Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2012-06-20 14:30:13

Mezamir
Gość

Propozycja utworzenia nowego działu tematycznego

Przydałoby się aby ktoś kto odwołuje się do greckiej filozofii,miał na Imladisie swoje podforum img/smilies/smile"Strona ta poświęcona jest temu, w co wierzą współcześni czciciele Bogów Olimpijskich.
Jeśli więc szukasz informacji o tym, w co wierzyli i jak żyli starożytni Grecy, niestety, trafiłeś na niewłaściwą stronę.
Tutaj możesz co najwyżej przekonać się, jak dziś żyje ich dawna wiara, jak się rozwija myśl inspirowana ich myślą, jak dziś można żyć zgodnie z zasadami, które nadawały sens i szlachetność ich życiu.

Zapewne znasz Bogów Olimpijskich, uczyłeś się o nich w szkole, widziałeś ich w popularnych filmach czy serialach, oglądałeś ich posągi w muzeach. Uczyłeś się o nich jednak jako o postaciach z dawnych baśni, poznałeś ich jako zabytki dawno minionych światów, nieco zabawnych bohaterów popkultury.

A jednak starożytni Grecy nie traktowali swych Bogów jako postaci literackich. Byli oni dla nich źródłem siły i natchnieniem do dzieł, które do dziś nas zachwycają. Czy lud, który stworzył fundamenty naszej nauki, naszej polityki i etyki, wyznaczył kanony piękna, jedynie w religii okazał się naiwny i prymitywny wierząc w wymyślone postaci?

Prawda jest inna. Bogowie istnieją. Zostali wprawdzie wyparci na półtora tysiąclecia ze sfery religii, odarto ich z należnej czci, ale przecież nigdy do końca nie zniknęli ze świadomości Europejczyków. Przynajmniej od czasów Renesansu stopniowo powracają ożywiając europejską sztukę, literaturę a także wynalazczość i przedsiębiorczość. Dziś, gdy tyrrania monoteizmu nareszcie zelżała, nadchodzi czas, by przywrócić im należne miejsce w religii.

Powiada się, że chrześcijaństwo stanowi korzenie religijne Europy. A jednak ilekroć Europa sięgała do tego korzenia, kończyło się to krucjatami, religijnyni wojnami, polowaniami na czarownice czy rozrostem niezdrowego ascetyzmu. Na jednego Franciszka z Asyżu przypadało przynajmniej kilku Bernardów Gui, Robertów Bougre i innych fanatyków.

Ale istnieje też drugi korzeń religijny Europy - jest nim właśnie wiara w Bogów Olimpu, Bogów Greków i Rzymian. Ilekroć Europa sięgała do soków płynących w tym korzeniu, tryumfował ludzki rozum, doceniano piękno ludzkiego ciała, powstawały potęgi finansowe, polityka uzyskiwała niezależność od zakusów funkcjonariuszy władzy kościelnej.

Bogowie żyją lekko, jaśnieją nadal nad Zachodem, nie potrzebują naszej czci, ale my potrzbujemy ich inspiracji w życiu indywidualnym i społecznym."
http://olympeion.pl/node/7

"Hellenizm jest współczesną religią politeistyczną, której wyznawcy czczą Bogów, którzy wyrazili się w panteonie starożytnych Greków. Starożytni Grecy dzięki swemu geniuszowi w sferze literatury, sztuk plastycznych i filozofii położyli fundamenty pod dzisiejszą cywilizację Zachodnią. Hellenizm dostrzega uniwersalne i nieprzemijające wartości również w religii, jaka się w tym narodzie zrodziła."*)

Nie wszyscy, którzy czczą greckich Bogów są hellenistami. Zdarzają się tacy wśród eklektycznych neopogan, którzy łączą najrozmaitsze panteony ( w tym grecki) z całym kompleksem wierzeń i praktyk określanych potocznie mianem New Age. Są także nurty wśród wiccan, które skupiają się w pierwszym rzędzie na panteonie greckim używając go w swych magicznych rytuałach. Nurty te i im podobne nie będziemy jednak nazywać hellenizmem. Zasadniczo z powodu ich wysoce instrumentalnego podejścia do Bogów, a w pewnej mierze też z powodów zasadzających się w sferze przekonań - zwykle są one zwolennikami "miękkiego politeizmu" - zakładają, że Bogowie i Boginie są bądź jedynie przejawami Absolutu nieposiadającymi niezależnej bytności, bądź pierwotnej pary Bogów, bądź personifikacjami pojęć abstrakcyjnych czy archetypów.
http://olympeion.pl/node/4

Panteon
Nie istnieje rodzina, która składałaby się z identycznych członków. Nawet bliźniacze rodzeństwo z czasem zaczyna rozwijać odmienne cechy pod własnym wpływem. Panteon jest właśnie taką wielką rodziną gdzie wspólnota celów nadrzędnych nie wyklucza napięć na poziomie szczegółowych celów poszczególnych osób. Panteon jest organiczną całością, na którą składają się Bogowie o określonych, odmiennych i sprzecznych cechach charakteru, mocach i zakresach władzy. Cechy te i moce muszą być sprzeczne, by oddać sprawiedliwość różnorodnym wartościom składającym się na boski Kosmos. Niektóre z tych sprzeczności dają komplementarność, inne - twórcze napięcie.

Jak wyraził to Mędrzec z Efezu:

    Przeciwstawne zbieżne… z rzeczy zróżnicowanych najpiękniejsza harmonia. I wszystko powstaje ze sporu.[46]
    Nie pojmują, jak zróżnicowane z samym sobą jest zgodne: harmonia zwrot­nej mocy, jak w łuku i lirze.[48]

Właściwością Dostojnego Dzeusa jest zaprowadzanie w tej różnorodności ładu i przekształcanie napięcia w harmonię, stąd umieściliśmy go między Aresem a Afrodytą, Hermesem a Hestią, Posejdonem a Ateną, Dionizosem a Herą, Apollinem a Artemidą oraz Hefajstosem a Hestią.
http://olympeion.pl/node/2

Codzienna praktyka
1. Puryfikacja – obmycie rąk w słonej wodzie

Przez obmycie rąk odcinamy się od świata profanum i przygotowujemy mentalnie na wkroczenie w sferę sacrum zostawiając za sobą wszelkie ziemskie troski, by nie zakłócały naszego spotkania z Jaśniejącymi.

2. Wezwanie Hestii i Hermesa, któremu towarzyszy zapalenia świecy/lampki oraz kadzidła

Ożywienie sfery sacrum. Miejsce naszej modlitwy staje się naszą świątynią ożywioną przez Boginię. Koncentrujemy się. Odtąd znajdować się będziemy w obecności Nieśmiertelnych. Hermes, dający właściwe słowo i pośredniczący między poziomami świata będzie nas w tym wspierać.

3. Hymn do wszystkich Bogów

Oddajemy cześć gronu Jaśniejących. Wzbudzenie żywej świadomości wszystkich Bogów jako rodziny, harmonijnej wspólnoty składającej się z różnych osób obejmujących swą troską wszystkie sfery życia.

4. Libacja dla Boga-patrona dnia

Nawiązanie kontaktu z konkretnym Bogiem. Uzmysławiamy sobie jego obecność, stajemy wobec jego groźnej potęgi i jaśniejącej czystości.

5. Hymn do Boga-patrona dnia

Wyrażamy cześć dla Boga-patrona dnia. Wychwalamy go za jego właściwości i dzieła, uzmysławiamy je sobie, szukamy ich w sobie.

6. Medytacja nad Bogiem-patronem dnia.

Pozwalamy, by moc konkretnego Boga spływała w nas i uruchamiała tkwiące w nas siły pokrewne temu Bogu.

7. Hymn do Boga-patrona miesiąca

Wyrażamy cześć dla Boga-patrona miesiąca.Wychwalamy go za jego właściwości i dzieła, uzmysławiamy je sobie, szukamy ich w sobie.

8. Medytacja nad Bogiem-patronem miesiąca.

Pozwalamy, by moc konkretnego Boga spływała w nas i uruchamiała tkwiące w nas siły pokrewne temu Bogu.


Wewnętrzni Bogowie - quiz dla  kobiet 
http://olympeion.pl/node/56

quiz dla panów
http://olympeion.pl/node/57

Jak czytać mity
http://bialczynski.wordpress.com/2011/0 … i-fantasy/

Ostatnio edytowany przez Mezamir (2012-06-20 14:37:19)

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo