Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#26 2014-03-14 13:50:45

Pinkas
adept
Zarejestrowany: 2014-01-24
Posty: 20

Re: Mesjasz nadchodzi?

Abesnai, potrafię zrozumieć twoje słuszne obawy, co do prawidłowego przewodnictwa Mesjasza w wyznaczonym czasie.
Jak najbardziej, możesz mieć wątpliwości, nie znając dobrze TORY, w jakim kierunku to może pójść. 
Że Żydzi, dzięki Mesjaszowi, będą chcieli sobie podporządkować świat w jakimś materialnym celu, dla własnych korzyści.

Wiem także, że pewna część Żydów, może tak być postrzegana. Ja będę tu ich nazywał świeckimi, choć pojęcie jest szersze
( Ateiści, niereligijni, oświeceni (haskala) nacjonalistyczni.) Zapewne są pewne podstawy, do takiego oglądu sprawy.

Dlatego Ci świeccy, rzucają złe światło na religijnych Żydów. Całkowicie nieświadomie wkłada się ich do wspólnego worka, co jest krzywdzące,
dla religijnych. Żydzi w Golus mają  nakazane żyć według "Trzech przysiąg) Talmud Kesubos 111a
Haredi do tego prawa się stosują. Jedną przysięgą tego prawa. Jest zakaz buntowania się przeciwko narodom w których żyjemy
Krótko mówiąc, polega to na tym, że nie wolno nadwyrężać gościnności danego kraju, w którym się mieszka.
Nie wolno mieszać się do polityki danego kraju, jego interesów i praw jakie ustalają. Żyć właściwie z boku, oddając się tylko religii Judaistycznej.
Tak czynią w większości Haredi.

Natomiast "świeccy" robią zupełnie coś odwrotnego, i tym postępowaniem ściągają na wszystkich Żydów,
złość, nienawiść, zazdrość oraz antysemityzm.

Na podstawie, tego modelu życia przez świeckich, wyczuwam, w twojej do mnie wypowiedzi, że Mesjasz może przyjść
tylko dla wartości materialnych Żydów, co jest błędem.

Dlatego napisałem Ci po czym poznamy tego jedynego prawdziwego Mesjasza.
Według tradycji, może powstać wielu fałszywych Mesjaszy, zresztą wielu powstało, w historii.
Jednak, dzięki Torze,  poznamy tego właściwego.

Żeby Cię uspokoić, spójrz na to z takiej strony. Otóż o Mesjaszu pisze w Torze, oraz mówili o nim
najwięksi prorocy. Tora jeszcze nigdy nie zawiodła, zawsze się wypełniła.

Największymi strażnikami Tory, oraz idei mesjańskiej są Haredi Żydzi.
Przeanalizujmy to teraz na ich przykładzie. Jaki preferują styl życia i do jakich wartości się odnoszą.
Społeczności ultraortodoksyjne, to bardzo ubodzy ludzie, dla których wartości materialne ( oprócz tych minimalnych potrzebnych do przeżycia)
w ogóle nic nie znaczą, Takie dzielnice w Izraelu, jak Mea Shearim, Bnei Brak. czy w USA, Williamsburg, Broklyn, Kiryas Joela, gdzie żyją te społeczności, to najbiedniejsze dzielnice, utażsamiane w jakości życia, prawie z Trzeci światem.

To na wzgląd na nich, przyjdzie Mesjasz, dzięki ich modlitwom, czynom i wykonywaniem micw.
Dlatego nie miałbym, obaw o jakieś chęci podporządkowania innych narodów przez Żydów, dla własnych materialnych korzyści.

W Torze także nigdzie tak nie pisze.
Czy Mesjasz to wszystko osiągnie?
Może to wcale nie być takie trudne. Wystarczy obserwować to co się zaczyna dziać na świecie. Jaka wielka zaczyna panować niesprawiedliwość.
Środki własności są scalane i globalizowane. Własność tego świata zaczyna być w rękach paru ludzi. Ludzie powoli zaczynają żyć jak zniewolone automaty bez własnej woli. To praca i szefowie korporacji, ustalają wolną wolę. Dlatego Haredi nie uczestniczą w takim modelu życia.
Dzika chęć pomnażania miliardów, kosztem zniewolonych automatów, jest już na najwyższym poziomie.

My modlimy się o Mesjasza, żeby przyśpieszył swoje przyjście,żeby pomógł ludziom.
Zniewolone automaty z innych narodów, też to już zaczynają czuć. To bezsensowne obecne życie. Podobne do zwierząt.

W tym okresie na pewno pojawi się wielu fałszywych zbawców, nauczycieli,
Mamy jednak TORĘ, Ona mówi nam wszystko. uczy nas ku dobremu. Uczy nas właściwego poznania. Daje nam nadzieję i napełnia siłą.

Offline

 

#27 2014-03-15 11:18:04

efroni
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2013-11-13
Posty: 417

Re: Mesjasz nadchodzi?

Mesjasz w kabale .

  Mesjasz jest siłą Stwórcy, która wyciąga nas z obecnej, ograniczonej percepcji.
Musimy dotrzeć od odczucia tylko tej małej części świata do pełnej percepcji całego świata. 
Mesjasz pochodzi od czasownika „Lishmo” – wyciągnąć.

Dlaczego mówi Pan, że słowo Mashiach (Mesjasz) pochodzi od słowa Lishmoch - ciągnąć?
Wydaje mi się, że pochodzi ono od słowa Limshoach –  namaścić i odnosi się do człowieka, który namaszczony został dla służby.


Moja odpowiedź: Namaszczać znaczy przyciągać Wyższe Światło Hochma na człowieka.
W naszym świecie, to Światło przedstawia się jako olej.
W ten sposób człowiek wznosi się do poziomu wymaganego, aby służyć Stwórcy.
Procedura ta wypełniana była przez proroka, będącego na tak wysokim poziomie, że mógł on pociągnąć człowieka w górę do duchowego poziomu służenia  Stwórcy.
Kabała nie mówi o tym,  “kogo, jak i czym namaszczać,” lecz mówi nam o istocie tego fenomenu: o otrzymywaniu Wyższego Światła,
które w rzeczywistości daje człowiekowi siłę i prawo by być Bożym pomazańcem , by być blisko Stwórcy.
Ja “tłumaczę” te słowa tak, aby bezpośrednio  dotrzeć do istoty tego, co zachodzi.
Tak przy okazji,  w języku hebrajskim  te litery są wymienne.
Jednakże jeśli czujesz że bardziej pociąga Cię fizyczne namaszczenie, to powinieneś przeczytać nie-kabalistyczne objaśnienie.
Wszystko, co jest napisane w Torze, może być rozumiane bezpośrednio, jako fizyczne działania (czynności) i/lub stosownie do swojego prawdziwego, wewnętrznego znaczenia.
Mimo to, poprzez dosłowne rozumienie tekstu , człowiek nie odkrywa jego prawdziwego znaczenia.
Jest tak, ponieważ Mashiach jest siłą wyzwolenia z egoizmu, a nie człowiekiem.
We “Wprowadzeniu do Księgi Zohar“, paragraf 70 “ napisane jest:Niestety, ci ludzie którzy czynią tak, aby duch Mesjasza zniknął ze świata i żeby nigdy już nie wrócił, czynią Torę suchą i jałową, bez wilgotności umysłu i wiedzy, ponieważ ograniczają się oni do praktycznej części Tory i nie pragną spróbować i zrozumieć mądrości Kabały, by poznać i wykształcić się w tajemnicach i rozumie stojącym za Torą i Mitzvot…”

;;;;;;;;;;;;;;

Z artykułu Baal ha-Sulama „Ostatnie pokolenie”: Jeśli wszystkie narody świata zgodzą się, wówczas znikną w świecie wojny, ponieważ każdy będzie się troszczył nie o własną korzyść, a o korzyść bliźniego.
Jest to nauka o podobieństwie właściwości – nauka Mesjasza… O tym powiedziano: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze”.
„Mesjasz” to największe Światło- „Jechida” zstępujące z góry. Ono jest zdolne do naprawy wszystkiego.
Gdy pojawi się u nas bardzo silne pragnienie osiągnięcia ostatecznej naprawy (Gmar Tikun), wówczas to Światło objawi się z cała mocą i naprawi wszystkie pragnienia egoistyczne.
Nawet małe światła, które obecnie otrzymujemy, tworzą relację między nami, łącząc nas i dając nam możliwość zorganizowania tak dużego kongresu – to wszystko jest pomocą z góry, a nie naszymi własnymi osiągnięciami.
Wszystko co widzę przed sobą: przyjaciół, cały ten świat – to obraz stojącego przede mną Stwórcy, który w taki sposób mi się przedstawia.
Dlatego już teraz przychodzi do nas siła zwana Mesjasz i wyciąga całą ludzkość z jej ostatniego etapu, ostatniego stanu do stanu końcowej naprawy.
Na razie nazywa się to „bólami porodowymi Mesjasza” i ujawnieniem tej siły światu. Są to pierwsze, początkowe stany całego tego procesu „narodzin”.
W sposób dobry czy zły, drogą cierpień i wojen, lub dzięki naszemu własnemu uświadomieniu i pragnieniu, aby się naprawić samemu – w każdym bądź razie naprawa będzie na pewno zakończona przed końcem 6000 lat według czasu tego świata.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Mówią, że Ari był Mesjaszem synem Józefa. Co to znaczy?

Moja odpowiedź: Siła naprawy zwana „Mesjasz syn Józefa” („Maszyjach ben-Josef”) robi przygotowania przed „przyjściem” (ujawnieniem) siły naprawy „Mesjasza syna Dawida” („Maszyjach ben-Dawid”), gdyż Józef wskazuje na sfirę Jesod, a Dawid – na Malchut.
Jesod przygotowuje swój wpływ na Malchut, żeby ją naprawić.
Mesjasz to nie jest człowiek. To nie jest sam Ari, jego ciało fizyczne, lecz jego nauka, metoda, siła. Jest to dusza, która działała we wspólnym systemie dusz, by utorować drogę Światłu i z jego pomocą oświecić wszystkie dusze.
Dusza ta stoi na drodze Światła z góry w dół i łączy wyższe naprawione dusze przeszłych kabalistów z tymi duszami, które nie zostały jeszcze naprawione.
Ona przyjmuje w sobie Światło w jego wyższym obłóczeniu, przyobleka go odpowiednio do naszych dusz, a następnie rozdziela, rozprowadza po stopniach światów wyższych,
zbliżając Światło do naszych dusz.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Czy w naszym świecie pojawi się człowiek ze szczególną duszą, który zrealizuje metodę naprawy i będzie zwał się Mesjaszem synem Dawida?

Moja odpowiedź: Możliwe że Mesjasz syn Dawida - to nie jest jakaś szczególna osobowość, lecz nasze wspólne pragnienie, które ostatecznie zrealizuje takie działanie.
Nie interesują nas ludzie, którzy żyli na tym świecie: Ari, Baal ha-Sulam lub nawet Raszbi, lecz ich wpływ we wspólnym systemie dusz.
Chodzi o duszę, która objawi nam Światło naprawy.
My również działamy w podobny sposób: razem tworzymy system dusz, aby przyciągnąć Światło z góry i przekazać je wszystkim nienaprawionym duszom. Wykonujemy działanie, które odnosi się już do Malchut Dawida.

(M. Laitman)


Jak zrozumiałem tak i piszę i nie wierz w ani jedno maje słowo ,
ale sam(a) sprawdzaj badaj , doświadczaj czy się rzeczy aby tak mają .

Offline

 

#28 2014-03-15 15:13:51

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Mesjasz nadchodzi?

Efroni, bardzo to ciekawe, dziękuję img/smilies/smile. Czuję bardzo podobnie.


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

#29 2014-03-15 19:55:09

Pinkas
adept
Zarejestrowany: 2014-01-24
Posty: 20

Re: Mesjasz nadchodzi?

Kabała, jest najświętszym aspektem Tory.
Autentyczna mistyka żydowska jest integralną częścią Tory.
To Tora określa co jest autentycznym mistycyzmem żydowskim.
Kabała wyszła z Judaizmy. Zohar, to komentarz Tory.
Kabała opiera się, na prawdziwym objawieniu w Torze.
Prawdziwy kabalista(mędrzec, mistyk) nie będzie dążył do manipulowania i nie będzie dążył,
do zakłóceń w naturalnym porządku ustanowiony przez Haszem.
Tora przekazuje swoje wiadomości, jednocześnie na różnych poziomach, znaczeniowych,
Istnieją cztery poziomy;  Peshat-prosty poziom.
Ramez-aluzja
Prush-homilityczne
Sod-tajemne-kabała-wymiar wewnętrzny.

"Wymiar wewnętrzny"-To dusza Tory.
Słowa, kabalistycznych tajemnic Tory, są sprawami niebiańskimi, których oczy ludzi nie widziały.
Tajemnice Tory uczą nas o istocie Haszem.

Dlaczego Laitman, nie mówi Wam wiele o Torze, uważając ją, jako stare niezrozumiałe pismo?

Offline

 

#30 2014-03-15 20:35:30

Abesnai
Canis dirus / Administrator
Skąd: Stąd
Zarejestrowany: 2010-05-07
Posty: 7300

Re: Mesjasz nadchodzi?

Pinkas, niestety wątpliwości chyba zawsze pozostaną. Nie chodzi o stereotypy, tylko czy w ludzkiej naturze leży sama akceptacja Mesjasza takim jakim będzie. Niewątpliwie wyczekują Go wierni zgromadzeni pośród różnych religii i wyznań.


Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Offline

 

#31 2014-03-15 22:48:34

Pinkas
adept
Zarejestrowany: 2014-01-24
Posty: 20

Re: Mesjasz nadchodzi?

Abesnai, co mam Ci odpisać?  Może tak, nie-Żydzi w wielu przypadkach mają żal do Żydów, że nie nauczają całego świata swojej religii, że trzymają ją sobie, tylko dla siebie. Nie chcą się podzielić Bogiem.  Chwalą się tym, że to my będziemy na pierwszym, zaszczytnym miejscu.
Każdy tego może spróbować! Abesnai, i ty masz taką możliwość, nikt Cie nie odrzuci. Konwersja na ortodoksję będzie ciężka i trudna. Specjalnie tak jest, to nie zabawa. To ciężka i odpowiedzialna misja. Było wielu konwertytów Absenai, Od Avrahama zacząć. Czemuż nie ty?
Jaka to misja??,  pełna wyrzeczeń i rezygnacji z materialnych dążeń. Może świadczyć o tym to, ile Żydów się obecnie ateizuje i podejmuje życie nie-Żydów.

Według tradycji Haszem, ofiarował Torę wszystkim narodom. Nikt jej jednak nie chciał.

Offline

 

#32 2014-03-16 05:56:53

Lidka
mentor
Zarejestrowany: 2010-02-15
Posty: 21446

Re: Mesjasz nadchodzi?

Pinkas, ale Tora to tylko zapis czegoś bardzo ważnego... Ja wyżej napisałam, że czuję bardzo podobnie i wiesz co, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek tu zmieniła przynależność religijna, zmiana religii, uznanie jednych słów, a odrzucenie innych. Bo Prawda jest poza słowami, wszelkimi. Prawdę się po prostu czuje.


Pozdrawiam!

Lidka

Offline

 

#33 2014-03-16 10:44:41

efroni
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2013-11-13
Posty: 417

Re: Mesjasz nadchodzi?

Pozwolisz Pinkas że ten post dotyczący Tory ujmę tak samo ale nieco inaczej inaczej ?


Kabała (heb. קבלה – otrzymywanie, przyjmowanie)
Świętą ( jedyną w swoim rodzaju  , wyjątkową , oddzieloną ,inną) i najważniejszą księgą kabały jest Tora (heb. תורה – wskazówka, pouczenie, nauka)                                 
Kabała jest więc metodyką , nauką otrzymywania , przyjmowania Światła Tory .

Zgodnie z Talmudem, w Torze  istnieją cztery poziomy rozumienia, nazywane: „PaRDeS” (w przekładzie – Sad), ale w rzeczywistości to skróty od:
    "Pszat" – rozumienie proste, bezpośrednie,
    "Remez" – aluzja,
    "Drasz" – interpretacja,
    "Sod" – tajemnica
Judaizm rozpatruje Kabałę jako czwarty, najgłębszy poziom rozumienia Tory.

Tora jest fundamentem i początkiem duchowych pism judaizmu i chrześcijaństwa .
Tora jest fundamentem i początkiem  Biblii , bez niej nie ma Biblii .
Mało tego , kabała uczy , że Tora została stworzona zanim zaistniał cały wszechświat .

Mesjasz , który przychodzi uczy/będzie uczyć właśnie tego czwartego , najgłębszego poziom rozumienia Tory , czyli kabały .

Kabała rozpatruje Torę jako wskazówki  ,pouczenia , naukę  Stwórcy skierowaną do człowieka jako duszy (adam – człowiek jako rodzaj ludzki , ludzie , adamah - ziemia)

Nauczyciel kabały ucząc kabały niczego innego nie może uczyć jak Tory - tajemnic Tory ,
więc nie może nauczyciel kabały uważać Tory jako " starego niezrozumiałego pisma".

Kabała bada i ujawnia światu tajemnice Tory , czyli coś co było dostępne tylko wąskiemu gronu wybranych
a z racji tego , że ujawnia te tajemnice światu ma wrogów zarówno wśród ortodoksów judaizmu
jak i wśród ortodoksów chrześcijaństwa  .


Jak zrozumiałem tak i piszę i nie wierz w ani jedno maje słowo ,
ale sam(a) sprawdzaj badaj , doświadczaj czy się rzeczy aby tak mają .

Offline

 

#34 2014-03-16 16:41:54

Abesnai
Canis dirus / Administrator
Skąd: Stąd
Zarejestrowany: 2010-05-07
Posty: 7300

Re: Mesjasz nadchodzi?

Pinkas napisał(a):

Abesnai, co mam Ci odpisać?  Może tak, nie-Żydzi w wielu przypadkach mają żal do Żydów, że nie nauczają całego świata swojej religii, że trzymają ją sobie, tylko dla siebie. Nie chcą się podzielić Bogiem.  Chwalą się tym, że to my będziemy na pierwszym, zaszczytnym miejscu.
Każdy tego może spróbować! Abesnai, i ty masz taką możliwość, nikt Cie nie odrzuci. Konwersja na ortodoksję będzie ciężka i trudna. Specjalnie tak jest, to nie zabawa. To ciężka i odpowiedzialna misja. Było wielu konwertytów Absenai, Od Avrahama zacząć. Czemuż nie ty?
Jaka to misja??,  pełna wyrzeczeń i rezygnacji z materialnych dążeń. Może świadczyć o tym to, ile Żydów się obecnie ateizuje i podejmuje życie nie-Żydów.

Według tradycji Haszem, ofiarował Torę wszystkim narodom. Nikt jej jednak nie chciał.

Nie zaprzeczę rzeczom oczywistym odnośnie tego ludzkiego żalu. Dodam indywidualnie od siebie, że całe szczęście ta forma ludzkiej ekspresji uczuć mnie ominęła img/smilies/smile
Konwertować nie konwertuję, tutaj praktycznie nie mam wątpliwości (choć nigdy nie stwierdzam na wyrost), ale otwartość propozycji która została mi przedstawiona (którą doceniam) z Twojej strony, dość niekonwencjonalnej i w nietypowych virtualnych warunkach, wzbudziła mój podziw. Tym samym przyjmij moje wyrazy uznania i szacunku img/smilies/smile

I bardzo się cieszę z Twojego oraz Efroni aktywnego uczestnictwa w obecnym wątku img/smilies/smile


Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo