Imladis

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY.

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze." Krzysztof K.
WITAMY SERDECZNIE NA WIELOTEMATYCZNYM FORUM DYSKUSYJNYM DLA MYŚLĄCYCH LUDZI

#101 2017-01-27 03:21:46

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Bez przeklenstw w tym wątku, uprasza sie.

Offline

 

#102 2017-02-08 02:46:28

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Zapytali Go więc: - Kimże Ty jesteś? Jezus im powiedział: - Jestem tym, o którym wam mówię." J 8:25 (Biblia Poznanska)

Offline

 

#103 2017-03-03 04:59:24

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego." 1 J 1:5-10

Offline

 

#104 2017-03-27 04:27:00

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał." J 1:10

Offline

 

#105 2017-05-07 05:09:00

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Ale to wszystko, co miało dla mnie wartość, ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe. I naprawdę uważam za stratę to wszystko w porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i uważam to za śmieci, byle bym tylko mógł zdobyć Chrystusa i w Nim się znaleźć, nie mając mojej sprawiedliwości (płynącej) z Prawa, ale tę, którą daje wiara w Chrystusa - Bożą, opartą na wierze." Fil 3:7-9

Offline

 

#106 2017-05-12 05:27:53

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Bo których poznał przed wiekami, tych też przeznaczył, aby się stali podobnymi do obrazu Jego Syna, który będzie przez to pierworodnym pośród wielu braci." Rz 8:29

Offline

 

#107 2017-05-16 04:39:39

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Jestem też przekonany, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa." Fil 1:6

Offline

 

#108 2017-05-30 00:39:10

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać." J 3:30

Offline

 

#109 2017-07-02 21:41:26

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim." J 3:36

Offline

 

#110 2017-10-22 17:01:35

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Biada tym, którzy nazywają złe dobrem a dobre złem; którzy pokładają ciemność za świetłość, a światłość za ciemność; którzy pokładają gorzkość za słodkość, a słodkość za gorzkość! Biada tym, którzy się sobie zdadzą być mądrymi, a sami u siebie roztropnymi!" Iz 5:20-21

Offline

 

#111 2017-10-25 04:54:37

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym." Iz 14:12-14

Offline

 

#112 2017-12-17 03:04:34

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." Heb 11:6

Offline

 

#113 2017-12-26 04:52:18

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Syn Człowieczy przyszedł po to, by szukać i ratować to, co było zaginione." Łu 19:10

Offline

 

#114 2018-01-04 04:15:35

rosa
przyboczny

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Świętego Ducha, który w was przebywa? Otrzymaliście Go od Boga i nie należycie do siebie. Bóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga." 1 Kor 6:19-20

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo