Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2012-10-01 19:43:05

victoria
adminka
Zarejestrowany: 2010-02-17
Posty: 15025

Celebrytyzm

okropne słowo, a nie omija zadnej dziedziny życia, co gorsza zadomowiło się również w polityce... moze zacytuję Kazimierza Wóycickiego

....jest to osoba sta­ra­jąca się za wszelką cenę o popu­lar­ność, nie­ma­jąca nato­miast nic waż­nego do powie­dze­nia. Dla­tego musi się w naj­roz­ma­it­szy spo­sób wygłu­piać i robić publicz­nie mał­pie miny, by być zauwa­żana.
Nasze życie  pełne jest cele­bry­tów. Może być celebryta-historyk, celebryta-dziennikarz, w tele­wi­zji jest paru cele­bry­tów zawo­do­wych, są wresz­cie celebryci-politycy. Ci ostatni są zja­wi­skiem naj­groź­niej­szym.....polityk-celebryta paso­ży­tuje na naszych sła­bo­ściach i lek­ce­wa­żą­cym sto­sunku do poli­tyki. Wielu trak­tuje swoją kartkę wybor­czą, jak głos w ankie­cie na prze­bój miesiąca.

Skar­żąc się na cele­bry­tów w poli­tyce trzeba zacho­wać jed­nak umiar. Poli­tyk musi sta­rać się o swoją popu­lar­ność i z pew­no­ścią zdo­bywa ją czę­sto w spo­sób, który z głów­nym celem jego dzia­łal­no­ści (służbą na rzecz publicz­nego dobra) tylko pośred­nio ma coś wspól­nego. Cho­dzi jed­nak o pro­por­cje, poczu­cie god­no­ści i smaku.

Cele­bry­tyzm jest, koniecz­nie trzeba to powie­dzieć, abso­lut­nie ponad­par­tyjny. Może być pra­wi­cowy, lewi­cowy, cen­trowy, zie­lony, tęczowy, czarny i czer­wony. Różne poli­tyczne orien­ta­cje i wspólny mia­now­nik – trak­to­wa­nie poli­tyki jak cyrku...

czy faktycznie najgorsza rzecz jaką można powiedzieć o polityku, to celebryta?


... Piękno człowieka tkwi w jego oczach ....

Offline

 

#2 2013-01-14 12:29:16

impulsywny
adept
Zarejestrowany: 2012-06-27
Posty: 38
Serwis

Re: Celebrytyzm

A słyszeliście o cewebrytach? Ciekawe zjawisko.

Offline

 

#3 2015-02-12 15:56:01

purpura
Użytkownik
Skąd: Sanok
Zarejestrowany: 2015-02-12
Posty: 4

Re: Celebrytyzm

impulsywny napisał(a):

A słyszeliście o cewebrytach? Ciekawe zjawisko.

Nie słyszałam. Na czym polega?


http://imladis.p2a.pl/viewtopic.php?id=7681 bez reklam proszę - abesnai

Offline

 

#4 2015-02-12 16:28:58

k4cz0r200
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-17
Posty: 3545

Re: Celebrytyzm

to są cWEBryci. Po prostu celebryci w internecie. Różni vlogerzy kręcący swoje twarze i mówiący o wszystkim, co wywołuje atencje, etc. Ogólnie tego się masa narobiła, więc nie każdy vloger jest cewebrytą no i to w internecie trwa niezwykle krótko. Przelotne gwiazdki w TV trwają rok-dwa i znikają. Zaś w necie może to trwać nawet pare tylko miesięcy img/smilies/wink A później się nudzą.


Ani z kamienia ni z gliny tylko z Jasiowej przyczyny
Ani z kamienia ni z wody tylko z Jasiowej urody

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo