jezusa była wystarczająca, aby zbawić posłusznych Bogu ludzi ( Hbr.12 : 2 ). Tylko Chrystus mógł ofiarować siebie za grzechy ludzkie (Hbr.9:12-14; 10:1-10).
Dzięki swej niepowtarzalnej ofierze Chrystus stał się jedynym i w pełni wystarczającym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi
- Hebr. 8 : 1; 9 : 24 - 26; 1 Tym.2 : 5 . Przez Niego każdy pokorny i skruszony grzesznik może dostąpić pomocy i miłosierdzia Bożego - Hebr. 2 : 18; 4 : 16; 10 : 19 - 22 . Wszystko, co potrzebne wierzącemu można otrzymać przez doskonałe pośrednictwo miłosiernego Zbawiciela. Sugestia, że Jezus bez wstawiennictwa Marii nie uczyniłby niektórych rzeczy dla ludzkości jest ewidentną herezją i wypaczeniem prostego Słowa Bożego. Jest to duch antychrysta, który wypacza zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Nie trzeba chyba tłumaczyć kto się kryje za takimi objawieniami.

W czasie takich objawień maryjnych zwykle ukazany jest Jezusa jako niemowlę na rękach, tak jakby wciąż był zdanym na matkę dziecięciem. Czasem też Jezus w takich objawieniach przedstawiony jest jako groźny sędzia, do którego możemy przystąpić wyłącznie za pośrednictwem współczującej nam Marii. Tymczasem to Jezus jest wyłącznie miłosiernym i współczującym Arcykapłanem - Hebr. 2 : 17 - 18; 7 : 26 - 27.
Objawienia maryjne pomniejszają też i wypaczają fakt, że zmartwychwstały Chrystus Jezus jest potężnym  Królem, któremu podlega cały świat ( Ap.1 : 8; 19  :16 ), bo dana mu została po zmartwychwstaniu przez Boga wszelka władza na niebie i na ziemi ( Mt. 28 : 18 ), aż wszystkich posłusznych ludzi doprowadzi do Niego ( 1 Kor. 15 : 27 - 28; Ap. 7 : 17 ).

Fałszywa nauka katolicka dotycząca Maryi zaprzecza też Biblijnej nauce o zmartwychwstaniu. Z Biblii wynika jednoznacznie, że zmartwychwstanie nastąpi dopiero po przyjściu Chrystusa - 1 Tes. 4 : 16; 1 Kor. 15 : 52; Jana 5 : 28. Wynika z tego niezbicie, że Maria podobnie jak wielu innych sprawiedliwych ludzi, jeszcze nie zmartwychwstała.

Oszukańcza katolicka doktryna maryjna zwiodła bardzo wielu ludzi, którzy dodatkowo uwikłali się w bałwochwalczy kult sprzeczny z Dekalogiem zabraniającym klękać przed przedmiotami takiego kultu.


polecam wykład Rogera Oaklanda pt.  Winnica Babilonu,Niebiblijny Kult Maryjny-Film Dokumentalny :

https://www.youtube.com/watch?v=bNDo-VI6xcc
_____________________________________________________________

http://vaticannewworldorder.blogspot.com

Offline

 

#2 2015-09-19 21:47:49

merkaba
Moderator
Zarejestrowany: 2010-03-18
Posty: 763

Re: Zwodniczy Kult Maryjny

a co   się stało na górze tabor     uczniowie widzieli Eliasza żywego  mające ciało  to jest moja odpowiedz    Prawda o Maryi i Piśmie Świętym      https://www.youtube.com/watch?v=oftCZE3tBAw

w piśmie sw  jest ostrzeżenie   by nie interpretować pisma na własna zgubę    a ty to własnie robisz


http://images.chomikuj.pl/button/antubis12.gif

Offline

 

#3 2015-09-20 21:37:46

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Zwodniczy Kult Maryjny

merkaba

Ten film, który poleciłeś to kompletne brednie sprzeczne z Pismem Świętym. Nawet jednym argumentem można to zbić, wystarczy przeczytać Apokalipsę 12 : 17. Jeśli Niewiastą z księgi Apokalipsy jest Maria - to w takim razie miała nie jedno potomstwo - o czym mówi werset co chyba w rażący sposób narusza dogmat katolicki.

Zamiast bzdurnego filmu robiącego sobie zestawianie symboliki na zasadzie " wolnej amerykanki " proponuję wysłuchać biblijnego wykładu na ten temat popartego rzetelna analizą Pisma świętego

https://www.youtube.com/watch?v=K1XX5SkbRIc

Offline

 

#4 2015-09-29 11:48:13

merkaba
Moderator
Zarejestrowany: 2010-03-18
Posty: 763

Re: Zwodniczy Kult Maryjny

a o kim mówi Jezus oczywiscie za ma braci siostry  i matki    Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”


http://images.chomikuj.pl/button/antubis12.gif

Offline

 

#5 2015-09-29 12:03:56

merkaba
Moderator
Zarejestrowany: 2010-03-18
Posty: 763

Re: Zwodniczy Kult Maryjny

skasowac

Ostatnio edytowany przez merkaba (2015-09-29 12:04:32)


http://images.chomikuj.pl/button/antubis12.gif

Offline

 

#6 2015-09-29 21:29:12

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Zwodniczy Kult Maryjny

jeśli ktoś sugeruje, że chodziło o krewnych Jezusa, a nie faktycznych braci i siostry - to niech sobie przeczyta Ewangelię Jana 7 : 5.
A gdy przeczyta to niech sam sobie odpowie : o jakich w tym wersecie braci chodziło - duchowych czy cielesnych ?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo