Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2016-02-25 18:07:50

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego, które można spotkać w różnych książkach i w internecie :
( UWAGA ! Błędne poglądy zapisane są kolorem fioletowym )

1. kluczem do samogłosek Tetragramu był zastępczy tytuł Adonaj

Gdyby tak było Imię Boże powinno w zapisach masoreckich widnieć jako Jahowah, tymczasem w żadnym manuskrypcie hebrajskim nie ma takiej formy

2. poprawną formą Imienia Bożego jest Jahwe

Niestety takiej formy nie ma w żadnym manuskrypcie hebrajskim. Pogląd ten wywodzi się z zapisów samarytańskich lub greckich, a fonetyka samarytańska i grecka różniły się od hebrajskiej.

3.  forma Jehowa jest błędna i pochodzi z błędnego zapisu wynikającego z reguł pisowni hebrajskiej, które nie pozwalały pisać pod jod szwa złożone ( odczytywane w tym wypadku jako a ) przez co zapisywano szwa proste ( odczytywane jako krótkie e )

Argument, że w Tetragramie pod jod nie pisano szwa złożonego ( które pod alef w tytule Adonaj zapisywano jako dwukropek i poziomą kreskę ) i dlatego zapisano to jako szwa proste ( w postaci dwukropka co odczytywano jako samogłoskę krótką e ) nie jest prawdą. Dowodem na to jest Sędziów 16 : 28 ), gdzie zamiast szwa prostego mamy w Tetragramie pod jod zapisane szwa złożone tzw. hatef-segol ( razem w postaci dwukropka i trzy-kropka w postaci odwróconego trójkąta - co w sumie daje pięcio-kropek odczytywany jako e ).

4. skrócona forma Imienia Bożego JAH pochodzi od formy Jahwe

Dokładne przypatrzenie się jak wygląda zapis samogłoski w formie JAH wyklucza taką możliwość. Forma JAH szczególnie używana w trakcie wychwalania w pieśniach i Psalmach ma pod jod samogłoskę kamac ( zapisywaną jak polskie T ), tymczasem w zapisie Jahwe ( oczywiście nie w manuskryptach, bo tam takiej formy nie ma ) pod jod występuje samogłoska krótka zwana hateh patah ( w postaci dwukropka i poziomej kreski ). Forma skrócona JAH powstała poprzez połączenie jod oraz ostatniej samogłoski kamac ( zapisanej jak polskie T ) pod spółgłoską he - z formy JEHOWAH.

5. w najstarszych manuskryptach masoreckich mamy szereg zapisów Imienia Bożego : Jehowah, Jehwah, Jehowih, Jehwih w kilku wersjach. Nie wiadomo, która była prawdziwa i sami masoreci nie znali wymowy Imienia Bożego

Masoreci byli starannie wykształconymi skrybami, którzy dokładnie opierali się na zasadach wielowiekowej fonetyki hebrajskiej. Nie mogli wprowadzać swoich innowacji, bo spotkałoby się to z natychmiastowym sprzeciwem wszystkich Żydów. Skąd więc te różne formy ? Otóż, warto zauważyć, że forma Jehowih oraz skrócona forma Jehwih występuje tylko po tytule Adonaj co wskazuje, że Imię Boże było formą żywą. Nie było formą skostniałą jak wynika zapisów masoreckich.
Skąd zatem skrócona forma Jehwah oraz Jehwih ?
Jeśli ktoś uważnie przeanalizuje Tetragram, to z jego zapisu widać, że wprowadzenie samogłosek tworzy trzy sylaby. Już z tego względu dwusylabowa forma Jehwa, Jehwih czy Jahweh ( której nie ma w żadnym manuskrypcie hebrajskim ) jest niepoprawna. Dlaczego zatem masoreci opuszczali samogłoskę holem odczytywaną jako samogłoska o - zapisywaną nad spółgłoską waw ? Odpowiedź jest prosta. Sygnalizowało to czytającemu publicznie Torę w synagodze, że wymowa jest niepełna przez co zamiast wymawiać Imię Boże zastępowano je tytułem Adonaj co nie świadczy oczywiście, że samogłoski z tytułu Adonaj były szyfrem do Tetragramu. Podobnie było w przypadku formy skróconej Jehwih.

6. formę Jehowa błędnie wprowadził Rajmund Martini w XIII wieku w swojej książce Pugio fidei ( Sztylet wiary ) z ok. 1280 r.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że Rajmund Martini był katalońskim dominikaninem starannie wykształconym w języku hebrajskim w celu dialogu z Żydami i ich zwalczania. Katolicki kler sporo w niego zainwestował. Gdyby więc Rajmund Martini wprowadził zniekształcone Imię Boże, to na dyspucie z Nahmanidesem - słynnym uczonym żydowskim natychmiast zostałoby mu to wytknięte.
Ponadto najstarsze kodeksy masoreckie z Imieniem JEHOWAH  to kodeks z Aleppo z 930 r. oraz Kodeks Leningradzki B 19A przechowywany w Petersburgu z 1008 r.

7. Imię Boże Jehowah wymyślili masoreci i wcześniej nie było takiej formy

Ci którzy tak twierdzą nie znają przed-masoreckiej metody odczytywania tekstu spółgłoskowego zwanej Em-Qeria' , która pozwala na odczytanie Tetragramu jako Jehouah, gdyż zapisane waw odczytywano jako polskie " Ł " natomiast akcent padał na ostatnią sylabę z powodu pierwszej samogłoski krótkiej e. Metodę Em-Qeria' potwierdza Józef Flawiusz. W opisie z Księgi Wyjścia 28 : 36 - 39 jest napisane, że na diademie noszonym przez arcykapłana miał być umieszczony Tetragram. Litery tworzące Tetragram były zapisane w paleo-hebrajskim i były odczytywane jako samogłoski. Poświadczyły to pisma z Qumran z I wieku. Dodatkowym świadectwem jest Talmud. Tetragram jest tam określony jako " Szem Ha-meforasz " czyli Imię wyraźnie odczytane " litera po literze " - patrz : Gesenius 6567 komentarz na # 2. Talmud zakazywał wymawiania Tetragramu według dźwięku jego liter - Sanhedryn 101a.

8. Imię Boże przestało być wymawiane przez Żydów z szacunku dla tego Imienia

Przeczy temu historia. Gdy Seleucydzi zdobyli Jerozolimę i zaczęli panować nad ziemią izraelską Antioch IV Epifanes wprowadził  swój Nowy Porządek Świata według wzorców pogańskiej kultury i myśli helleńskiej. Całkowita utrata suwerenności Izraela zmusiła wszystkich Żydów do przyjęcia i wprowadzenia w życie nowych praw i rozporządzeń kompletnie  przeciwnych Torze. Antioch IV wprowadził też całkowity zakaz wypowiadania Imienia Boga Izraela. Talmud wspomina o tym tylko w jednym zdaniu :  " Trzeciego dnia miesiąca Tiszri, wzmiankowanie IMIENIA Bożego w kontraktach zostało zakazane, ponieważ grecka władza zabroniła wspominania  Imienia Bożego Izraelitom". Dokładnie przypatrując się historii zakaz wypowiadania  Świętego Imienia Bożego rozpoczął się od dekretu  Antiocha IV Epifanesa przeciwnego Torze. Była to tylko część jego polityki Nowego Porządku Świata zmierzającej do całkowitej  hellenizacji narodu żydowskiego  i  przekształcenia go w społeczeństwo greckie.
Później Rzym, który zdobyły władzę nad Izraelem, nawiązał do ustaw Seleucydów. Za publiczne nauczanie Tory i publiczne wymawianie Imienia Bożego groziły srogie kary. Nie wszyscy Żydzi się temu podporządkowali, ale spotkała ich za to śmierć w okropnych męczarniach co zanotowały kroniki, gdy cezar Hadrian sprawował władzę. To skłoniło rabinów zwłaszcza Abba Szaula ( II wieku ) przeciw wymawianiu Imienia Bożego co jest datowane są na krótko po męczeńskiej śmierci rabbiego Haniny. Zwyczaj ten został przyjęty w obawie przed restrykcjami władz rzymskich. Zarówno Seleucydzi jak i Rzymianie doskonale wiedzieli, że Imię Boże jednoczy wszystkich Żydów czego się najbardziej obawiali.

9. Imię Boże zostało wpisane przez skrybów żydowskich do Pisma Świętego

Gdyby tak było hebrajscy skrybowie musieliby sfałszować Pismo Święte co najmniej 6 825 razy, bo tyle razy występuje Imię Boże w manuskryptach masoreckich. Poglądowi temu przeczą też daleko wcześniejsze zwoje z Qumran, w których występuje Imię Boże zapisane w formie Tetragramu zwłaszcza zwój Izajasza. Teza, że skrybowie fałszowali Pismo Święte jest absurdalna, gdyż nie udałoby się oszukać całego społeczeństwa żydowskiego, które z pokolenia na pokolenie pielęgnowało wiedzę na temat Boga Izraela.

10. Jezus i apostołowie nie wymawiali Imienia Bożego i nigdzie go nie ma w Nowym Testamencie

Przeczy temu Apokalipsa 19 : 1, 3, 4, 6, gdzie w greckich pismach Nowego Testamentu występuje forma Alleluja, które jest dokładnym odpowiednikiem hebrajskiego Hallelu - JAH. Występuje więc skrócona forma Imienia Bożego. Jezus i apostołowie cytowali 112 razy Pisma Hebrajskie, gdzie występowało Imię Boże. Jezus i apostołowie mający ogromny szacunek do Słowa Bożego nie mogli go przeinaczać i zmieniać.

_______________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

Offline

 

#2 2016-02-25 18:11:05

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Polecam też książkę Nehemiasza Gordona - syna rabina wykształconego na uniwersytecie w Jerozolimie, który broni Imienia JEHOWAH :

http://www.nehemiaswall.com/wp-content/uploads/2012/06/shattering_cover_medium1.jpg

Offline

 

#3 2016-02-25 18:13:51

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Offline

 

#4 2016-03-01 09:21:42

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Polecam znakomitą książkę na temat Imienia Bożego :

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41J4rMxlEDL._SX322_BO1,204,203,200_.jpg

Offline

 

#5 2016-03-01 11:44:59

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13898

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

mój bóg ma na imie => TATA


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#6 2016-03-01 15:10:07

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

bóg nie podawał swego imienia bo przestałby być bogiem dla tych którzy znają imie. Jahwe czy jehowa nie są imieniem, ale formą podaną na odczepne.

Offline

 

#7 2016-03-01 16:11:08

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13898

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

w tzw imie boże dokonano najwiekszych okrucieństw na tej ziemi


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#8 2016-03-01 19:28:19

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1625

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Podobno to jest wlasnie definicja brania "imienia Pana, Boga twego, nadaremno".

Offline

 

#9 2016-03-02 17:09:30

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Ja?! napisał(a):

bóg nie podawał swego imienia bo przestałby być bogiem dla tych którzy znają imie. Jahwe czy jehowa nie są imieniem, ale formą podaną na odczepne.

JEHOWAH to nie twój kolega, tylko Bóg Wszechmocny opisany w Biblii. Jego Święte Imię występuje w Biblii ok. 7 000 razy. Jak się na tym nie znasz, to się lepiej nie wypowiadaj, bo się kompromitujesz !

Offline

 

#10 2016-03-03 00:11:52

Abesnai
Canis dirus / Administrator
Skąd: Stąd
Zarejestrowany: 2010-05-07
Posty: 7300

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Benjamin.Szot napisał(a):

Ja?! napisał(a):

bóg nie podawał swego imienia bo przestałby być bogiem dla tych którzy znają imie. Jahwe czy jehowa nie są imieniem, ale formą podaną na odczepne.

JEHOWAH to nie twój kolega, tylko Bóg Wszechmocny opisany w Biblii. Jego Święte Imię występuje w Biblii ok. 7 000 razy. Jak się na tym nie znasz, to się lepiej nie wypowiadaj, bo się kompromitujesz !

Skąd w Tobie Benjaminie tyle agresji i frustracji ? Takie odniosłem wrażenie.
Temat jest bardzo ciekawy i zastanawiający. Zapewne dlatego grono osób zechce wziąć w nim udział. Chyba, że to ma być ... wykład bez możności dyskusji na forum dyskusyjnym ?
Zapytam z czystej ciekawości. Co przynosi Tobie znajomość imienia Boga, oczywiście poza samą wiedzą ?


Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Offline

 

#11 2016-03-03 10:16:08

Filip
przyboczny
Zarejestrowany: 2011-12-18
Posty: 1924

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Crows napisał(a):

w tzw imie boże dokonano najwiekszych okrucieństw na tej ziemi

Pozostaje pytanie co ma z tym wspólnego Bóg? Gdy ja narobie głupot w imie Crowsa, też będziesz tak gadał?

Odnośnie imienia Boga, to powstaje kilka problemów. Po pierwsze zgodnie z myśleniem biblijnym nadawanie imion wiązało się z braniem władzy nad przedmiotem nazwania. Tak czynił człowiek gdy nadawał imiona zwierzętom. Po drugie nadanie imienia określa, szufladkuje. Bóg nazwany staje się bogiem określonym tylko jako miłosć, bóg tylko Izraela, słowem, czynem, ogniem, czasem itd itd, a przecież Boga nie można szufladkować, to zwykłe wypaczenie jego istoty. Jak dla mnie Bóg ma wiele imion, a jednocześnie nie ma imienia, rozumianego na nasz ludzki sposób rozumowania.


Znikam na długo, ale się pojawiam.

Offline

 

#12 2016-03-03 10:47:30

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Polecam :

Ciekawy film i wykład na ten temat, który wygłosił karaimski Żyd Melech ben Ya'aqov :

https://www.youtube.com/watch?v=w2uaZ4NgLk0

https://www.youtube.com/watch?v=uiNbvp6MYhs

Offline

 

#13 2016-03-03 10:58:03

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Abesnai

Skąd w Tobie Benjaminie tyle agresji i frustracji ? Takie odniosłem wrażenie.
Temat jest bardzo ciekawy i zastanawiający. Zapewne dlatego grono osób zechce wziąć w nim udział. Chyba, że to ma być ... wykład bez możności dyskusji na forum dyskusyjnym ?
Zapytam z czystej ciekawości. Co przynosi Tobie znajomość imienia Boga, oczywiście poza samą wiedzą ?

Mylisz przeciwstawianie się poglądom obrażającym Boga z agresją ! Jeśli ktoś dyskutuje w sposób nie ubliżający komuś, to taką dyskusję mogę podjąć, ale nie wymagaj bym dyskutował z kimś kto nie szanuje drugiego człowieka.

A co do znajomości Imienia Bożego - to słusznie zauważyłeś, że to nie tylko wiedza. Znajomość Imienia - to jeden z warunków możliwości dostępu do Boga. Pozdrawiam

Offline

 

#14 2016-03-03 11:02:54

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Filip

Odnośnie imienia Boga, to powstaje kilka problemów. Po pierwsze zgodnie z myśleniem biblijnym nadawanie imion wiązało się z braniem władzy nad przedmiotem nazwania. Tak czynił człowiek gdy nadawał imiona zwierzętom. Po drugie nadanie imienia określa, szufladkuje. Bóg nazwany staje się bogiem określonym tylko jako miłosć, bóg tylko Izraela, słowem, czynem, ogniem, czasem itd itd, a przecież Boga nie można szufladkować, to zwykłe wypaczenie jego istoty. Jak dla mnie Bóg ma wiele imion, a jednocześnie nie ma imienia, rozumianego na nasz ludzki sposób rozumowania.

Człowiek nie ma żadnej władzy nad Bogiem, i w tym przypadku to nie człowiek wymyślił sobie Imię Boże, lecz odwrotnie - ono zostało ludziom objawione.

Jest tylko jedno Imię, które hebrajczycy nazywali Szem ha-meforasz zapisane Tetragramem ok 7000 razy w Biblii Hebrajskiej.

Offline

 

#15 2016-03-03 11:08:20

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Nowy dokumentalny film o Imieniu Bożym יהוה
2014 r. ( 58 min. ) zrobiony przez Fritza Poppenberga. Film otrzymał naukowe wsparcie ze strony prezesa francuskiego Towarzystwa Archeologicznego Gérarda Gertoux oraz prof. Rolfa Furuliego.

http://www.stoopsmanufacturing.com/ns/wp-content/uploads/the-name-of-god-main-image.jpg

http://stoopsmanufacturing.com/ns/the-name-of-god-dvd/

http://www.dreilindenfilm.de/shop/der-name-gottes.html

http://1.bp.blogspot.com/-UjhTTawx9hM/UGTOjqtnDsI/AAAAAAAAA6s/p65OEqNkH08/s1600/10120ee0af57.jpg

___________________________________________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com … ia-Bozego/

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com … jawniona-/

Offline

 

#16 2016-03-03 20:38:14

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13898

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Filip napisał(a):

Crows napisał(a):

w tzw imie boże dokonano najwiekszych okrucieństw na tej ziemi

Pozostaje pytanie co ma z tym wspólnego Bóg? Gdy ja narobie głupot w imie Crowsa, też będziesz tak gadał?
.

nie trafione porównanie , gdzie mi tam do Boga http://macg.net/emoticons/laughing2


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#17 2016-03-04 01:16:31

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Benjamin.Szot napisał(a):

Ja?! napisał(a):

bóg nie podawał swego imienia bo przestałby być bogiem dla tych którzy znają imie. Jahwe czy jehowa nie są imieniem, ale formą podaną na odczepne.

JEHOWAH to nie twój kolega, tylko Bóg Wszechmocny opisany w Biblii. Jego Święte Imię występuje w Biblii ok. 7 000 razy. Jak się na tym nie znasz, to się lepiej nie wypowiadaj, bo się kompromitujesz !

w daaaaawnych czasach których pewnie nie pamiętasz bóg był pod wieloma postaciami, miał wiele imion i form zależnie od regionu ziemi w którym sie pojawiał.
Dla niektórych a nie było ich mało bóg ówczesny był ojcem, przyjacielem, kolegą, był normalny.

I tak na marginesie, w nosie mam to czy sie kompromituje czy nie i tobie nic do tego.

Offline

 

#18 2016-03-04 01:42:26

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

tu jest o imionach boga, relacja od inkanacji św piotra - podobno.

Ostatnio edytowany przez Ja?! (2016-03-04 01:47:21)

Offline

 

#19 2016-03-04 19:17:42

Benjamin.Szot
adept
Zarejestrowany: 2012-06-23
Posty: 65

Ostrzeżenia: 3

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Ja?!

Forma imienia Jahwe nie pochodzi z języka hebrajskiego, lecz samarytańskiego i greckiego. Forma Jahwe nie występuje w żadnym manuskrypcie hebrajskim. W wydaniu Tory Izaaka Cylkowa oraz najnowszym wydaniu Sacha Pecarica zwanym Tora Pardes Lauder wszędzie gdzie jest zapis Imienia Bożego po hebrajsku  występuje zapis JEHOWAH.

_____________________________________________________________

http://www.lifespurpose.net/divinename/NameofGod1.htm

Offline

 

#20 2016-03-04 21:44:15

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Tia ale jak sie pojawiał w europie to nie było że jehowah tylko światowid. Dla żydów to jehowah a czy ty żydem jesteś ?

Offline

 

#21 2016-03-04 23:09:42

k4cz0r200
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-17
Posty: 3545

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Światowid, to słowiańskie bóstwo. Pogańskie, zupełnie inne.

Ostatnio edytowany przez k4cz0r200 (2016-03-04 23:09:52)


Ani z kamienia ni z gliny tylko z Jasiowej przyczyny
Ani z kamienia ni z wody tylko z Jasiowej urody

Offline

 

#22 2016-03-05 01:09:52

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

k4cz0r200 napisał(a):

Światowid, to słowiańskie bóstwo. Pogańskie, zupełnie inne.

może uważaj co gadasz skoro nie wiesz co gadasz. To nie był bóg regionalny ale planetarny.

Myślisz że boga stworzyli żydzi i tylko tam miał prawo sie pojawiać ?
Ci niby poganie jak ich nazywasz nie mieli języka żydowskiego więc nazywali boga po swojemu ale to był ten sam bóg.
Pojawiał sie tam gdzie chciał i tam gdzie go chciano i w każdym innym miejscu nazywano go innaczej bo mieli inny język.
Żydzi wiedzieli co znaczy to imie bo było w ich języku, tak samo słowianie wiedzieli co znaczy, a indianie kurde nawet nie powtórze nazwy bo taka trudna, a dla nich normalna.

Ależ ta ludzkość ma wąskie pole postrzegania, normalnie jak koń któremu klapy na oczy założyli, a potem wojują bo jego bóg lepszy a tamten gorszy bo pogański, bo nazywa sie inaczej, bo mój i nikt do niego prawa nie ma.
Zupełnie jak dziecko które chce mieć ojca na własność, może lepiej otworzyć serce na innych i dać im też prawo do kontaktu z bogiem, co ???

Offline

 

#23 2016-03-05 02:18:25

k4cz0r200
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-17
Posty: 3545

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

No takich odpowiedników świętowita było mnóstwo w każdej religii, a akurat z tym islamskim/żydowskim/chrzescijańskim adonai czy jahwe nie ma historycznie za dużo wspólnego. Różne kultury, zupełnie inna ścieżka historyczna. Kiedy w pierwszych trzech adonai pochodzi bezpośrednio od późnych duoteistycznych wierzeń egipcjan (zły set - szatan, dobry horus - adonai), a oko horusa nadal funkcjonuje jako symbol boga we wszystkich tych religiach, to można ich jakoś łączyć ze sobą. No i odpowiadając Tobie na to dziwne pytanie - nie sądze, że żydzi wymyślili sobie boga. Zrobili to za nich egipcjanie właśnie, bo tak się składa, że wcześniej horusa nie było - jest synem ozyrysa.

Z kolei wierzenia słowiańskie były zupełnie odrębne. Stosunek do ludzi, charakter i zachowanie głównych bóstw oraz sam charakter religii było zupelnie odrębne.  Słowianie jako tako nie wyznawali głównego boga, w sumie każde plemie miało innego głównego boga, po prostu jakaś większa część jarała się tym samym (a w praktyce wygląda to tak, że cechy tych bogów były trochę podobne i historycy uznali je za tego samego). Sczeciński trzygłów jest najlepszym przykładem, bo jest połączeniem trzech bóstw lokalnych plemion, zupełnie różnych. Podobieństwo bogów i samych wierzeń słowiańskich i nordyckich za to jest bardzo duże, jeśli już gdzieś szukać podobieństw i powiązań historycznych to tam właśnie. Na pewno nie w religiach egipskich.

Słowem - mowa o zupełnie różnych bogach, a to kto w co wierzy dzisiaj to już odrębna sprawa i naturalne przekształcanie się wierzeń na potrzeby rozwijającej się cywilizacji.

Ostatnio edytowany przez k4cz0r200 (2016-03-05 02:25:17)


Ani z kamienia ni z gliny tylko z Jasiowej przyczyny
Ani z kamienia ni z wody tylko z Jasiowej urody

Offline

 

#24 2016-03-05 07:39:30

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13898

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

k4cz0r200 napisał(a):

Słowem - mowa o zupełnie różnych bogach, a to kto w co wierzy dzisiaj to już odrębna sprawa i naturalne przekształcanie się wierzeń na potrzeby rozwijającej się cywilizacji.

chciało by sie powiedziec , nie że wierzą w innego boga tylko wierzą w inną nazwe Boga


:
:

..PHZ - poza horyzontem zdarzeń ..

Offline

 

#25 2016-03-05 08:37:48

k4cz0r200
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-17
Posty: 3545

Re: Podstawowe błędy na temat Imienia Bożego

Crows napisał(a):

k4cz0r200 napisał(a):

Słowem - mowa o zupełnie różnych bogach, a to kto w co wierzy dzisiaj to już odrębna sprawa i naturalne przekształcanie się wierzeń na potrzeby rozwijającej się cywilizacji.

chciało by sie powiedziec , nie że wierzą w innego boga tylko wierzą w inną nazwe Boga

Sęk w tym, że ci bogowie jako osoby są zupełnie inni. To, co ich łączy, to tylko fakt, że są bogami.


Ani z kamienia ni z gliny tylko z Jasiowej przyczyny
Ani z kamienia ni z wody tylko z Jasiowej urody

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo