Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2012-02-10 13:37:41

Mezamir
Gość

Kult Jahwe i ofiary z ludzi

Bardzo często na rożnych sekciarskich stronach (np tutaj http://www.psychomanipulacja.pl/art/rod … rmacje.htm  i tutaj  http://www.psychomanipulacja.pl/art/rod … rmacje.htm )stawia  się zarzut pod adresem pogan że są sekciarzami,że składali ofiary z ludzi kiedyś dawno temu,w związku z tym trzeba na nich uważać ponieważ to rekonstrukcjonisci czyli najprawdopodobniej zaczną mordować kogoś  niebawem .

Skoro tak łatwo wmawiać poganom rzekome ofiary z ludzi,warto się zapoznać z faktami na temat bóstwa wielbionego przez tych którzy pogaństwo niszczą.

Stary Testament zawiera szczegółowe zapisy dotyczące ofiar wotywnych
z ludzi, zwierząt, domów i ziemi, przeznaczanych dla kasty kapłańskiej,
oraz cennik osobowy ludzkich dusz.


"...Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu, według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz oceniał: jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od dwudziestu do sześćdziesięciu lat, to będzie on oceniony na pięćdziesiąt syklów srebra według wagi przybytku. Jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na trzydzieści syklów. Jeżeli chodzi o młodzież w wieku od pięciu do dwudziestu lat, to chłopiec będzie oceniony na dwadzieścia syklów, a dziewczyna na dziesięć syklów. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesiąca do pięciu lat, to chłopiec będzie oceniony na pięć syklów srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra. Jeżeli chodzi o ludzi starszych w wieku od sześćdziesięciu lat wzwyż, to mężczyzna będzie oceniony na piętnaście syklów, a kobieta na dziesięć syklów. Jeżeli jednak ktoś jest tak ubogi, że nie może spłacić według twego oszacowania, to postawi osobę ślubowaną przed kapłanem, a ten ją oszacuje. Według możności tego, który ślubował, kapłan ją oszacuje.....Kapłańska 27.1-8"

"Jeżeli kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako cherem: człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde cherem jest rzeczą najświętszą dla Pana. Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana jako cherem, nie może być wykupiony. Musi on być zabity...... Kapłańska 27.28-29"

"Pan tak powiedział do Mojżesza: Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę ...[...]... I będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Wyjścia 13.1-2, 12-16"

"Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie..... Wyjścia 22.28-29"

"A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę..... Rodzaju 22.1-2"

"poświęcenie", tudzież „całkowite poświęcenie” (hebr. cherem), tłumaczone jest niekiedy w Biblii jako „klątwa” i oznacza nie tylko oddanie na własność, ale uświęcenie poprzez całkowite zniszczenie. Jest to oczywiście uświęcenie, dedykowanie, ale głównie osiągane poprzez zamordowanie, zaszlachtowanie, eksterminację.

"Obłożyliśmy je klątwą, podobnie jak uczyniliśmy z Sychonem, królem Cheszbonu, wykonując klątwę (herem) nad każdym miastem, mężczyznami, kobietami i dziećmi..... Księga Powtórzonego Prawa 3,6 BW"

"mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą (herem). Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz..... Powtórzonego Prawa 13. 16-17'

"I na mocy klątwy (cherem) przeznaczyli na zabicie ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły..... Jozuego 6.21"

Przy normalnej ofierze dla Boga stosowane jest zazwyczaj słowo 'zebach'. Natomiast herem oznacza zawsze eksterminację, mordowanie i rzeź, tak jak w V Mojż 3:6 i wielu innych wersetach opisujących mordy wojsk izraelskich. Oczywiście tłumacze stosują tutaj różne pobożne sztuczki i zamiast „wymordować” piszą o „bożym sądzie” „świętej destrukcji” czy „klątwie”. I chociaż gdzie nie gdzie napisane jest wprost o całkowitym ofiarnym zniszczeniu to jednak wiele przekładów używa słów "poddać pod boski sąd". Rzecz jasna tego typu wyrażenia wprowadzają pewną dezinformację.

"Nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. Zamiast tego wymordujesz [wyrżniesz, złożysz w ofierze] wszystkich Hyttytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Hywytów i Jebuzytów – tak jak ci rozkazał JHWH Elohim.... Księga Powtórzonego Prawa 20.16-17"

Tekst ten przykuł moją uwagę nie dla tego, że w polskich przekładach mowa jest oczywiście o „nałożeniu klątwy”, ale ze względu na przekład Świadków Jehowy, gdzie o dziwo oddano go jeszcze najbliżej prawdzie:"bezwarunkowo masz ich przeznaczyć na zagładę".

"Potem tak mówił Pan do Mojżesza: Policz wraz z kapłanem Eleazarem i głowami rodów społeczności to, co z ludzi i bydła zostało przyprowadzone jako zdobycz. Podziel zdobycz na połowę pomiędzy tych, którzy brali udział w wyprawie, i pomiędzy całą społeczność. Winieneś jednak od wojowników, którzy wyruszyli na wyprawę, wziąć jako dar dla Pana jedną sztukę na pięćset - zarówno z ludzi, jak też z wołów, osłów i owiec. Z połowy należącej do nich weźmiesz, a dasz kapłanowi Eleazarowi jako ofiarę dla Pana. Z połowy [należnej reszcie] Izraelitów weźmiesz pięćdziesiątą część, tak ludzi, jak też wołów, osłów i owiec, słowem ze wszystkiego bydła, i dasz to lewitom, którzy pełnią służbę w przybytku Pana...[...]... Wreszcie szesnaście tysięcy osób, z czego oddali Panu trzydzieści dwie osoby. I oddał Mojżesz kapłanowi Eleazarowi dary przeznaczone na ofiarę dla Pana, stosownie do rozkazu, jaki Pan dał Mojżeszowi..... Liczb 31:25-30, 40-41

"Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu: Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto (pierwszy) wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną ...[...]... Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne; nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją rozdarł swe szaty mówiąc: Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Tyś też wśród tych, co mnie martwią! Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić! Odpowiedziała mu ona: Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach! Nadto rzekła do swego ojca: Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź! - rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka...... Sędziów 11. 29-31, 34-40"

 

#2 2012-05-02 19:20:34

egoista99
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-17
Posty: 3072

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

W kazdym kulcie religijnym na plan pierwszy wysuwają się dwa zjawiska natury religijnej : OFIARA I MODLITWA !! Ofiara jest uniwersalną
formą istoty kultu. Człowiek stworzywszy duchy i bogów na podobieństwo swoje ,uwazał ze bogowie potrzebują tak jak ludzie pożywienia i
mieszkania.Ofara oparta jest na zasadzie do,ut des -daję abyś ty mi dał...w celu uzyskania przychylności,w celu zlagodzenia ich gniewu odwrócenia plag..etc Ofiara z krwi znana był WE WSZYSTKICH LUDACH ARCHAICZNYCH od mysliwych z Syberii po Afryke i Amerykę..Ciało ofiary rozcinano i po kawalku znoszono na pola ,gdzie krwią i ciałem ofiary kropiono zasiewy lub zakopywano by zapewnic urodzaj..Ofiare ekspiacyjna czyli bezposrednia z człowieka zastąpiono z czasem ofiarą symboliczna .Zamiast czlowieka zwierzę..a pozniej symbol ktory mial dzwigac ciezar grzechów..Miejca ofiarne wydzielano w poblizu swietych miejsc gajów,kamieni etc...To symbol wymiany podarunków lub zjednania sobie przychylnosci..lub forma poddania się woli BOGA lub forma pokuty.... wystepowal WSZEDZIE !!!


Siły by zmienić to, co można zmienić, pokory i cierpliwości by godzić się z tym, czego zmienić nie można i mądrości by odróżnić jedno od drugiego

Offline

 

#3 2012-05-02 21:36:41

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

z tym jahwe to jakiś żart kapłanów bo jahwe nie potrzebował śmierci ludzi. kapłani mogli cokolwiek wpisać w księgi bo wiedzieli że ludzie tego nie sprawdzą co jest prawdą a co fikcją.

Offline

 

#4 2012-05-04 14:04:44

egoista99
przyboczny
Zarejestrowany: 2010-02-17
Posty: 3072

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

Hmmm...A Abraham...??? To miał byc żart..??? ze tatuś zarżnie synka...??


Siły by zmienić to, co można zmienić, pokory i cierpliwości by godzić się z tym, czego zmienić nie można i mądrości by odróżnić jedno od drugiego

Offline

 

#5 2012-05-04 19:18:22

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

różne głupoty sie trzymały kosmitów, nie każdy kosmita co kazał zabić ojcu syna nazywał się jahwe.

Offline

 

#6 2012-05-04 19:23:23

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

Jeśłi Jahwe nie potrzbował śmierci ludzi to dlaczego sobie wykreował intencje i przyciągnął przed siebie takie wydarzenia?


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#7 2012-05-04 19:46:38

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

powiedz do czego mu była potrzebna śmierć ludzi ?

Offline

 

#8 2012-05-04 19:57:09

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

nie wiem wlasnie, zastanawiam sie skad wiec przyciagal takie zjawisko...moze potrzebowal uwielbienia?


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#9 2012-05-04 20:33:39

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

bo wtedy czuł się dowartościowany ?

Offline

 

#10 2012-05-04 20:38:50

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

jeśli założymy ze chodziło  o uwielbienie to logicznie dalej myśląc, tak.


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#11 2012-05-04 20:42:34

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

a więc potrzebował czuć się kochany w swej samotności będąc z dala od ojczystej planety ? A tu miał tylko ludzi i chorych na władze członków jego dalszej lub bliższej rodziny ?

Offline

 

#12 2012-05-04 20:44:51

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

no na pewno nie czuł się kochany. ale nie znam dobrze jahwe


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#13 2012-05-04 20:46:20

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

znasz lepiej niż myślisz

Offline

 

#14 2012-05-04 20:47:55

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

hehe;) był samotny. mysle ze to wcielenie mialo go nauczyc kochania siebie i innych poprzez siebie;)


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#15 2012-05-04 20:50:12

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

pewnie nie tylko

Offline

 

#16 2012-05-04 20:51:36

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

ale głownie myśle, bo to wcielenie takie smutne było, takie chyba depresyjne...a ciekawe czy nie było kilku jahwe, albo dusz symbiotycznych


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#17 2012-05-04 22:06:36

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

kilka istot było postrzeganych jako jahwe czasem ale zawsze byli to kosmici.

Offline

 

#18 2012-05-04 22:09:53

Aileen
eteryczna
Skąd: Bydgoszcz
Zarejestrowany: 2012-01-31
Posty: 596

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

kosmici - rozwiniesz?


Z myślenia do odczuwania, z odczuwania do istnienia, z istnienia do nie-istnienia, i docierasz. Znikasz i docierasz. Po raz pierwszy Cię nie ma i po raz pierwszy naprawdę Jesteś.

Offline

 

#19 2012-05-05 12:04:52

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

a co tu rozwijać ? istoty o białej skórze bez owłosienia przyleciały na ziemie, było ich setki, najważniejszych nazywano bogami a pozostałych aniołami.
Zmieszali swoje geny z genami homo erektusa i powstała hybryda kosmity i małpy czyli człowiek myślący. Po kosmitach mamy białą skóre a po małpach resztki owłosienia. Czarne rasy mają troche mniej tej spuścizny ale mają.

To zadziwiające że jeszcze ludzie wierzą w nich jako w doskonałe istoty i jeszcze sie modlą do nich. Modlitwy miały sens gdy oni byli na ziemi, obecnie ich już na ziemi nie ma.
W biblii jest taki text "stworzyliśmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo nasze" - zwróć uwage na liczbe mnogą w tym tekście.

Ostatnio edytowany przez Ja?! (2012-05-05 12:09:58)

Offline

 

#20 2012-05-05 13:20:44

Andra
Gość

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

A ciekawe o Boski Ja, ktory z Boskich tak sknocil te krzyzowke, coo?;>
aha, nie chce mi sie lazic do oka, wiec tu zapytam Cie- krysztaly sa przeslaniem z przeszlosci, prawda? Od tych ktorych juz nie ma? Mam racje, prawda Ja?

 

#21 2012-05-05 20:18:23

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

czaszki kryształowe tak, jest w nich zapisana pewna informacja o cywilizacji która tu była i co nieco namieszała.

Offline

 

#22 2012-05-05 20:26:04

Andra
Gość

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

Jakie czaszki Ja ? Ja mowie o tych moich szescianach?

 

#23 2012-05-05 20:41:43

Ja?!
Moderator
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8321

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

zwykłe sześciany kryształowe nie zawierają żadnych informacji.

Offline

 

#24 2012-05-05 21:35:32

Andra
Gość

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

Innych nie wyczailam. A informacje splywaja.
Ok, niewazne, samosie wyjasni. Ja, dobrze, tego nie rozumiem- Nibru, wiesz- tam nie bylo nic cieplego, ani zbla uczuc, tylko chlodny intelekt, dlaczego?

 

#25 2012-05-05 21:39:31

Andra
Gość

Re: Kult Jahwe i ofiary z ludzi

Innych nie wyczailam. A informacje splywaja.
Ok, niewazne, samosie wyjasni. Ja, dobrze, tego nie rozumiem- Nibru, wiesz- tam nie bylo nic cieplego, ani zbla uczuc, tylko chlodny intelekt, dlaczego?
A te zwykle krysztaly co robia? Wez Ty powiedz co nieco choc, bo jak zaczne sama kombinowac to wiesz...koniec swiata:(.

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo